Streamlined printing for faster, smarter working

Ефективност
Печат на документи

Оптимизиран печат за по-бърза и интелигентна работа.

Неефективната услуга за печат забавя бизнеса ви, като създава ненужна работа и затруднения.

Служителите губят време да работят със сложни системи, ограничаващи местата, на които се изпращат задачите за печат, а споделените принтери създават рискове за сигурността на данните.

Ползите от ефективния печат на документи

Boost productivity Boost productivity

Увеличаване на продуктивността

Напълно мрежовият печат опростява работата и намалява времето на престой

Save money Save money

Пестене на пари

Дистанционното наблюдение намалява разходите за поддръжка

Gain control Gain control

Поемете контрола

Генерирането на отчети ви помага да подобрите вашата стратегия за печат

Improve security Improve security

Подобряване на сигурността

Технологията за защитено освобождаване на разпечатки предпазва поверителните документи

Оптимизиран печат за екологично бъдеще

Saved a million pages in the first three months, spending less on energy and consumables.
През първите три месеца спестихме един милион страници, като похарчихме по-малко пари за енергия и консумативи.

David Clarkson

Armstrong Watson

Предизвикателството

Счетоводната фирма от Обединеното кралство Armstrong Watson трябваше да подобри отпечатването в своите 14 офиса, което беше ненадеждно и скъпо. Компанията искаше екологично решение в съответствие с политиките си в областта на социалната отговорност, което имаше голямо влияние върху вземането на решения от страна на клиентите.

Saved a million pages in the first three months, spending less on energy and consumables.
Canon helped the firm replace its original, mixed print fleet with just 43 multifunction devices.

Решението

Ние помогнахме на компанията да замени своя смесен печатен парк с едва 43 многофункционални устройства (MFD), всички управлявани чрез софтуера uniFLOW на Canon.

Предимствата

Днес Armstrong Watson има по-бърза система за печат, която използва 70% по-малко устройства. Това доведе до повишаване на продуктивността, както и до 50% по-малко проблеми, свързани с обслужването, и до големи икономии на разходи. Освен че намали въздействието на компанията върху околната среда, това решение също така й помогна да отговори на своите нужди за сигурност на данните.

Improved productively, 50% fewer service issues and major cost savings.

Разберете по какъв начин ефективният печат на документи подобрява начина ви на работа.


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работиКлючови решения

Easy to use, high performance laser printers that let you print, copy, scan and fax.

i-SENSYS

Лесни за използване лазерни принтери с висока производителност, които ви позволяват да печатате, копирате, сканирате и работите с факс. Серията включва многофункционални устройства, готови за работа в мрежа, които улесняват споделянето на документи от компютри или мобилни устройства.

imageRUNNER ADVANCE

Интелигентни многофункционални принтери, които повишават продуктивността чрез бързо и точно сканиране на документи, оптимизирани документни процеси и интуитивна работа на потребителите.
Fast and accurate document capturing with streamlined document workflows
Digital colour printing presses that offer high performance and outstanding quality.

imagePRESS

Серията цифрови цветни печатни преси imagePRESS, които предлагат висока производителност и изключително качество, включва широка гама от модели за компании от всякакъв мащаб.

uniFLOW

Интегрирана система за управление на печата и сканирането в мрежата, която ви помага да управлявате разходите, свързани с печата, да увеличите производителността, да намалите въздействието си върху околната среда и да подобрите сигурността на документите.
Canon manage change efficiently
Спестете време и пари, като оптимизирате вашите печатни услуги.