Условия за ползване на Canon Club

Условия за ползване на Canon Club

Настоящите Условия за ползване и всички приложими условия на уебсайта, свързани с тях, важат за Вашето членство в Canon Club (което включва достъп до Общността) и използването на всички предимства на членството в Canon Club, както е посочено тук. Тези Условия за ползване Ви се предлагат от Canon Europa N.V със седалище и адрес на управление: Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands, вписано в Търговската камара на Амстердам с регистрационен номер: 33166721 и включва дружествата от групата („Canon“, „Ние“, „Нашите“, „Нас“).

Всяко позоваване на „Вие“ или „Ваш“ означава Вас, клиента, за когото се прилагат настоящите Условия за ползване, и включва всяко лице, упълномощено да действа от Ваше име.

За да се присъедините към Canon Club, трябва да сте на възраст от навършени 18 или повече години, трябва да пребивавате в държава участник и да закупите отговарящ на условията продукт на Canon, което включва, но не само: видеокамера, фотоапарат, принтер, обектив, проектори, факс, персонални копирни машини, скенери, устройства за съхранение, бинокли, за които е посочен сериен номер („Допустими продукти“) и да са регистрирани в рамките на 12 месеца след покупката. Това Ви дава точки и Ви нарежда в съответно ниво. Има 3 нива в зависимост от броя точки, които печелите, и колкото по-високо е Вашето ниво, толкова повече предимства ще Ви бъдат предоставени:

i. Ниво 1: Продължавайте да изследвате – 1 – 100 точки;
ii. Ниво 2: Продължавайте да създавате – 101 – 350 точки; и
iii. Ниво 3: Продължавайте да се специализирате – над 351 точки;

Можете също така да спечелите определен брой точки, като взаимодействате с нашата марка, например като използвате Общността на Canon Club, ново пространство за единомислещи страстни творци – където можете да изследвате, да взаимодействате с други членове и да учите, като това е достъпно само за членове на Canon Club. Моля, вижте насоките на общността, както и разпоредбите в настоящия документ, които уреждат ползването и които трябва да се спазват.

1. Членство в Canon Club


Предимства


1.1 Въпреки че предимствата могат да се различават за всяка Държава участник, те могат да включват:

- Ексклузивно съдържание от Посланици;
- Взаимодействие с общността и учене, например чрез Общността;
- Ексклузивен достъп и оферти за членове (включително оферти от избрани партньори);
- Отстъпка за услуги за поддръжка и надграждане от професионални сервизни центрове на Canon за продукти, регистрирани в „Моите продукти“ във Вашия акаунт в Canon.
- Уроци и майсторски класове от водещи фотографи, режисьори и творци.

1.2 Моля, имайте предвид, че трябва да посочите Вашия номер на член в Canon Club, когато използвате някое от Вашите предимства, включително когато резервирате услуга за поддръжка и надграждане или се възползвате от оферти за членове (където е приложимо).

1.3 Услугите и предимствата, на които имате право, са изброени в раздела „Предимства и оферти“ на Вашия акаунт в Canon според Вашата държава и ниво.

1.4 Всички предимства се предоставят в зависимост от наличността, подлежат на промяна и могат да бъдат оттеглени или променени по всяко време изцяло по усмотрение на Canon. Без ограничения си запазваме правото да правим изключения за възможната наличност на предимства. Може да се прилагат и местни вариации на публикуваните предимства за членове. За избягване на съмнения оферти/промоции може да са налични само до изчерпване на наличността на склад и следователно може да приключат преди крайната дата на офертата/промоцията при изчерпани наличности.

1.5 Не могат да се предявяват претенции за предимства със задна дата, т.е. чрез претенции за предимство, за което сте имали право да претендирате, но което не сте заявили в момента, когато сте имали право да го направите.

2. Условия за допустимост в Canon Club


2.1 Трябва да сте на възраст от навършени 18 и повече години и да се намирате в Държава участник

Вашият акаунт за членство трябва да бъде регистриран с посочване на Вашия личен имейл адрес (който може да се използва от Canon за комуникация с Вас и за идентификация). Вие носите отговорност за регистрирането на правилната и точна информация за комуникации за членство.

2.2 Трябва да се уверите, че Вашият профил в Canon Club бива актуализиран по отношение на промени в регистрирания Ви Допустим продукт на Canon или на личната Ви информация.

2.3 Трябва да сте закупили продукт на Canon в рамките на 12 месеца преди датата на регистрация, това включва, но не само: видеокамера, фотоапарат, принтер, обектив, проектори, факс, персонални копирни машини, скенери, устройства за съхранение, бинокли, за които е посочен сериен номер („Допустими продукти“). Не всички продукти на Canon (включително някои аксесоари, стоки, хартия или мастило) могат да бъдат регистрирани и не всички могат да Ви класират в нива, могат да бъдат регистрирани само продукти на Canon със сериен номер. Ако имате нужда от помощ за намиране на Вашия сериен номер, моля, щракнете тук.

2.4 Вашето ниво на членство в Canon Club може да се повишава и намалява, когато добавяте или премахвате регистриран(и) Допустим(и) продукт(и). Точките, спечелени за регистрирания Ви Допустим(и) продукт(и), може да намалеят или вече да не отговарят на изискванията за точки, ако Допустим продукт бъде обновен или заменен или ако вече не е възможно Canon да го обслужва.

2.5 Предимствата са персонално за Вас и не могат да се прехвърлят. Само регистриран член на Canon Club може да претендира за предимства за членове и само във връзка с Допустимия продукт, който е напълно регистриран и законно притежаван от този член. Не можете да претендирате за предимства от името на друго лице или за нерегистрирано или частично регистрирано оборудване, нито да позволявате на друго лице да претендира за предимства от Ваше име. Продукт се счита за напълно регистриран, когато името на продукта, серийният номер, държавата на покупка, датата на покупка и магазинът на покупка са посочени и точките на продукта (ако е приложимо) са валидирани и добавени към общия Ви брой точки.

3. Как да се присъедините към Canon Club


3.1 Моля, вижте тук;
3.2 Създайте своя акаунт в Canon (ако вече имате акаунт в Canon, моля, влезте); и
3.3 Регистрирайте своите Допустими продукти

4. Печелене на точки и класиране в различните нива


Можете да печелите точки и да се класирате в различните нива чрез:

4.1 извършване на покупки и регистриране на допълнителни Допустими продукти;
4.2 попълване на Вашия профил; и
4.3 в зависимост от успешното Ви влизане в Canon Club (и изпълнението на критериите за допустимост тук), можете също да регистрирате продукти на Canon, които сте закупили преди повече от 12 месеца, за да спечелите допълнителни точки.

Този списък не е изчерпателен и, моля, проверявайте периодично уебсайта и раздела „Моят акаунт“, за да видите как да печелите точки и да проверявате за нова информация.

5. Анулиране на Вашето членство


5.1 Имате право да деактивирате членството си в Canon Club по всяко време. Можете да направите това, като се свържете с нас чрез онлайн формуляра тук. За запитвания към Общността можете да зададете въпросите си в Общността.

Общност на Canon Club


6. Материали и поведение на потребителите


6.1 Вие се съгласявате да не публикувате публикации, коментари, изображения, видеоклипове, съдържание или други творчески материали („Материали“), които:
• са клеветнически;
• са нецензурни, обидни, съдържат език на омраза или са провокиращи;
• са насърчаващи дискриминация, основана на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст;
• разкриват името, адреса, телефонния, мобилен или факс номер, адрес на електронна поща или всякакви други лични данни по отношение на физическо лице;
• нарушават авторско право, право на база данни, търговска марка или друго право на интелектуална собственост на друго лице;
• нарушават законово задължение спрямо трета страна, като договорно задължение или задължение за поверителност;
• са неуважителни към съд;
• има вероятност да тормозят, злепоставят, смущават или дразнят друго лице;
• съдържат изявление, за което знаете или вярвате, или имате разумни основания да вярвате, че членовете на обществеността, за които изявлението е или ще бъде публикувано, е вероятно да го разберат като пряко или косвено насърчаване или друго подтикване към извършване, подготовка или подбуждане на терористични или други престъпления; или
• • съдържат реклама или популяризират услуги или уеб връзки към други сайтове, които не са свързани с Canon any advertising or promote any services or web links to other sites not associated or affiliated with Canon
• организират, насърчават или улесняват продажба или покупка , включително, но не само, на артикул, продукт, софтуер и/или каквато и да е услуга

Имаме право да премахнем всеки Материал, за който горното важи.

