Digital Mailroom is a faster, smarter way to handle mail.

Цифрова обработка на поща

Бърз и интелигентен начин за обработване на поща.

Без правилната система сортирането на поща отнема време, възможни са грешки и не можете да видите кой е пратил поща и кога.

Решението за цифрова обработка на поща позволява входящата поща да бъде автоматично сканирана, идентифицирана, валидирана и изпратена със съответните индексирани данни към правилните системи или хора.

Предимствата на цифрова обработка на поща на Canon

Benefits Benefits

Пестене на пари

Подобрете ефективността и намалете похабяването

Benefits Benefits

По-бърз отговор

По-ефективната обработка на пощата ви позволява да предоставяте по-добро обслужване на клиентите

Benefits Benefits

Подобрено споделяне

Осигурете на вашите служители лесен достъп до поща, където и да са

Benefits Benefits

Защитете вашата поща

Създайте по-сигурен начин за боравене с поверителна информация

Отрийте обработката на поща на бъдещето

Exploring the digital mailroom of tomorrow
Това решение подобри оперативната ни производителност и способността ни за реакция на исканията на клиентите.

Alan Watson

Мениджър „Взаимоотношения“, Aegon, Обединено кралство

Предизвикателството

Международният доставчик на застраховки живот, пенсионни застраховки и управление на фондове Aegon търсеше по-бърз начин за обработване на пощата между компанията и нейните 2 милиона клиента от Обединеното кралство. Освен че беше скъпа и трудоемка, неефективната система за обработка на пощата на Aegon се отразяваше и на качеството на клиентското обслужване.

Critical Document Governance ensures that critical documents are sent to the right place at the right time
Our Digital Mailroom solution streamlined and automated key workflows

Решението

Използвайки многофазов подход, ние помогнахме на Aegon да трансформира своята технология за обработка на поща чрез внедряване на решението "Цифрова обработка на поща". Нашата цел бе да оптимизираме и автоматизираме ключови работни процеси, като едновременно с това централизираме обработването и съхраняването на пощата в ново външно съоръжение.

Предимствата

Това решение доведе до 50% по-бърза обработка на пощата, наполовина по-ниски разходи за труд и до общо 25% по-ниски разходи чрез намаляване на печата и съхранението на хартия. Освен повишаване на удовлетвореността на клиентите от намаленото време за отговор, новата система осигури на Aegon пълен контрол над процесите и намали рисковете за нарушаване на законодателните норми.

Our Digital Mailroom new system gave Aegon full process control and reduced compliance risks.

Вижте как цифровата обработка на поща може да промени бизнеса ви


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работи

Подобрете начина си на работа чрез инвестиране в решение за цифрова обработка на поща.

ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Свързани решения