Достъпност в Canon

Отдадеността на Canon за достъпност

Персонализирайте вашето изживяване

Подобряване на достъпността на нашия сайт

Свържете се с нас


Декларация за достъпност за уебсайта на Canon Europe към октомври 2023 г.


Отдадеността на Canon за достъпност

Canon Europe е отдадена да направи нашите уебсайтове, приложения и дигитални услуги възможно най-скоро. Нашата цел е да комбинираме завладяващи изживявания на потребителите с високи нива на достъпност и приобщаване, за да могат всички да използват нашите дигитални услуги независимо от техните възможности или увреждания. Това е част от нашата цел да видим как всички хора, независимо от култура, обичаи, език или раса, живеят и работят заедно за общото благо – това е нашата корпоративна философия Киосей, която следваме неизменно и е в сърцето на всичко, което правим. Непрестанното разработване на сайта, приложенията и създаването на съдържание спазва насоките за най-добри практики за достъпност, например WCAG 2.1 и ISO 30071-1.

Адаптирайте изживяването си към своите нужди

Въпреки че този сайт е създаден да се използва "както е", някои хора най-вероятно ще получат максимална достъпност чрез персонализиране на своя компютър с оглед на техните нужди – например сайтът да бъде прочетен на глас, да променят цветовата гама или да увеличат размера на текста.

Ако смятате, че това би било полезно за вас, ви препоръчваме да посетите:

WAI’s Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer („По-добро сърфиране в мрежата на WAI: Съвети за персонализиране на компютъра“), за да прочетете съвети или да гледате видеоклипове за начина, по който могат да са ви полезни персоналните настройки (които се постигат чрез функциите за достъпност на компютъра, телефона или таблета или чрез инсталиране на технологии за асистиране).

Подобряване на достъпността на нашия сайт

Чрез експертен одит на достъпността и тестване на нашия сайт от потребители с увреждания ние осъзнаваме, че има как да подобрим достъпността на сайта и имаме план за въвеждането на такива подобрения. Понастоящем работим върху разрешаването на следните проблеми:

  • Преразглеждаме алтернативния текст на сайта и коригираме несъответствията.
  • Работим върху предоставянето на аудиоописания за допълнителни видеоклипове.
  • Също така преглеждаме структурата на някои елементи на нашия сайт, за да гарантираме, че те са интуитивни и логични при четене с екранни четци.
  • Преразглеждаме цвета на някои връзки в нашия сайт, за да е по-лесно да се види, когато даден текст е връзка.
  • Преразглеждаме цветовете на текста и фоновете на някои текстове и икони на нашия сайт, за да се уверим, че лесно се разчитат и че целият текст може да се уголемява в браузърите
  • Работим върху подобряването на достъпността на менютата и банера за бисквитки на нашия сайт.
  • Работим върху подобряването на начина, по който някои елементи от нашия сайт работят за потребители, използващи само клавиатура.
  • Преглеждаме кодирането на нашите страници, за да гарантираме, че думите в тях се произнасят добре от екранните четци.

Ако някое от тези ограничения ви пречи да получите информацията или услугата от нашия сайт, се свържете с нас на accessibility@canon-europe.com и ние ще ви окажем съдействие.

Споделете с нас, ако срещате затруднения да използвате този сайт

Непрестанно се стремим да подобрим достъпността на нашия сайт – ако забележите нещо, което създава трудности, споделете с нас на accessibility@canon-europe.com. За да ни помогнете бързо да разберем вашето затруднение, ще ни бъде от полза да предоставите с вашата заявка информацията, посочена във „Връзка с организациите относно недостъпни уебсайтове“.

Всяка полезна обратна връзка относно достъпността и използваемостта на нашия сайт ще бъде приветствана и внимателно разгледана.

Тази декларация за достъпността е последно актуализирана през октомври 2023 г. и следва препоръките относно достъпността в международен стандарт ISO 30071-1.