Outstanding image quality
alt text goes here

Изключително качество на изображението

C700 поддържа различни логаритмични криви, цветни пространства и производствени стандарти, които повишават качеството на образа.

Canon гама Log 2/Log 3.

Canon Log 2 предоставя динамичен диапазон от 15 стъпки за гъвкава постобработка. Canon Log 3 предоставя динамичен диапазон от 14 стъпки с повечето от предимствата на логаритмичния работен процес, но за по-кратко време.

Canon Log 2 / Log 3 Gamma.

Поддръжка на SMPTE ST.2084 (PQ) и наблюдение на продукция в HLG формат

Позволява на съвместими монитори (включително допълнителния EVF-V70) да симулират HDR изглед на крайния продукт.

Support for SMPTE ST.2084 (PQ) and HLG output monitoring

Поддръжка на BT.2020

Снимайте с цветно пространство BT.2020, приложена директно върху снимката

Support for BT.2020

Поддръжка на ACES 1.0

Използвайки IDT (Input Device Transform) файлове на Canon, изображенията, заснети на EOS C700, могат да бъдат импортирани директно в работния процес на ACES 1.0. Освен това видеопродуктът може да бъде наблюдаван чрез избиране на ACES цветно пространство на съвместими монитори

Support for ACES 1.0

Разгледайте други предимства