Sustainability-at-Canon

Устойчивост в Canon

Разрастваме положителната сила на технологиите и услугите за обработка на изображения

Нашата визия

В Canon работим, следвайки философията Kyosei – японска дума, която означава „да живеем и работим заедно за общото благо“. Тази философия е в основата на всичко, което правим като бизнес и оформя нашата визия за Устойчивост в Европа, Близкия изток и Африка (EMEA), а именно – „да сътворим положителната сила на нашите технологии и услуги за обработка на изображения“.

Ние искрено вярваме в ползите, които Canon, неговите служители, продукти и услуги могат да дадат на нашите клиенти и обществото като цяло. От ключово значение за визията ни е да гарантираме, че ще продължим да осигуряваме тези ползи.

Canon-Sustainability-Film_FINAL.png

Изобразяване на устойчиво бъдеще: Филм за визията от Canon

Гледайте видео

Подход към устойчивост на Canon

Научете за стратегията за устойчивост на Canon на страните от Европа, Близкия изток и Африка, за нашите цели за подобрение, за нашето управление на спазване и сертифициране, свързано с устойчивостта, както и за други подобни политики.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

work-team-graph-whiteboard

Устойчива обработка на изображения

Свеждаме до минимум въздействието на нашата дейност и нашите клиенти върху околната среда.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

sustainable-Imaging-circuit-board

Изображения, вдъхващи сила

Оборудване,с което хората да уловят силата на визуални истории, и да запалят искра към положителна промяна.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Imaging-for-empowerment

Присъединете се към разговора в нашите социални канали