Canon Desktop Scanners

Мрежови скенери

Просто се свържете в мрежа – не е необходим компютър или софтуер.