Go digital for a more dynamic approach to creating transactional mail.

Трансакционни комуникации

Преминете към цифрови технологии за по-динамичен подход към трансакционната поща.

Напредъкът в извличането на данни и в цифровия печат може да даде на трансакционната ви поща по-силно въздействие, съчетавайки данни за фактуриране с маркетингово съдържание.

Освен да привлечете вниманието на клиентите, това ви позволява да подсилите брандирането и подпомогнете кръстосаните продажби и допълнителните продажби в единствен документ вместо чрез различни пощенски комуникации.

Предимствата на нашите решения за трансакционни комуникации

Benefits Benefits

Персона-лизирайте пощата още по-добре

Насочвайте трансакционни документи към индивидуални получатели

Benefits Benefits

Дайте на пощата по-голяма маркетингова стойност

Печатайте брандирани документи, които са свързани с кросмедийни кампании

Benefits Benefits

Намалете производст-вените срокове и разходите

Направете висококачествения цветен печат по-бърз и по-рентабилен

Benefits Benefits

Комуникирайте по-ефективно

Пълноцветният печат предава информацията по-ясно

Откриване на едно по-цветно бъдеще

Case study 1
Вече предоставяме на нашите клиенти цялостно решение за управление на комуникациите с клиентите.

Tony Plummer

Управляващ директор за Обединеното кралство, Stralfors

Предизвикателството

Международният доставчик на клиентски комуникационни решения Stralfors, основан в Швеция, искаше да печата висококачествена клиентска поща по-бързо и по-икономично. Макар че персонализираните комуникации бяха ключови за услугите, които компанията предлагаше, тя беше ограничена от своята монохромна технология, използваща тонер.

Case study 1
Case study 2

Решението

Съобразявайки се с нашия съвет, Stralfors инвестира в ColorStream – високопроизводителен пълноцветен мастиленоструен принтер. Заедно с интегрирането на устройството, така че да се избегне прекъсване на производствения процес, ние проведохме двудневна програма за обучение с цел да помогнем на компанията да разбере възможностите си за управление на цветовете.

Предимствата

Stralfors спечели нови поръчки, като подобри качеството на клиентската поща, която произвеждаше, оптимизирайки същевременно разходите и предлагайки по-широки възможности за персонализиране. Универсалността на ColorStream отвори и нови рентабилни източници на приходи, като например отпечатване на купони и ваучери.

Case study 3

Открийте как да придадете на трансакционната поща максимално въздействие, намалявайки същевременно разходите


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работиКлючови решения

The ColorStream 6000 is ideally suited to mail, publishing and commercial applications.
ColorStream 6000
Като гъвкава мастиленоструйна ролна преса, която осигурява невероятно качество, скорост и ефективност на печата върху широка гама печатни носители, ColorStream 6000 е идеална за производство на пощенски, издателски и търговски печатни материали.
VarioPrint i300
Новаторските производствени принтери за цветен мастиленоструен печат в големи обеми върху форматирана хартия VarioPrint i300 съчетават високата продуктивност на мастиленоструйната технология с гъвкавостта на форматираната хартия и работата с разнообразни печатни носители.
An innovative, high volume colour inkjet sheet-fed press
Take colour printing to the next level with this high performance digital press
imagePRESS C10000VP
Издигнете цветния печат на следващо ниво с тази високопроизводителна цифрова печатна преса, която предлага изключително качество, продуктивност и гъвкавост при 100 ppm за производство на най-разнообразни печатни материали.
PRISMAproduction
Идеална за тежки натоварвания и сложни производствени среди, PRISMAproduction е високопроизводителна система за управление на работни процеси и печат, която осигурява централизирана платформа за високоскоростен производствен печат.
PRISMAproduction is a high performance workflow and output management system
Flexible continuous feed monochrome printers that offer the quality, speed and reliability
VarioStream 4000
Включваща универсални монохромни принтери за ролен печат, които предлагат качеството, скоростта и надеждността, необходими за взискателни производствени среди, гамата VarioStream 4000 е лесна за работа и интеграция с други работни процеси.
Разгърнете мощта на печата, за да създавате по-ефективна трансакционна поща.