СТАТИЯ

Еволюцията на цифровото работно място – Office Insights 2018 г.

Работното място на бъдещето

Изтегляне на доклад

Бъдете част от еволюцията

Изтеглете доклада, за да научите повече за това как се развива цифровото работно място във вашия регион.

Изтегляне на отчет

Join the evolution

Останете в крак с времето

Бързите технологични нововъведения имат огромно въздействие върху съвременното работно място в офиса. Тазгодишният доклад Office Insights разглежда как цифровите среди предизвикват фирмите да управляват дейностите си по различен начин и да стимулират бизнес растеж.

Използвайки данни от 2550 интервюта, проведени в 24 държави, този доклад цели да предостави прозрения за текущите изменения в работните практики и в ролята, която технологията изпълнява в бизнес промяната.

Според проучването отпечатването на документи все още е необходимо за фирмите днес, макар че много от тях вече са започнали да инвестират в методи за цифрова обработка с цел намаляване на разходите за печат

Keep up with moving times

Тъй като информацията е в сърцето на всеки бизнес, автоматизираната обработка, като цифровизацията на хартиените документи и приложенията за работни процеси, се разпространява все по-широко. Опитвайки се да защитят новите си електронни данни, фирмите инвестират повече пари в необходимите решения за ИТ сигурност.

В допълнение към тези предизвикателства относно бюджета, навлизането на мобилните устройства и на базираните в облак решения за съхранение означава, че повече работници искат да работят дистанционно. Това поражда собствени усложнения, като фирмите работят за разработването на правилната рамка, култура и ИТ, които са необходими за тази цел. С такава забележителна иновация цифровото работно място на бъдещето със сигурност започва да се оформя.

Keep up with moving times

Главни прозрения:

  • 36% от старшите ръководни специалисти смятат сканирането за "изключително важно"
  • 45% от организациите ще инвестират в подобряване на документните процеси в следващите две години
  • Анализатори на индустрията предвиждат похарчени 1 трилион щ.д. за ИТ сигурност през 2018 г.
  • 93% от запитаните вярват, че приложенията в облака ще се превърнат в норма

Свързани решения

Не сте сигурни от кои продукти има нужда вашият бизнес?

Говорете с нашия екип