6.2 Нямате право да използвате Общността:

• за дейност, която е незаконна, подвеждаща, злонамерена или дискриминационна;
• за следене, тормоз, сплашване, заплахи или представяне от името на друго лице;
• за извършване на дейност, която би могла да доведе до изваждане от строя на аспект на Общността, неговото претоварване или която би могла да наруши правилната му работа или изглед, като например атака с отказ на услуга или намеса в каквато и да е функционалност;
• за да се представяте за друго лице или да представяте своя невярна самоличност или свързаност към друго лице;
• за цели, свързани с продажбата или закупуването на какъвто и да е физически или дигитален продукт и/или услуга или
• за защита, насърчаване и подтикване на трета страна да извърши или съдейства за незаконно или престъпно деяние.

6.3 Ние ще решим, по Наше собствено усмотрение, дали Вашите Материали или ползването на платформата на Общността са в нарушение на тези Условия. Имаме право да изключим от Общността или да деактивираме достъпа до всякакви Материали, за които считаме, че нарушават тези Условия, нарушават приложимото законодателство или правата на трета страна. Ако многократно нарушавате правата на трета страна или нарушавате приложимото законодателство, или настоящите Условия, имаме право да деактивираме или анулираме Вашия акаунт. Ние не носим отговорност за Материали, които сте загубили в резултат на деактивиране или анулиране на акаунта Ви в Canon в съответствие с този параграф.

6.4 Вие се съгласявате да не публикувате изображения, видеоклипове или съдържание, включващи деца (под 18 години).

6.5 Когато качвате изображения, моля, преценете дали „лицето на снимката има разумно основание да очаква поверителност“?

6.6 Ние не носим отговорност за изображения, които качвате, ако те включват разпознаваеми хора без тяхното съгласие.

6.7 Ако получим жалба, изображението/видеоклипа/съдържанието ще бъдат премахнати и Вашите данни ще бъдат споделени с лицата, в случай че желаят да предприемат съдебни действия.

6.8 Запазваме си правото да премахваме Материали от Общността, когато има основателни съмнения, че такива Материали са забранени от този раздел, и Вашият достъп до Общността на Canon ще бъде окончателно прекратен от Нас.

6.9 Всяко съдържание, което качвате или изпращате, е на Ваш собствен риск. Общността също така ще включва обсъждания за поддръжка и препоръки между членове, като Canon не носи отговорност за генерирано от потребители съдържание, като публикации или препоръки, направени от членове. Вие следвате такива публикации или препоръки на свой собствен риск, а ако имате нужда от поддръжка или съвет от Canon, моля, свържете се с местния отдел за поддръжка чрез онлайн формуляра.

6.10 Всички Материали, които качвате, не трябва да включват популяризиране на Ваш/друг бизнес и/или марки. Имаме право да премахнем Материали, за които горното важи.

6.11 Имаме право да премахнем, редактираме, управляваме, дублираме и копираме всякакви Материали, публикувани в Общността.

7. Собственост


7.1 Публикувайки съдържание в Общността на Canon Club, посочвате, че изпратеното от Вас е доброволно и че сте едноличен собственик на съдържанието.

7.2 Без да се накърняват разпоредбите на раздел 6.11, ако желаем да използваме изпратено от Вас съдържание за търговски цели, ние ще поискаме Вашето разрешение. Когато такова разрешение е дадено, Вие ни предоставяте неограничени, безвъзмездни и постоянни права да публикуваме, показваме публично такова съдържание или каквато и да е идея, съдържаща се в него, или която и да е част от него, по какъвто и да е начин, във всички медии, известни сега или създадени оттук нататък без териториално, времево или друго ограничение, без възнаграждение за Вас.

7.3 Съгласно горния раздел 7.2, като публикувате каквито и да е Материали в Общността, ни давате разрешение да използваме Вашите Материали за галерията на началната страница за Клиенти.

7.4 Моля, имайте предвид, че Вие качвате съдържание и изображения на свой собствен риск и потвърждавате, че както при всеки форум, всяко съдържание, което публикувате, ще бъде публично достъпно на различни територии и Canon не носи отговорност за каквито и да било въпроси, които произтичат от използването на Вашето съдържание или изображения.

8. Изтегляне на изображения, качени от членове


В съответствие с гореспоменатата клауза 7.3, членовете потвърждават, че качват съдържание/изображения публично и на свой собствен риск. Бихме искали обаче да не изтегляте/използвате изображения и/или съдържание, качени от други членове, освен ако те не са Ви разрешили да го направите.

9. Модераторска роля


Модератор ще управлява Общността и всички въпроси, свързани с тази платформа („Модератор“). Модератор може да премахне всякакви изображения, публикации, коментари или други Материали, които нарушават настоящите Условия за ползване. Понякога отговорът на някои възникнали въпроси ще отнеме повече време, моля, оставете минимум 48 часа за отговор.

10. Предизвикателства


10.1 Всеки изпратен материал за участие в предизвикателства трябва да бъде Ваш оригинален Материал и да не е копиран от никъде другаде или да не е работа на друго лице.

10.2 Само лица на навършени 18 и повече години могат да участват в предизвикателства, които са показани в Общността.

10.3 Моля, имайте предвид, че всяко предизвикателство ще има собствен набор от общи условия.

11. Използване на данни


11.1 Бихме искали да ви уведомим, че ще показваме данни, свързани с марката, модела и настройките на Вашия фотоапарат, ако ги въведете, когато качвате Вашите изображения. Моля, уверете се, че данните, които въвеждате, са точни, тъй като Ние показваме тези данни, за да помогнем на членовете на общността да учат и да се вдъхновяват, когато се опитват да създават подобни изображения.

11.2 Моля, проверете дали снимката е заснета с фотоапарат Canon (и за предпочитане обектив на Canon), преди да я публикувате. Ако снимката е заснета с фотоапарат Canon, но с обектив на друг производител, моля, пропуснете информацията за обектива в публикацията си. Няма да споделяме местоположението на направеното изображение, но ви насърчаваме да го добавите сами.

11.3 Моля, вижте Нашата Политика за поверителност на данните за потребителите, за да разберете как използваме Вашите лични данни и как можете да упражнявате индивидуалните си права.

12. Разни


12.1 Можете да изпращате Вашите запитвания и оплаквания, свързани с Вашето членство в Canon Club или Общността, като се свържете с нас чрез онлайн формуляра тук. За общи въпроси относно членство в Canon Club или Общността можете също да отнесете въпроса си към Общността.

12.2 Членството в Canon Club и използването на Общността са строго подчинени на настоящите Условия за ползване. Ако в даден момент решите, че не желаете да бъдете член или не приемате настоящите Условия за ползване, трябва да анулирате членството си, както е описано в Клауза 5 от настоящите Условия за ползване.

12.3 Вие сте изцяло отговорни за цялата дейност, която се случва във връзка с Вашето членство в Canon Club или в платформата на Общността, и е Ваша отговорност да ни предупредите, ако разберете за каквото и да е неоторизирано използване на Вашия акаунт.

12.4 Canon си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване по всяко време, включително, без ограничение, нивата на членство и предимствата, и може периодично да прилага промени или актуализации, без да Ви уведомява, и затова трябва периодично да преглеждате уебсайта на Canon Club. Въпреки това Canon ще се стреми да съобщи и да подчертае всички големи промени в условията.

12.5 Ако срок или условие не се прилагат или спазват стриктно от Canon към даден момент, това не пречи на Canon да избере да приложи стриктно този срок или условие или който и да е друг срок или условие по всяко друго време.

12.6 Моля, имайте предвид, че освен ако изрично не е посочено друго от нас, членството в Canon Club не засяга и не разширява правата Ви по търговска гаранция на Canon, предоставена с Вашия продукт по време на покупката, или Вашите законови права.

12.7 Вашето членство и акаунт в Canon Club може да бъдат деактивирани или прекратени незабавно от Canon, ако нарушите настоящите Условия за ползване или ако по усмотрение на Canon се установи, че в даден момент сте използвали членството си и/или услугите, предлагани тук, по неподходящ начин. В този случай ще загубите достъп до други свързани услуги на Canon, като например Общността на Canon.

12.8 Освен това Canon си запазва правото да деактивира всяко членство по свое усмотрение, ако подозира кражба, измама или неправомерно действие.

12.9 Настоящите Условия за ползване се уреждат от законите на Англия и Уелс, като английските съдилища имат неизключителна юрисдикция по отношение на спорове, искове или въпроси, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия. Ако сте потребител, настоящите Условия се уреждат от Вашето местно законодателство за потребителите и всички спорове ще бъдат отнасяни до съответните съдилища във Вашата държава. Можете да получите подкрепа в защита на Вашите потребителски права от местния орган за защита на потребителите.

ДАТА НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА: 7 март 2022 г.