Поверителност

Ангажимент на Canon към поверителността

Canon поема сериозно своята отговорност за защита на поверителността на физическите лица и обработката на техните лични данни. Canon периодично прави преглед и при необходимост обновява своите принципи и практики за защита на данните. Canon ще обработва личните данни на физическите лица за най-различни цели, които са очертани в съответните декларации по-долу, в зависимост от Вашите отношения с нас. Следва списък с нашите настоящи декларации.


Последни декларации за поверителност

Декларация за поверителност за потребители на Canon

Декларация за поверителност за бизнеса на Canon

Декларация за поверителност за наемани лица

Известие за бисквитки