Информация за Европейския регламент за класификация, етикетиране и опаковане

Съответствие на ЕС относно химическите вещества

Тук можете да потърсите EU CLP (информация за Европейския регламент за класификация, етикетиране и опаковане) за вашия продукт.