Да бъдем отговорен и
устойчив бизнес е в нашата ДНК

Избираме отговорен бизнес с мерките, които прилагаме, за да гарантираме ефективно управление на безопасността на продуктите и химикалите, етични и устойчиви практики за възлагане на обществени поръчки и спазване на нормативната уредба.

Ние сме ангажирани с управлението на човешките права и предотвратяването на съвременното робство в нашите вериги на доставки.

CanonCircularEconomy_Final
Responsible business

Зачитане на човешките права

За да гарантираме последователна справедлива практика в области, включващи правата на човека, труда и околната среда, ние докладваме нашето годишно представяне за устойчиво развитие на Глобалния договор на ООН, най-голямата доброволна корпоративна инициатива за устойчиво развитие в света, и Алианса за отговорен бизнес, водещата индустриална коалиция, посветена на корпоративната социална отговорност в глобалните вериги на доставка.

ГАРАНТИРАНЕ НА ЕТИКАТА И РЕГУЛАТОРНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ

В региона на EMEA с гордост сме подписали инициативата на ООН „Глобален договор“, а всички компании от Canon Group са членове на Алианса за отговорен бизнес (RBA).
 • Партньорства, включително инициативата на ООН „Глобален договор“

 • Членства, включително и Алианса за отговорен бизнес

Говорете с нашия екип за устойчивост

Споделете мислите и въпросите си с нашия екип за устойчивост

Регулаторно съответствие и политика

Нашата стратегия за устойчиво развитие е изградена върху основите на стабилни и ефективни дейности по спазване на изискванията и сертифицирането. Също така развиваме политики с цел гарантиране на продължителното подобряване при овладяването на въздействието ни върху околната среда.

По-долу можете да намерите връзки към всички наши нормативни документи и документи за съответствие.

Вижте по-подробно

 • Многообразие, равнопоставеност и приобщаване

  Научете как работим, за да създадем приобщаващо работно място и да развием многообразно общество в един по-равнопоставен свят.

 • Planet

  Capturing life in the wild to inspire change

  Canon Ambassador, Chris Fallows, has spent more than 30 years capturing wildlife and nature all around the world. Decades spent chasing these dramatic shots have made him an established and respected photographer – but they’ve also opened his eyes to the great dangers these species are increasingly exposed to.

 • The Tiny Forests enchanting communities

  All over the UK, small areas of land are being transformed into so-called ‘tiny forests’, bringing biodiversity and a little bit of magic to urban communities.

 • Finding safe harbour on the Isabelle ferry

  A passenger ferry is an unusual place to find a classroom. But for many Ukrainian refugees and their children, the Isabelle is not just a temporary accommodation: it’s a place to grow, learn, and inspire change.

 • Photography for sustainable development: Eliška SKY’s human sculptures point in the direction of change

  Eliška SKY’s exploration of the UN Sustainable Development Goals is a stunning and surreal interpretation of destruction, action, fear and hope.

 • Присъединете се към разговора в нашите социални канали

  СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

  Свържете се

  Споделете мислите и въпросите си с нашия екип за устойчивост