Take your print service to the next level with Canon’s Managed Print Services

Управлявани услуги за печат

Усъвършенствайте вашите печатни услуги.

Управлението на сложна услуга за печат в няколко офиса и печатни центрове, държави и с устройства от различни марки може да забави вашия бизнес, което ви струва време и пари.

Ако не можете да наблюдавате устройствата в цялата ви печатна инфраструктура, е трудно да контролирате печатните навици на служителите си или да предотвратявате пробиви в сигурността на данните.

Предимствата на управляваните услуги за печат на Canon

Ease the burden on IT staff Ease the burden on IT staff

По-малко натоварване на ИТ персонала

Възложете управлението на печатните услуги на външен изпълнител, за да освободите служителите за по-важни дейности

Save money by improving monitoring Save money by improving monitoring

Спестете пари чрез подобряване на наблюдението

Анализираме печатните навици на служителите, за да открием икономично и ефективно решение

Prevent data breaches Prevent data breaches

Защита от изтичане на поверителни данни

Ние одитираме вашите услуги, за да открием слаби места в сигурността

Reduce your carbon footprint Reduce your carbon footprint

Намалете въглеродния си отпечатък

Оптимизирането на технологиите намалява похабяването, консумацията на енергия и хартия

Майсторски клас в управлението на печата

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites
Намалихме общите разходи за притежание с 37%, което ни позволи да реинвестираме спестеното в обучение и учене.

Gary Horne

Заместник-директор, финанси и операции, Colchester Institute

Предизвикателството

Един от най-големите колежи за следдипломна квалификация в Обединеното кралство, Colchester Institute, желаеше да намали разноските си чрез оптимизиране на своя печатен парк в 10 различни подразделения. Освен остаряващи и неефективни, неуправляваните услуги за печат на института не му предоставяха достатъчна прозрачност, за да поеме контрола върху печатните навици на своите служители.

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites
Canon now handles the colleges device, fleet and consumables management

Решението

Ние заменихме 450 устройства със 100 многофункционални устройства Canon и използвахме софтуера uniFLOW, за да осигурим отпечатване от мобилни устройства и защитено отпечатване. Canon сега управлява устройствата и консумативите и използва наблюдение в реално време, за да поддържа инфраструктурата напълно оптимизирана.

Предимствата

Нашето решение помогна на института да спести 100 000 £ в първите 18 месеца – чрез намаляване на разходите за притежание и чрез използване на анализ на печата за намаляване употребата на хартия с 25%. Освен че позволихме на института да реинвестира в основните си услуги, ние също така помогнахме да се подобри удовлетвореността на студентите чрез по-бърз и по-лесен печат.

Canon reduced the colleges ownership costs and used print analytics to cut paper usage

Вижте как нашите управлявани услуги за печат могат да ускорят вашият бизнес


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работиКлючови решения

Ефективно управление на промяната
Открили най-добрия начин за подобряване на вашата услуга за печат, ние сме готови безпроблемно да внедрим и интегрираме решението.
Canon manage change efficiently
Canon continually review and improve the service we provide
Анализ, усъвършенстване и повторение
Работим с вас, за да гарантираме, че нашето решение продължава да предоставя очакваните предимства и възвръща инвестицията, като редовно анализираме и подобряваме предлаганата от нас услуга.
Разберете как нашите управлявани услуги за печат ви помагат да работите по-бързо и по-интелигентно.