Правила за поверителност за бизнес клиенти

Canon – декларация за поверителност

Настоящата декларация за поверителност разяснява как обработваме личната информация, която събираме от нашите настоящи и бъдещи клиенти, когато те използват услугите на Canon, посещават нашите събития или помещенията ни, абонират се за нашите бюлетини или използват нашите уебсайтове, приложения, платформи и услуги, регламентирани от настоящата декларация за поверителност (нашите „Услуги“).

Canon е администраторът на личната ви информация, т.е. организацията, която определя „целите и средствата“ на обработката на личната информация за вас, или с други думи, употребите, за които Canon обработва вашата лична информация, и начинът, по който това се прави. Моля, вижте „Определение на Canon“ най-долу на настоящата декларация за поверителност за повече подробности за Canon.


Съдържание

 1. 1. Кога се прилага тази декларация за поверителност
 2. 2. Информацията, която събираме, и за какво я използваме
  1. 2.1. За предоставяне на онлайн акаунти
  2. 2.2. Отговор на клиентски запитвания
  3. 2.3. Управление на събития
  4. 2.4. За информация за вашите дейности
  5. 2.5. За целите на изпълнението
  6. 2.6 За намиране на нови клиенти
  7. 2.7. За изпращане на анкети и използване на резултатите за подобряване на нашите продукти и услуги.
  8. 2.8. Информация за покупки
  9. 2.9. Информация за плащания
  10. 2.10. Бисквитки и други технологии
  11. 2.11. Правни и регулаторни изисквания и други бизнес цели
 3. 3. Правно основание за използване на вашата лична информация
  1. 3.1. Нашите законни интереси
 4. 4. Как споделяме вашата информация
  1. 4.1. В рамките на Canon
  2. 4.2. Извън Canon, към нашите партньори и трети страни
 5. 5. Как защитаваме вашата информация
 6. 6. Маркетингови съобщения
 7. 7. Как да упражните своите права
 8. 8. Съхраняване на вашата информация
 9. 9. Вашите ангажименти
 10. 10. Промени на тази декларация за поверителност
 11. 11. За контакт с Canon

1. Кога се прилага тази декларация за поверителност

Следните Услуги са подчинени на настоящата декларация за поверителност:

2. Информацията, която събираме, и за какво я използваме

Събираме лична информация при следните обстоятелства:

По-долу разглеждаме по-подробно начина на използване на информацията, която събираме при тези обстоятелства.

2.1. За предоставяне на онлайн акаунти

Това е лична информация, която ни давате при създаването на онлайн акаунт (например нашите портали за услуги) и която лично идентифицира вас, а не вашата компания, като име, длъжност в компанията, имейл адрес или телефонен номер на компанията. Има редица причини, за които ни е необходима тази информация:

2.2. Отговор на клиентски запитвания

Вашите лични данни ще бъдат обработвани, за да отговаряме на запитвания и в помощ на идентифицирането на потребителите. Например информацията за контакт с вас ще се събира, когато изпратите формуляр за обратно обаждане или използвате нашите функции за чат с клиентите, като впоследствие може да се използва за разпознаване в бъдеще. Когато попълвате формуляр в нашия уебсайт или приложение, може да съхраняваме съответни данни за самоличност, за да можем да проследим историята на запитването ви и да процедираме с него по-ефективно.

2.3. Управление на събития

Събираме вашата информация, за да ви регистрираме за събитие, уебинар или семинар, за който сте проявили интерес, да обработим плащането за събитието (където е приложимо) и да ви предоставим съответните материали за това събитие:

Например и в зависимост от вида на събитието събираме име, телефонен номер (моля, предоставяйте само телефонния номер на компанията), данни за контакт при спешни случаи (когато е абсолютно необходимо), диетични изисквания и всякаква друга необходима информация, за да получите възможно най-доброто изживяване.

2.4. За информация за вашите дейности

2.4.1. Навици при сърфиране, информация за устройство и взаимодействие

Понякога записваме сведения за вашите действия (например повторни посещения на сайта, взаимодействия, ключови думи, създаване на съдържание онлайн), когато осъществявате достъп до и използвате нашите услуги, за да можем да създадем „профил“ на клиента с течение на времето. Това също така включва информация за устройствата и начините, по които взаимодействате с Услугите и съдържанието на Canon, включително чрез портал за услуги.

