УСЛУГИ

Поддръжка и обслужване

Подобрете производителността на вашето решение от Canon, като намалите прекъсванията на работата и осигурите непрекъсваемост на бизнеса чрез софтуерна поддръжка.

Four office workers stand in pairs chatting, with two gesturing with their hands.

Софтуерна поддръжка от Canon

Максимизирайте ползите от инвестициите си в софтуер и се възползвайте от най-новите тенденции в обработката на данни чрез най-новите продуктови актуализации, надстройки и експертна техническа поддръжка.

Casual exposed-brick office environment, with one group crowded round a table and others working at laptops and PCs.

Дистанционно управление на събития

Подобрете удовлетвореността на потребителите и повишете техническата готовност на инфраструктурата за печат и сканиране. Допълнете стандартната си софтуерна поддръжка на Canon с проактивна услуга за поддръжка.

Други услуги

Close-up shot of a man in a crisp white shirt typing into a document on a laptop, with papers piled behind the computer.

Управлявани облачни услуги

Увеличете производителността в офиса с документни услуги и оборудване, проектирани за постигане на най-добри резултати от вашата бизнес информация.

Overhead shot of office workers sat round an oval-shaped table on orange chairs, spread out with papers and a laptop computer.

Консултантски услуги за бизнес процеси

Останете начело на конкуренцията – възползвайте се от все по-цифровизирания свят, за да повишите ефективността и да подобрите ангажираността на клиентите.

Гарантирайте ефективността чрез проактивно наблюдение и поддръжка по всяко време.

ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП