Grey goods

Сериен номер
Процедура за проверка
Проверете сега

Не се задоволявайте с малко

Уверете се, че получавате цялостно Canon изживяване – с продукти от Canon, предназначени за вашия регион

Понякога във вашия регион се внасят продукти на Canon, които никога не са били замисляни от Canon за продажба там. Известни още като „сиви стоки“, те често се продават на по-ниски цени, но лошото е, че в дългосрочен план могат да ви излязат по-скъпо.

Скритите разходи за продукти, които не са предназначени от Canon за вашия регион

Canon полага големи усилия да се увери, че всеки продукт на Canon е внимателно адаптиран за региона, в който е замислен да се продава и използва. Чрез внимателно обмисляне Canon гарантира, че разполага с подходящия хардуер, софтуер, ръководства на съответните езици, аксесоари (щепсели и чанти) и гаранция за конкретен регион.

Макар и на пръв поглед сивите стоки да изглеждат като добра сделка, продавачите често се опитват да ги фалшифицират, като добавят, променят или премахват аксесоари, ръководства и гаранции – като по този начин компрометират вашето Canon изживяване. Някои онлайн търговци може да твърдят, че се намират във вашия регион, но да не са – така че си струва да внимавате.

Рисковете, проблемите и допълнителните разходи, с които бихте могли да се сблъскате при покупка на сиви стоки, са:

Допълнителни вносни мита или митнически такси – могат да се начислят върху посочената цена на сивите стоки.

Връщането на продукти или възстановяването на суми може да е трудно или невъзможно – тъй като търговците извън вашия регион може да не са подчинени на вашето местно законодателство, свързано със защита на потребителите и връщането на продукти.

Възможно е да няма гаранция за потребителя – за сивите стоки не важат предимствата на местната гаранционна поддръжка на Canon. От търговеца зависи да осигури гаранционна поддръжка за сивите стоки. Ако търговецът се намира извън вашия регион, възможно е да не получите помощта, която очаквате от него. Също така, ако търговецът предлага гаранционно обслужване, същото може да се извършва от независими сервизни центрове, чиито гаранционни услуги не съответстват на стандартите на Canon.

Опасно или ниско качество на захранващите кабели или адаптерите за контакти, които не са предоставени от Canon – възможно е предлагането на необезопасени продукти от трети страни, които не са одобрени от Canon и не отговарят на местните разпоредби.

Ръководства с ниско качество – „сивите“ търговци не предоставят никакво ръководство на местния език или предоставят често нечетливо фотокопие.

Без промоции/премия в брой – възможно е да не можете да получите "премия в брой" (ако такава се предлага) или да се възползвате от други местни промоции на Canon.

Предимствата от закупуване на продукти на Canon, предназначени за вашия регион

Можете да избегнете всички тези проблеми, като закупувате продукти, предназначени от Canon за вашия регион, от надеждни търговци на дребно във вашия регион. Тези продукти са специално конфигурирани, разполагат с пълна поддръжка и одобрени аксесоари, които само Canon може да предостави – за да можете да изпитате цялостното изживяване от Canon и да се насладите максимално на своята покупка.


Намерете доверен търговец на дребно на Canon във вашия регион

Общи насоки за това как да разберете дали дадени продукти на Canon са сиви стоки

Освен процедурата за проверка на серийния номер, налична на тази страница, следните разпознавателни признаци и езикови характеристики биха могли да ви помогнат да разберете дали даден продукт е сива стока:


Компактни цифрови фотоапарати – IXUS и PowerShot

Ако някоя от тези характеристики липсва, продуктът може да е сива стока:

Езици на опаковка на продукта

върху опаковката на продукта трябва да има надписи на английски, френски, италиански, немски, испански и руски език;

The sales box

В опаковката

Следва да е предоставена гаранция на Canon, подходяща за вашия регион, а продуктът трябва да е именуван IXUS или PowerShot. Продуктите на Canon могат да имат различни имена на различните пазари, а фотоапаратите с имена IXY или Digital ELPH са предназначени от Canon за други региони.

Лога EAC и CE

върху опаковката на продукта трябва да са поставени логата EAC и CE за вашия регион.

EAC & CE logos

Любителски видеокамери

Ако някоя от тези характеристики липсва, продуктът може да е сива стока:

Езици на опаковка на продукта

върху опаковката на продукта трябва да има надписи на английски, френски, италиански, немски, испански и руски език;

Лого PAL

логото PAL трябва да е поставено върху опаковката на продукта. PAL е видеоформатът за Европа, а NTSC е предимно за пазара в САЩ;

The PAL Logo

Име на продукта

продуктът би трябвало да се казва Legria. Продуктите могат да имат различни имена в различните региони. Например, любителските видеокамери под името VIXIA не са предназначени за вашия регион

Лога EAC и CE

върху опаковката на продукта трябва да са поставени логата EAC и CE за вашия регион.

EAC & CE logos

DSLR и безогледални фотоапатрати

Ако някоя от тези характеристики липсва, продуктът може да е сива стока:

Езици на опаковка на продукта

върху опаковката на продукта трябва да има надписи на английски, френски, италиански, немски, испански и руски език;

The sales box

Име на продукта

продуктът би трябвало да се казва EOS. DSLR и безогледалните фотоапарати, наречени Kiss или Rebel, са предназначени за други региони.

В опаковката

Трябва да има гаранция на Canon, подходяща за вашия регион В опаковката на EOS R трябва да има карта, върху която да е отпечатан серийният номер на продукта.
Серийният номер върху продукта, опаковката и картата трябва да е един и същ.

Лога EAC и CE

върху опаковката на продукта трябва да са поставени логата EAC и CE за вашия регион.

EAC & CE logos

Проверете серийния номер

Моля, имайте предвид, че подобни запитвания са ограничени до компактните цифрови фотоапарати, DSLR и безогледалните фотоапарати, обективите и любителските видеокамери. Ако искате да проверите серийния номер на обектив, продаден в комплект с фотоапарат, моделът на фотоапарата от комплекта трябва да бъде избран от списъка с модели по-долу. Ако все още не сте сигурни дали вашият продукт Canon е предназначен за продажба във вашия регион, просто изпратете името на модела и серийния номер на ipr.info@canon-europe.com. Моля, изчакайте няколко дни, за да проверим и да ви отговорим.

задължително
задължително
Намерете вашия сериен номер.