Може да комбинираме информацията за вашите навици (като например при сърфиране) с личните ви данни, но няма да съхраняваме лични данни във връзка с полетата, които сте оставили празни по време на регистрацията. Когато използването на информация, която ви идентифицира лично, не е необходимо за постигане на целите, изложени в този раздел, ще обработваме само информация за вашите навици в съвкупност.

Получаваме информация за вашата операционна система и интернет браузър, когато посещавате уебсайт на Canon или използвате нашите Услуги, включително информация, която автоматично се регистрира, когато използвате Услугите ни (например поискана информация, времево клеймо, IP адрес и където е приложимо и необходимо, различни идентификатори на мрежовата инфраструктура и сървърите).

Ще обработваме информацията за вашите навици на сърфиране, устройство и взаимодействия за следните цели:

2.4.2. Данни за продукти, използване на продукти и хронология на услуги и поддръжка

Това е информация за вашите продукти или решения на Canon (като предоставена(и) услуга(и), софтуерни приложения, модел на продукта, сериен номер и дата на закупуване), за това как продуктите или решенията на Canon се настройват и използват (напр. потребителски настройки и предпочитания, инсталация и интеграция или други настройки) и за нашите Услуги, както и подробности за вашите клиентски или управлявани Услуги, притежавани лицензи, гаранция и взаимодействия за ремонти с Canon. Понякога тази информация се свързва с вашата компания, но в други случаи тя трябва задължително да се свързва лично с вас (например наши клиенти – професионални фотографи).

Част от информацията в тази категория не представлява лична информация, но ние ще предприемем всички необходими защитни мерки, за да гарантираме поверителността и на тази информация. Ние ще обработваме тези данни за следните цели:

2.5. За целите на изпълнението

За да поддържаме вашия бизнес и да изпълняваме сключения с вас договор за Услугите, може да се наложи да съберем лични данни, за да уговорим ремонти, да изпълним поръчки и да извършим услуги. Необходимо е да организираме срещи, за да направим това, и следователно трябва да получим данните за контакт с някой във вашата компания. Примерите включват:

Когато трябва да изпълняваме технически операции във вашата ИТ инфраструктура, може да получим достъп до лични данни, съхранявани от вашата организация. Когато използваме трети страни за изпълнението на нашите дейности, гарантираме, че избираме доверени партньори, които имат същите ценности като нас.

В зависимост от вашите функции може да се наложи да използваме вашата информация, за да се свържем с вас относно наличието на онлайн услуги (например обновявания, свързани с периодичната поддръжка) или промени в тези услуги.

2.6. За намиране на нови клиенти

За да предложим нашите продукти и услуги на други, които може да се интересуват от тях, понякога се сдобиваме с вашите данни за контакт от нашите партньори в сектора, както и от професионални органи, които предоставят тази информация на компаниите. Когато се сдобием с данни за контакт по този начин, гарантираме, че те не са част от която и да е национална услуга за отказване от реклами и оферти.

2.7. За изпращане на анкети и използване на резултатите за подобряване на нашите продукти и услуги

Canon и нейните партньори понякога изпращат на клиентите анкети и формуляри за обратна връзка. Когато предоставите вашето име и данни за контакт, може да ги използваме, за да отговорим на дадена обратна връзка, да ви предоставим информация, която смятаме, че ще бъдете заинтересовани да научите предвид отговорите ви, и да ви добавим към нашата маркетингова база данни (можете да се откажете от това по време на анкетата, ако не ви интересува).

Нашите партньори, където е разрешено, може да решат как да използват вашата информация за своите анкети. В такъв случай Canon не контролира използването на вашата лична информация и вие повече не сте подчинен(а) на настоящата декларация за поверителност. Моля, прочетете политиките за поверителност на тези партньори за повече информация за практиките им за поверителност или за това как да се отпишете.

2.8. Информация за покупки

Ние водим отчет за стоките и услугите, които закупувате чрез Услугите на Canon. Това ни помага да предоставяме, поддържаме, предпазваме и подобряваме продуктите и услугите, както и да разработваме нови такива. Също така изпращаме важни известия, като съобщения за покупки или промени в нашите правила, условия и политики.

2.9. Информация за плащания

Не обработваме и не съхраняваме данни за вашата банкова сметка или за кредитна/дебитна карта, използвана при покупка на стоки и услуги чрез Услугите на Canon. Плащанията за покупки се реализират чрез платформи за плащания на трети страни, които не споделят вашите банкови данни с Canon.

2.10. Бисквитки и други технологии

Бисквитките и други подобни технологии (например пикселни маркери) представляват малки частици информация, която се използва за съхраняване на технически и/или лични данни, идентифициране на потребители на дадена услуга и активиране на някои функции. За да научите повече за бисквитките, използвани от нашите Услуги, и за начина да ги откажете, моля, прегледайте правилата за използване на бисквитки за всяка Услуга, които ще намерите на началната страница на нашите уебсайтове или в съответния раздел на нашите приложения.

2.11. Правни и регулаторни изисквания и други бизнес цели

Понякога се налага да обработваме вашата лична информация, за да спазваме приложимите закони и разпоредби, например когато имаме задължение да съобщим за съмнения за измама.

Може да има и други свързани с бизнеса цели за обработка на информацията ви, включително договаряне, сключване и изпълнение на договори, управление на сметки и записи, подкрепа на социалната дейност на компанията, правни, регулаторни и вътрешни разследвания.

3. Правно основание за използване на вашата лична информация

Canon обработва вашата лична информация само ако има правно основание да върши това.

Правното основание зависи от някоя от горните цели, за които сме събрали и използваме вашата лична информация. В почти всеки случай правното основание е някое от следните:

3.1 Нашите законни интереси

Законните интереси на Canon включват необходимостта Canon да познава достатъчно добре нашите клиенти, така че да можем да създаваме и рекламираме нови продукти и Услуги и да предлагаме на нашите клиенти по-голяма удовлетвореност. Например:

4. Как споделяме вашата информация

4.1. В рамките на Canon

Свеждаме достъпа до лични данни до хора от нашата група компании, които имат „необходимост да знаят“ такава информация. Например може да предадем лични данни, които събираме за вас, на нашите местни компании за продажби или местни сервизни центрове, за да предоставим нашите Услуги там, където се намирате.

4.2. Извън Canon, към нашите партньори и трети страни

С изключение на случаите, описани в настоящата декларация, или когато сте дали съгласието си, личната информация, обработена при използването на нашите Услуги, няма да бъде споделяна със или разкривана на други лица или компании, различни от групата компании на Canon, за тяхна собствена употреба.

Може да разкрием вашата лична информация на следните трети страни наред с други за целите, описани тук:

5. Как защитаваме вашата информация

Вашата лична информация се съхранява в защитени сървъри и не се обработва за цели, различни от посочените в настоящата декларация за поверителност. Сървърите, които Canon използва за съхранение на тази информация, са достъпни единствено за упълномощен персонал и Canon гарантира, че са въведени адекватни мерки за сигурност.

За съжаление, нито едно предаване на данни през интернет или система за съхранение на данни не може да бъде 100% сигурно. Ако имате основание да смятате, че вашето взаимодействие с нас вече не е защитено (например ако смятате, че сигурността на който и да е акаунт, който сте имали при нас, е била компрометирана), моля, незабавно да ни уведомите за проблема, като се свържете с нас чрез данните за контакт по-долу.

Използваме доставчици на услуги, базирани в целия свят. Следователно вашата лична информация може да бъде обработвана в държави, различни от тази, в която живеете, включително ако живеете в Европа, като тези държави може да са такива, в които може да имате по-малко законни права по отношение на вашата лична информация, отколкото според местното законодателство. Ако предаваме лична информация извън Европейското икономическо пространство в държава, която има по-нисък стандарт на правна защита за личната ви информация, гарантираме, че вашите права за поверителност са защитени чрез подходящи предпазни мерки по-специално чрез използване на стандартните договорни условия на ЕС. Моля, свържете се с нас, ако желаете повече информация за тези предпазни мерки.

6. Маркетингови съобщения

Canon и/или други компании от групата на Canon може да използват вашата лична информация за маркетингови цели и да ви информират за други продукти и услуги, които Canon смята, че могат да представляват интерес за вас и вашата компания. Можете да посочите дали желаете да получавате такава информация, като маркирате съответното поле в нашите формуляри или като ни кажете предпочитанията си, когато общуваме лично.

Ще имате възможност по всяко време да се откажете от получаване на такава информация от съответния център за предпочитания или като се отпишете чрез връзката/механизма, предоставен(а) във всички разпространявани съобщения. Ако се отпишете от маркетинга, имайте предвид, че все още понякога може да се свързваме с вас със съобщения за обслужване (например за да потвърдите поръчка, която сте направили, или да потвърдите данните за доставката).

7. Как да упражните своите права

В определени юрисдикции имате право на достъп, коригиране, обновяване, ограничаване, получаване на машинночетимо копие на личната ви информация или право на изтриване на данните ви, както и всяко друго право, приложимо във вашата юрисдикция. Можете да поискате да упражните тези права на нашата страница за поверителност на Canon Европа, като щракнете върху връзката, посочена в нашите комуникационни имейли, като осъществите достъп до съответния раздел в уебсайтовете или приложенията на Canon или като се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в края на настоящата декларация.

Ще изтрием вашата лична информация, след като тя вече не е необходима за целите, за които е била събрана първоначално.

Имате също така право да се противопоставите на използването на вашата лична информация за определени цели, включително да ви изпращаме рекламни съобщения. Вижте „Маркетингови съобщения“ по-горе за повече информация как да откажете получаването на рекламни съобщения.

Ще изпълним всички искания за упражняване на вашите права в съответствие с приложимото законодателство. Имайте предвид обаче, че съществуват известен брой ограничения на тези права и може да има обстоятелства, при които не можем да изпълним искането ви. За да подадете искане относно вашата лична информация или ако имате някакви въпроси или притеснения, свързани с нея, трябва да се свържете с нас, като използвате данните по-долу. Също така имате право да отправите притесненията си към местния орган за защита на данните.

8. Съхраняване на вашата информация

Canon ще запази личната ви информация толкова дълго, колкото ни е необходима за целите, посочени в раздел 2 от настоящата декларация за поверителност, и в съответствие с всички срокове на съхранение, изисквани от приложимите закони и по време на съответната давност. Обикновено в повечето юрисдикции този срок не превишава 6 години. Например когато сте направили покупка при нас, ще водим отчет за вашата покупка за периода, необходим за фактуриране, данъчни и гаранционни цели. Също така може да водим отчет за кореспонденция с вас (например ако сте подали жалба относно даден продукт или нашите Услуги) толкова дълго, колкото е необходимо, за да се защитим от правна претенция. Когато повече не е необходимо да пазим вашата лична информация, ще я изтрием. Моля, имайте предвид, че когато се отпишете от нашите маркетингови съобщения, ще запазим вашата информация за комуникация, за да сме сигурни, че няма да ви предлагаме реклама в бъдеще.

Canon няма да изтрие вашата лична информация, която се отнася за действащи отношения или за изрично заявен от вас продукт или услуга (например скорошна покупка от Услугите на Canon).

9. Вашите ангажименти

Вие гарантирате за качеството на информацията, предоставена в Услугите ни. Цялата лична информация, която изпращате на Canon, трябва да бъде автентична, точна и актуална. Вие поемате пълната отговорност, че вашата информация е точна, актуална и съответства на този принцип.

10. Промени на тази декларация за поверителност

Ще обновяваме нашата декларация за поверителност периодично, за да гарантираме, че сте информиран(а) своевременно за дейностите по обработка на данните на Canon. Няма да извършваме никакви операции по обработката, които биха изложили на риск вашата лична информация, и ще поискаме вашето изрично съгласие, когато е необходимо, за опазване на вашето право на неприкосновеност. Ще ви държим в течение на всички промени в настоящата декларация за поверителност чрез Услугите. Също така ще използваме всеки от начините за комуникация, предоставени от вас, за да ви информираме за важни промени в настоящата декларация за поверителност. Ако продължите да използвате нашите Услуги, след като сте недвусмислено информиран(а) за обновената декларация за поверителност, приемате да бъдете обвързан(а) с обновените условия.

11. За контакт с Canon

Моля, свържете се с Canon за въпроси или коментари относно декларацията за поверителност или във вашия регионален офис на Canon, който може да се намери на страницата „Свържете се с нас“ в нашия уебсайт, или директно с нашето европейско длъжностно лице по защита на данните на DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Надяваме се, че Canon ще успее да реши всякакви проблеми, които може да имате. Все пак ако не бъдете удовлетворен(а), може да отправите притесненията си към вашия местен орган за защита на данните.

Определение на Canon

В декларацията за поверителност „Canon“ означава Canon Europa N.V и нейните филиали, като в настоящата декларация се нарича „ние“, „нас“, „наш“ или „Canon“.

Последна редакция: 2018-05-07

Версия: 1.0