Устойчиво развитие – Canon и устойчивото развитие

Canon цели да прави бизнес по отговорен начин. Смятаме, че нововъведенията и технологичният напредък, които интегрираме в решенията си за обработка на изображения трябва да обогатяват живота и бизнеса на клиентите ни, без да вредят на околната среда. Бизнесът и марката ни се основават на устойчиво икономическо развитие. Намаляваме нуждата си от нови природни ресурси, внимателно наблюдаваме икономическия прогрес и рисковете и уважаваме обществата, които зависят от нас.

Устойчивото развитие е част от начина, по който правим бизнес. Предлагаме екологични решения за работа с изображения на клиентите си, които им помагат да работят по-ефикасно и да намалят вредното въздействие върху околната среда. Намаляваме въздействието на нашите продукти върху околната среда, свеждаме до минимум необходимостта от нови ресурси, използваме повторно материали и ги рециклираме. Поемаме отговорност за действията си, намаляваме вредното въздействие върху природата от работата ни и се ангажираме с общностите и заинтересованите лица за поддържане на мащабно икономическо развитие. Наред с това, ние изпълняваме и спазваме разпоредбите и стандартите и дори се опитваме да ги надминем, когато е възможно.

Корпоративна отговорност
Поемаме отговорност за въздействие, което оказваме, и следваме добри работни практики. Ангажиментът ни за устойчиво развитие е насочен към три ключови области: околна среда, общество и бизнес.

Научете повече за нашите три ключови области:
Околна среда
Общество
Бизнес

Глобалния договор на ООНPicture_UNGC logo
Canon Европа е подписала Глобалния договор на ООНt (от януари 2014 г.), като се ангажира с неговите 10 общоприети принципа в областта на човешките права, трудовите норми, околната среда и борбата с корупцията. Нашето участие в тази инициатива формализира подхода, който вече сме възприели, да въплътим идеята за устойчиво развитие в нашата стратегия, култура и бизнес.

Устойчиво развитие
Дългосрочният ни план предвижда работа с три регионални седалища в Европа, САЩ и Япония, включително научноизследователски и развойни центрове и производствени мощности във всеки регион. Европейското регионално седалище се намира в няколко локации – Canon Europe Limited, Лондон, Великобритания, Canon Europa N.V., Амстелвеен, Холандия и бившите обекти на Océ във Венло, Холандия и Поинг, Германия.

Нашата философия
Бизнесът ни е базиран на японската корпоративна философия "Киосей", което се превежда като „да живеем и работим заедно за доброто на всички“. Това означава, че поемаме отговорност за въздействието, което оказват нашите дейности, като уважаваме клиентите си, общностите и държавите, в които оперираме, както и нашата природа. Научете повече за Киосей.

Доклад за устойчиво развитие на Canon EMEA за 2013 г.

Околна среда – намаляване на вредното въздействие върху околната среда
Свеждаме до минимум необходимостта от нови природни ресурси, като намаляваме вредното въздействие върху околната среда от етапа на проектиране до края на експлоатационния живот на продукта, както и в процеса на нашата работа. Нашите решения помагат на клиентите ни да работят по-ефикасно и да опазват околната среда.

Научете повече за това, как намаляваме въздействието на нашите продукти и дейности върху околната среда и как поощряваме съобразената с природата консумация в нашия раздел „Околна среда“.

Общество – подкрепа на обществото чрез изображения
Обогатяваме обществото чрез възможности и решения за обработка на изображения, поемаме ангажименти към служителите, общностите и други заинтересовани лица на местата, където работим, и уважаваме етичните принципи. Стремим се да дадем положителен принос към обществото, като добавяме стойност към живота на хората, повлиян от нашата стопанска дейност. Научете подробности за това, как взаимодействаме със заинтересованите лица в раздела „Общество“.

Бизнес – работим открито и отговорно
Развиваме бизнеса си отговорно, поддържайки мащабно икономическо развитие и работейки открито и в съответствие с приложимите закони, разпоредби и стандарти. Следваме строги правила и процедури, за да защитаваме своите клиенти и служители, като същевременно поддържаме устойчиво развитие на бизнеса си и постигаме икономическите си цели. Научете повече за това как правим бизнес в раздела „Бизнес“.

spacer
					image
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост