СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА

Цифрова трансформация в индустриалната автоматизация: Фесто производство България

От „Фесто производство България“ се изправили пред предизвикателството да отговорят на нарастващата нужда от дигитализация на бизнес процесите. Но те намерили уникален начин да се справят с предизвикателствата си.
Festo Production Bulgaria

Основното предимство на дигиталната трансформация на компанията с помощта на решението Canon Therefore е, че служителите вече могат да се съсредоточат по-интензивно върху основната дейност на компанията.

Първи стъпки към намирането на решение

В началото на 2018 г. Владимир Велков решил, че компанията е готова за новата цифрова ера. В продължение на приблизително три месеца те провели предварително проучване на пазара, за да идентифицират най-добрите доставчици. Целта им била да намерят решения, които да отговарят на четирите им основни изисквания.

• Гъвкавост на софтуера
• Отзивчива и ефективна поддръжка
• Съвместимост с операционната система Windows с поддръжка на техните виртуални сървъри и
• Онлайн достъп.

Festo Production team meeting

Успешна интеграция на Therefore

В началото на 2019 г. започнало интегрирането на системата Therefore с други системи, използвани във Festo. По време на внедряването те се изправили пред предизвикателства, свързани със съществуващите системи на дружеството, по-специално несъвместимост на софтуера. Но въпреки това успели да ги преодолеят.

Към днешна дата ефективно са модернизирали управлението на дълготрайните активи, производството на прототипи, одобрението на командировки в чужбина, процеса на одобрение на поръчките, управлението на документацията на персонала и обработката на фактури.

Предимства, предоставени от решението Canon Therefore

Основната полза от цифровата трансформация на компанията е, че служителите вече могат да се фокусират по-интензивно върху основната дейност на компанията – производството на първокласни компоненти и системи. Също така процесът на управление на активите станал значително по-бърз, а проследимостта се подобрила. Производството на прототипи се ускори, а потреблението на хартия драстично намаля. Наред с това производителността на служителите се повиши значително.

  • Therefore

    Лесно съхранявайте, управлявайте, обработвайте и използвайте защитена информация – отвсякъде и по всяко време

  • Хибридна работа и мобилност

    Ерата на хибридната работа е тук. Направете я полезна за вашата организация, като я внедрите сега.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Готови ли сте да поемете пътя към цифровизация?