Къде да намерите своя сериен номер

USP

Моля, изберете вида продукт по-долу

Местоположението на вашия сериен номер е различно за различните продукти на Canon. Серийният номер е комбинация от цифри и/или букви без интервали или специални символи. Моля, игнорирайте всички цифри или букви, които се появяват в скоби.

 • Серийният номер за вашия imageRUNNER е поредица от 8 буквено-цифрови знака.

  Можете да намерите серийния номер, като използвате бутона [123], или можете да го намерите отпечатан върху етикет на устройството, както е обяснено в инструкциите по-долу.

  Чрез бутона [123]:

  Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да получите серийния номер:

  1. Включете машината и натиснете бутона [123], показан на изображението по-долу.

  2. В зависимост от типа на машината, серийният номер ще се покаже на първия екран.

   или след като изберете [Check Device Configuration] (Вижте настройките за конфигуриране на устройството) и щракнете [OK].


  Местоположение върху машината:

  1. Можете да намерите серийния номер, отпечатан върху етикет на гърба на машината близо до захранващия кабел.
  2. На някои машини серийният номер може да се намира и на етикет под стъклената плоча на скенера (моля, повдигнете капака на скенера, за да го видите).

 • Видът на серийния номер за вашия i-SENSYS варира в зависимост от типа модел, както е обяснено по-долу:

  • Ако вашият продукт предоставя само функция за печат, тогава серийният номер ще бъде дълъг 10 цифри и ще се състои от 4 букви и 6 цифри, напр. XXXX-000000.
  • Ако вашият продукт предоставя функция за печат и копиране, сканиране или изпращане на факс, тогава серийният номер ще бъде дълъг 8 цифри и ще се състои от 3 букви и 5 цифри, например XXX-00000.

  Серийният номер е отпечатан върху стикер и може да бъде намерен на гърба на устройството или при някои модели вътре в устройството.

  Моля, вижте примерите за местоположения на серийни номера, показани в изображенията по-долу: • imagePROGRAF

  Структурата на серийния номер за вашия imagePROGRAF варира в зависимост от типа на продуктовата серия. Моля, изберете една от продуктовите серии по-долу, за да намерите подробности за структурата и местоположението на серийния номер на вашия продукт.

   

  Серия imagePROGRAF iPF

  Серийният номер за вашия imagePROGRAF iPF е поредица от 8 буквено-цифрови знака.

  Може да го намерите в менюто или отпечатан върху стикер на гърба на устройството, както е обяснено в инструкциите по-долу.

  Чрез менюто:

  Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да получите серийния номер:

  1. Натиснете бутона [Menu] (Меню).
  2. На екрана „Избор на раздел“ на „Контролен панел“ натиснете лявата или дясната стрелка, за да изберете раздела [Settings/Adj.] (Настройки/корекции).

  3. След това изберете [Printer Info] (Информация за принтера) и натиснете [OK].

  4. Изберете [System Info] (Информация за системата) и натиснете [OK].

  5. Серийният номер ще се покаже, както е показано на изображението по-долу.


  Местоположение върху машината:

  Серийният номер е отпечатан върху стикер на гърба на устройството.


   


  Серия imagePROGRAF PRO

  Серийният номер на вашия принтер imagePROGRAF PRO е поредица от 9 буквено-цифрови знака.

  Може да го намерите в менюто или отпечатан върху стикер на гърба на устройството, както е обяснено в инструкциите по-долу.

  Чрез менюто:

  Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да получите серийния номер:

  1. Плъзгане с пръст върху работния панел.

  2. Изберете [Printer information] (Информация за принтера)

  3. Изберете [System information] (Информация за системата)

  4. Серийният номер ще се покаже, както е показано на изображението по-долу.


  Местоположение върху машината:

  Серийният номер е отпечатан върху стикер на гърба на устройството.


   

  Серия imagePROGRAF TX

  Серийният номер на вашия принтер imagePROGRAF TX е поредица от 9 буквено-цифрови знака.

  Може да го намерите в менюто или отпечатан върху стикер на гърба на устройството, както е обяснено в инструкциите по-долу.

  Чрез менюто:

  Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да получите серийния номер:

  1. Плъзгане с пръст върху работния панел.

  2. Изберете [Printer information] (Информация за принтера)

  3. Изберете [System information] (Информация за системата)

  4. Серийният номер ще се покаже, както е показано на изображението по-долу.


  Местоположение върху машината:

  Серийният номер е отпечатан върху стикер на гърба на устройството.


   

  Серия imagePROGRAF TM

  Серийният номер на серията imagePROGRAF TM се състои от 9 буквено-цифрови знака.

  Има две места на принтера, където можете да намерите серийния номер, или в менюто на контролния панел на принтера, или върху етикет, разположен на гърба на принтера. Инструкциите за достъп до контролния панел на принтера и разчитането на етикета на гърба на принтера са по-долу.

  Достъп до контролния панел на принтера

  1. От екрана НАЧАЛО докоснете иконата на зъбно колело (Настройка).

  2. Докоснете [Printer information] (Информация за принтера).

  3. Докоснете [System information] (Информация за системата).

  4. Серийният номер ще се покаже, както е показано на изображението по-долу.


  Разчитане на етикета на гърба на принтера за серийния номер

  Местоположение върху машината:

  Серийният номер е отпечатан върху стикер на гърба на устройството.

  Раздел Изображение

 • Серийният номер за вашия imagePRESS е поредица от 8 буквено-цифрови знака.

  Можете да намерите серийния номер, като използвате бутона [123], или можете да го намерите отпечатан върху етикет на устройството, както е обяснено в инструкциите по-долу.

  Чрез бутона [123]:

  Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да получите серийния номер:

  1. Включете машината и натиснете бутона [123], показан на изображението по-долу.

  2. В зависимост от типа на устройството, серийният номер ще се покаже на първия екран

   или ще се покаже, след като изберете [Check Device Configuration] (Вижте настройките за конфигуриране на устройството) и щракнете [OK].

  3. Местоположение върху машината:

   Можете да намерите серийния номер, отпечатан върху етикет на гърба на машината близо до захранващия кабел.

 • Серийният номер на вашия скенер imageFORMULA е дълъг 8 знака и се състои от 2 букви, последвани от 6 цифри, напр. XX000000. Той е отпечатан на стикер и може да е на гърба или на дъното на скенера.

  Моля, вижте примерите за местоположения на серийни номера, показани в изображенията по-долу:

 • Серийният номер се намира в долната част на продукта в полето, отбелязано със „сериен номер“. Както е показано на изображението по-долу, серийният номер се намира там, където е показана червената лента:


 • Серийният номер се намира на вертикална метална пластина върху рамката на устройството, вътре в една от издърпващите се тави за хартия. Той се състои от последните 7 цифри.

  Моля, вижте изображението по-долу за справка.

Може също да имате нужда от...

Проучване