Фалшифициране

Фалшифицираните продукти на Canon са по-трудни за разпознаване и вероятно по-опасни, отколкото предполагате. Фалшифицираните или „фалшиви“ продукти на Canon може да изглеждат почти идентични с оригиналните продукти на Canon, но те не са такива. Продуктите на Canon, които обикновено се фалшифицират, включват тонер и касети с мастило, батерии и зарядни устройства, както и аксесоари за фотоапарати.

Създаването, вносът или продажбата на фалшифициран продукт е престъпна дейност. Canon работи с органите на полицията, митниците и организациите за борба с фалшифицирането, както и с институциите в цяла Европа, Близкия изток и Африка (EMEA), за да се противопостави на търговията с фалшифицирани продукти.

Следващата информация ще ви помогне да разберете какви са опасностите от използването на фалшифицирани продукти на Canon, как да ги разпознавате и какво да предприемете, ако считате, че сте закупили такива.

Опасности от използване на фалшифицирани продукти на Canon

Безопасност

Фалшифицираните продукти на Canon не са произведени и проверени съгласно стриктните стандарти за качество на оригиналните продукти Canon и могат да доведат до нараняване на човек или повреда на продукт. Например фалшифицираните батерии могат да генерират прекомерна топлина, да изтекат или експлодират при употреба, и да причинят сериозни телесни повреди или непоправими щети на вашия продукт.


Качество

Фалшифицирани патрони с мастило и тонер касети на Canon могат да изтекат, да блокират печатащата глава на принтера или да доведат до размиване и разтичане на цвета. Фалшифицираните касети също така могат да предоставят значително по-малък капацитет за печат, в сравнение с оригиналните продукти. Капацитетът за печат на фалшифицираните касети, които са тествани от Canon, варира между 28% и 69%, в сравнение с оригиналните касети.


Околна среда

Оригиналните продукти на Canon са в съответствие с международните и европейските закони, включително Директивата за ОЕЕО, Директивата ДООВ, и Регламента REACH. Малко вероятно е фалшифицирани продукти да са в съответствие с тези закони и следователно представляват по-голям риск за околната среда.

Как да разпознавате фалшификати на продукти Canon

Патрони с мастило, лазерни тонери, тонери за копирни машини, батерии за фотоапарати и видеокамери Canon

Уникална холограмна лепенка Canon се поставя върху опаковката на всички оригинални патрони с мастило1, лазерни тонери, тонери за копирни машини, батерии за фотоапарати и видеокамери Canon.


Холограмната лепенка има уникалното свойство да променя цвета си, като изглежда преливащо златна, погледната отпред, и преливащо тъмнозелена, когато е наклонена хоризонтално. Ако холограмната лепенка е фалшификат, тази промяна в цвета не се забелязва или е съвсем слаба.

Hologram - Top and Bottom

Неща, по които да откриете фалшиви продукти

  • Фалшифицираните холограмни лепенки често са поставени невнимателно и изглеждат повредени, размазани, с неправилен цвят или размер.
  • Логото на Canon върху фалшифицираните опаковки може да бъде с неправилен цвят, шрифт или размер.
  • Опаковката може да изглежда сякаш е запечатвана повторно, използвана повторно или повредена.
  • По опаковките може да има правописни грешки или да липсват пунктуационни знаци.
  • Бъдете внимателни с продавачи, предлагащи необичайно ниски цени.
  • Бъдете внимателни, когато купувате от аукционни уебсайтове в интернет. Не всички продукти, закупени от тези уебсайтове са фалшиви, но фалшификаторите обикновено използват аукционни уебсайтове, за да продават фалшификати бързо, анонимно и с глобален обхват. Имаме потвърдена информация, че фалшиви Speedlite продукти и батерии за цифрови апарати и видеокамери Canon се продават през тези сайтове, затова ви молим да бъдете внимателни, когато използвате аукционни уебсайтове.

Какво да предприемете, ако считате, че сте закупили фалшифициран продукт

Ако се съмнявате в оригиналността на продукт с марка Canon, който сте закупили, моля, не го използвайте и се свържете с упълномощен търговец на Canon или с нас на ipr.info@canon-europe.com.

За съжаление, не можем да заменим фалшифицирани продукти с марка Canon, но бихме могли да потвърдим дали даден продукт е оригинален, или не, и да ви предоставим писмена информация за автентичността на продукта.

За да сте сигурни, че купувате само оригинални продукти на Canon, моля, посетете нашата страница Откъде да купя за неизчерпателен списък на оторизираните търговци на дребно на продукти на Canon.

Може да се заинтересувате също и от:

Fraudulent store warnings

Предупреждения за измамни пазари

Бъдете внимателни, когато пазарувате продукти на Canon онлайн. Уверете се, че използвате един от нашите официални магазини на Canon. Научете тук как да ги разпознавате.

Fraudulent stores -Legal & compliance

Правни изисквания и съответствие

Спазваме съответните закони и разпоредби във всички държави, в които упражняваме дейност. Разберете повече за нашето съответствие и правни становища, позиции и насоки тук.

1 европейската пластмасова опаковка за мастиленоструйни патрони или големите блистерни опаковки може да нямат уникална холограмна лепенка.