Фалшифициране

Фалшифицираните продукти на Canon са по-трудни за разпознаване и вероятно по-опасни, отколкото предполагате. Фалшифицираните или „фалшиви“ продукти на Canon може да изглеждат почти идентични с оригиналните продукти на Canon, но те не са такива. Продуктите на Canon, които обикновено се фалшифицират, включват тонер и касети с мастило, батерии и зарядни устройства, както и аксесоари за фотоапарати.

Създаването, вносът или продажбата на фалшифициран продукт е престъпна дейност. Canon работи с органите на полицията, митниците и организациите за борба с фалшифицирането, както и с институциите в цяла Европа, Близкия изток и Африка (EMEA), за да се противопостави на търговията с фалшифицирани продукти.

Counterfeit

Следващата информация ще ви помогне да разберете какви са опасностите от използването на фалшифицирани продукти на Canon, как да ги разпознавате и какво да предприемете, ако считате, че сте закупили такива.

Опасности от използване на фалшифицирани продукти на Canon
Как да разпознавате фалшификати на продукти Canon
Какво да предприемете, ако смятате, че сте закупили фалшифициран продукт
Допълнителна информация

Опасности от използване на фалшифицирани продукти на Canon

Безопасност
Фалшифицираните продукти на Canon не са произведени и проверени съгласно стриктните стандарти за качество на оригиналните продукти Canon и могат да доведат до нараняване на човек или повреда на продукт. Например фалшифицираните батерии могат да генерират прекомерна топлина, да изтекат или експлодират при употреба, и да причинят сериозни телесни повреди или непоправими щети на вашия продукт.

Качество
Фалшифицирани патрони с мастило и тонер касети на Canon могат да изтекат, да блокират печатащата глава на принтера или да доведат до размиване и разтичане на цвета. Фалшифицираните касети също така могат да предоставят значително по-малък капацитет за печат, в сравнение с оригиналните продукти. Капацитетът за печат на фалшифицираните касети, които са тествани от Canon, варира между 28% и 69%, в сравнение с оригиналните касети.

Околна среда
Оригиналните продукти на Canon са в съответствие с международните и европейските закони, включително Директивата за ОЕЕО, Директивата ДООВ и Регламента REACH. Малко вероятно е фалшифицирани продукти да са в съответствие с тези закони и следователно представляват по-голям риск за околната среда.

Как да разпознавате фалшификати на продукти Canon

Често фалшифицираните продукти на Canon включват касети с мастило, бутилки с мастило, тонери за копирни машини и аксесоари за фотоапарати, като батерии, зарядни устройства, капачки на обективи, дистанционни управления и чанти.

Уникална холограмна лепенка Canon се поставя върху опаковката на всички оригинални касети с мастило 1, бутилки с мастило, тонери за копирни машини и батерии Canon.

Холограмната лепенка има уникалното свойство да променя цвета си, като може да изглежда на някои като преливащо се златиста или преливащо се червеникаво-златиста, погледната отпред, и преливащо се тъмнозелена, наклонена хоризонтално. Ако холограмата е фалшива, обикновено промяната до преливащо се тъмнозелено не се появява.

Неща, по които да откриете фалшиви продукти

– Фалшифицираните холограмни лепенки често са поставени невнимателно и изглеждат повредени, размазани, с неправилен цвят или размер.
– Логото на Canon върху фалшифицираните опаковки може да бъде лошо възпроизведено, с неправилен цвят, шрифт или размер.
– Опаковката може да изглежда сякаш е запечатвана повторно, използвана повторно или повредена.
– По опаковките може да има правописни грешки или да липсват пунктуационни знаци.
– Бъдете внимателни с продавачи, предлагащи необичайно ниски цени.
– Бъдете внимателни, когато купувате онлайн и от аукционни уебсайтове в интернет. Не всички продукти, закупени онлайн, са фалшиви, но фалшификаторите обикновено използват интернет, за да продават фалшификати заради удобството, анонимността и глобалния обхват, така че бъдете бдителни, когато пазарувате онлайн.

Какво да предприемете, ако считате, че сте закупили фалшифициран продукт

Ако се съмнявате в оригиналността на продукт с марка Canon, който сте закупили, моля, не го използвайте и се свържете с упълномощен търговец на Canon или с нас на ipr.info@canon-europe.com
За съжаление, не можем да заменим фалшифицирани продукти с марка Canon, но бихме могли да потвърдим дали даден продукт е оригинален, или не, и да ви предоставим писмена информация за автентичността на продукта. 
За да сте сигурни, че купувате само оригинални продукти на Canon, моля, посетете нашата страница Откъде да купя за неизчерпателен списък на оторизираните търговци на дребно на продукти на Canon.

Полезна информацияЗа повече информация относно борбата с фалшифицирането по-долу ще откриете списък с полезни връзки:
Уебсайт на Асоциацията за фотоапарати и продукти за създаване на изображения (CIPA).
React – Европейската мрежа за борба с фалшифицирането
Бизнес действия за спиране на фалшифицирането и пиратството
Група за борба с фалшифицирането
Служба по интелектуалната собственост
Коалиция за консумативи за печат в Европа, Близкия изток и Африка

Може да се заинтересувате също и от

  1. европейската пластмасова опаковка за мастиленоструйни патрони или големите блистерни опаковки може да нямат уникална холограмна лепенка.