Правила и условия на промоцията “Canon Back To School”

1. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ, ПРОМОЦИОНАЛЕН ПЕРИОД И УЧАСТНИЦИ

1.1. Тази промоция се предлага само при покупка на някой от изброените по-долу продукти ("Промоционални продукти") на територията на Р. България между 01.09.2023 г. и 16.10.2023 г. включително. ("Промоционален период").
1.2. Всички участници трябва да са навършили 18 години и да пребивават на територията на Европейското икономическо пространство или Швейцария (ЕИП) ("Участник").
1.3. Счита се, че всички участници са се съгласили да бъдат обвързани с настоящите правила и условия.
1.4. Всички продукти трябва да са закупени в рамките на Р. България и трябва да са доставени и разпространени до търговците на дребно от Canon CEE GmbH ("Canon") или от дружества от групата на Canon, разположени в ЕИП. Моля, проверете при вашия търговец на дребно дали това е така, за да избегнете разочарование. Интернет магазините трябва да имат регистриран пощенски адрес в Р. България.
1.5. Всички промоционални продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марката Canon. Покупките на продукти втора употреба, на фабрично възстановени или рециклирани продукти, както и на фалшифицирани продукти или такива, които по някакъв начин нарушават правата на интелектуална собственост на групата компании Canon (включително, но не само, неупълномощен или “сив” внос), не отговарят на изискванията за участие в промоцията. За да научите повече за сивия внос на продукти, вижте https://www.canon.bg/about_us/serial-number-checker/ .

2. КАК ДА УЧАСТВАТЕ

2.1. За да се включи в промоцията, участникът трябва да закупи промоционален продукт на територията на Р. България през периода на промоцията.
2.3. Промоционалните продукти са в зависимост от наличността до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност за невъзможността на търговците на дребно да изпълнят поръчките на „Промоционални продукти“ по време на „Промоционалния период“.
2.4. Може да бъде направена само една рекламация за всеки закупен „Промоционален продукт“.
2.5. Тази промоция не може да се комбинира с други промоции.

3. ОРГАНИЗАТОР

3.1. Организаторът е Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Виена, Австрия.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

4.1. В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, причинена по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon.
4.2. Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност.
4.3. Canon си запазва правото да проучва всяка една заявка за съответствие с посочените тук условия и да изисква допълнителна информация и документи. Canon си запазва правото да отхвърля заявки и/или участници при подозрение за злоупотреба с промоцията. Решенията на Canon във връзка с промоцията са окончателни и във връзка с тях не се извършва кореспонденция.

5. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите общи условия и всички спорове, произтичащи от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Австрия и са предмет на неизключителната юрисдикция на австрийския съд.

Пълен списък на участващите продукти.

ПРОДУКТ
PIXMA TS3350/55 черен
PIXMA TS3351 бял
PIXMA TS3352 червен
PIXMA MG3650S черен
PIXMA MG3650S бял
PIXMA MG3650S червен
PIXMA TS5150 черен
PIXMA TS5151 бял
PIXMA TS5350A черен
PIXMA TS5351A бял
PIXMA TS5352A розов
PIXMA TS5353A зелен
PIXMA TS6350A черен
PIXMA TS6351A бял
PIXMA TS7450a черен
PIXMA TS7451a бял
PIXMA TS9550 черен
PIXMA TS9551C бял
PIXMA TR4650 черен
PIXMA TR4651 бял
PIXMA G1410
PIXMA G2410
PIXMA G2430
PIXMA G3410
PIXMA G3430
PIXMA G3470 черен
PIXMA G3470 бял
PIXMA G3470 червен
PIXMA G4470