Boost your business by talking to customers more effectively.

Комуникации с клиенти

Подобрете бизнеса си чрез по-ефективни комуникации с клиентите.

Комуникацията с клиентите е жизненоважна част от всяка организация, но ако липсва развитие на този процес, това може да се отрази сериозно върху вашия успех.

Днешните потребители очакват от компаниите да им предоставят информацията, която искат и когато я искат, директно на избраното от тях устройство.

Предимствата на по-добрите комуникации с клиентите

Retain customers Retain customers

Запазване на клиентите

Чрез създаване на по-добри и по-персонализирани комуникации

Strengthen branding Strengthen branding

Укрепване на марката

Чрез по-унифицирано разпространение на съобщения по всички налични канали

Improve efficiency Improve efficiency

Подобряване на ефективността

Като създавате съдържание за клиентите вместо сами да разработвате сложни информационни технологии

Speed up time to market Speed up time to market

Ускоряване на времето за пускане на пазара

Посредством интегриране на данни от стари наследени системи

Управление на клиентите и комуникациите: нов подход

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
Това решение подобри оперативната ни производителност и способността ни за реакция на исканията на клиентите.

Alan Watson

Мениджър „Взаимоотношения“, Aegon, Обединено кралство

Предизвикателството

Международната застрахователна компания Aegon искаше да подобри начина си на комуникация със своите 2 милиона клиенти в Обединеното кралство. Наред с подготовката за прехода от печатни към цифрови документи компанията искаше да намали разходите чрез използване на външни изпълнители, като същевременно подобри възможностите си за сигурност и одит на данните.

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
We helped Aegon develop a state-of-the-art inbound and outbound mail processing system

Решението

Ние помогнахме на Aegon да разработи съвременна система за обработка на входяща и изходяща поща с автоматизирани документни процеси и електронно съхранение. Тази оптимизирана система за управление на документите беше поместена в ново, специално създадено съоръжение извън обекта, управлявано от Canon.

Предимствата

Нашето решение за комуникации с клиенти, възложено на външен изпълнител, доведе до 50% по-бърза обработка на пощата и до общо намаление на разходите от 25%. Освен че подпомогна прехода на Aegon от печатни към цифрови документи, решението подобри производителността и контрола на данните и позволи на компанията да постигне съответствие със законодателството.

Customer Communications solution led to 50% faster mail processing and a total 25% cost reduction.

Открийте нови начини за по-ефективна комуникация с клиентите.


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работи

Запознайте се с нови начини за привличане на клиенти с помощта на нашите решения за цифрова комуникация.

Свързани решения