УСЛУГИ

Управлявани облачни услуги

Постигнете бизнес успех с офис технологиите за работното място, предлагащи оптимизация на активите и корпоративни услуги за поддръжка, които са водещи на пазара.

Two women and a man sitting in front of a long white desk adorned with PCs compare notes between pieces of paper and a tablet device.

Онлайн управление на комуникациите с клиенти

Приложете ориентиран към клиента и спестяващ разходи подход с нашата уникална облачна платформа за управление на комуникациите с клиенти (CCM).

Woman with hand on her hip stands over another woman working at a large computer screen in an office warehouse setting.

Софтуер като услуга

Възползвайте се от съвременните начини за работа с офис оборудване на Canon, свързано с облачния софтуер на Canon.

Други услуги

Overhead shot of office workers sat round an oval-shaped table on orange chairs, spread with papers and a laptop computer.

Консултантски услуги за бизнес процеси

Останете начело на конкуренцията – възползвайте се от все по-цифровизирания свят, за да повишите ефективността и да подобрите ангажираността на клиентите.

Blonde-haired woman rests a laptop in her hands as she chats to a bald man dressed in a stripy white jumper.

Услуги за жизнения цикъл на устройството

Поддържайте сигурността и увеличете максимално ефективността с гама услуги за поддръжка, които ви помагат да оптимизирате вашите офис решения от Canon през целия им жизнен цикъл.

Blue-tinged view of a man in jeans and T-shirt referring to a clipboard while checking an IT data centre.

Поддръжка и обслужване

Наслаждавайте се на спокойствие с 24/7 поддръжка на устройства, както и с проактивно дистанционно наблюдение, за да подобрите производителността на решенията от Canon.

Намаляване на разходите и повишаване на ефективността с бизнес услугите на Canon.

ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП