Промоция на Canon за EOS R7 и EOS R10

Общи условия
1. ПРОДУКТИ ОТ ПРОМОЦИЯТА, ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА И УЧАСТНИЦИ

1.1. Тази промоция е в сила само за закупуване на комбинация (1 фотоапарат и 1 обектив) от продуктите, посочени/приложени по-долу ("Промоционални продукти"), на територията на Р. България от упълномощени търговци между 24.5.2022 и 31.08.2022 включително ("Период на промоцията"). Промоционалните продукти могат да бъдат продавани като фотоапарат без обектив или като част от комплект с обектив или пакет, Покупките трябва да са действителни покупки, направени в брой или с равностойни платежни средства.
1.2. Всички участници трябва да имат навършени 18 години и да са постоянно пребиваващи в Европейското икономическо пространство или Швейцария (ЕИП) (“участник”).
1.3. Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани от настоящите общи условия.
1.4. Всички продукти трябва да са закупени в Р. България и трябва да са доставени и дистрибутирани до търговците на дребно от Canon CEE GmbH ("Canon") или компании от групата Canon, опериращи в Европейското икономическо пространство. Моля, проверете при продавача дали това е така, за да избегнете евентуално разочарование. Интернет магазините трябва да имат показан регистриран/пощенски адрес в Р. България.
1.5. Всички промоционални продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марката Canon. Покупките на продукти втора употреба, на фабрично възстановени или рециклирани продукти, както и на фалшифицирани продукти или такива, които по някакъв начин нарушават правата на интелектуална собственост на групата компании Canon (включително, но не само, неупълномощен или “сив” внос), не отговарят на изискванията за участие в промоцията.

2. КАК ДА УЧАСТВАТЕ

2.1. За да се включи в промоцията, участникът трябва да закупи поне два промоционални продукта (един фотоапарат и един обектив) на територията на Р. България от упълномощен партньор в рамките на периода на промоцията.
2.2. Промоционалната отстъпка е базирана на закупуването на два промоционални продукта.
2.3. Продуктите от промоцията са налични до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност в случай, че даден търговец на дребно не достави поръчани промоционални продукти в рамките на периода на промоцията.
2.4. Посочените отстъпки за комплекти се получават веднага при покупка от търговеца, партньор на промоцията.
2.5. Тази промоция не може да се използва във връзка с друга промоция.

3. ОТСТЪПКА

Участниците ще получат отстъпка в размерите, посочени при покупката на промоционалните продукти.

4. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Организатор на промоцията е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Strabe 233, 1100 Vienna, Austria.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

5.1. В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, причинена по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon.
5.2. Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност.

6. ДАННИ

6.1. Canon Europa NV, 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB е администратор на данни по отношение на всички лични данни, предоставени от участниците. Всички предоставени ни лични данни ще се обработват от Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ирландия за целите на провеждането на промоцията и, ако е приложимо, за маркетингови цели – в случаите, когато участниците са потвърдили съгласие да получават маркетингови съобщения от Canon. Предоставените лични данни се обработват по сигурен начин и могат да бъдат прехвърлени на защитен сървър извън EEA.
6.2. Личните данни, предоставени от Вас, са предмет на Политиката за поверителност на Canon http://www.canon.bg/privacy-policy/.

7. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите общи условия и всички спорове, произтичащи от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Австрия и са предмет на неизключителната юрисдикция на австрийския съд.

8. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ

EOS R7
EOS R10
RF 50mm f/1.8 STM
RF 70-200 f/4 L IS
RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM
RF 85mm f/2 IS STM
RF 16mm f/2.8 STM
RF 600mm f/11 IS STM

Отстъпка за комплекти
RF 50mm f/1.8 STM RF 70-200 f/4 L IS RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM RF 85mm f/2 IS STM RF 16mm f/2.8 STM RF 600mm f/11 IS STM
EOS R10 150 лв. 1200 лв. 400 лв. 600 лв. 300 лв. 700 лв.
EOS R7 150 лв. 1200 лв. 400 лв. 600 лв. 300 лв. 700 лв.


9. ПАРТНЬОРИ НА ПРОМОЦИЯТА
Динафос
Озон
Технополис
Фотопавилион
Фотосвят
Фотосинтезис