УСЛУГИ

Онлайн управление на комуникациите с клиенти

Two women and a man sitting in front of a long white desk adorned with PCs compare notes between pieces of paper and a tablet device.

Подобряване на работата с клиенти с възможностите на облака

Управлението на комуникациите с клиенти (CCM) онлайн е повече от просто подобряване на изработването на документи; това е стъпка към постигане на ориентиран към клиента, напълно съвместим и рентабилен подход за подобряване на работата с клиенти.

Интегрирането на процесите и управлението на каналите могат да започнат нов диалог за вашите бизнес комуникации. Преминете към напълно управлявана услуга, базирана в облака, и използвайте уникалното CCM клиентско приложение на Canon.

Какво предлагаме

Услуга за обработка

Обработката се оптимизира чрез съставяне на документи, готови за желания вид разпространение, от получените файлове с клиентски данни.

Услуга за разпространение

Готовите файлове са налични за връщане на клиента за по-нататъшна обработка и/или за доставяне до крайния потребител.

Услуга за печат и поща

Прекарвайте повече време, концентрирайки се върху основните си дейности, чрез възлагане на отпечатването и доставката на поща на екипи от експерти на Canon.

Имейл услуги

Напълно форматираните документи стигат до крайните потребители чрез имейл, като е осигурена функция за проследяване, която генерира отчети за неуспешно доставените имейли.

Услуга за печат при неуспешно доставен имейл

Автоматично гарантиране на доставката на всеки документ чрез осигуряване на готови за печат файлове при неуспешно доставяне на имейли след няколко опита.

Методи за разпространение на документи

Напълно управлявани услуги

Canon управлява получените данни, които се обработват, форматират в документи за разпространение и се съхраняват в облака.

Квалифицирани ресурси

Нашият персонал е висококвалифициран в преобразуването на данните в персонализирани, таргетирани и съвместими документи за комуникация.

Хостинг в облака

Защитеният отдалечен достъп осигурява CCM решение без скъпи лицензи или вътрешнофирмени специалисти.

Woman sat on the floor beside a mustard-coloured sofa with open laptop resting on her legs smiles as she looks at her pink smartphone.

Изтеглете съдържанието

Two women in soft focus look over a tablet device as downlights glimmer in the foreground.

Многоканално разпространение на документи

Разширете възможностите си за разпространение на документи и спестете разходи за ресурси чрез платформата за управление на комуникациите с клиенти, която се управлява от една точка за контакт – локално и в облака.

Използвайте технология за подобряване на работата с клиенти с платформа за управление в облака.


Новите системи като комуникационната платформа на Canon са незаменими за запазването на съществуващи и нови клиенти.

– Markus Stricker, управляващ директор, MSP

Свързани услуги и решения

Close-up of a man resting his left hand on a laptop keyboard while holding a mobile phone in his right hand, with out of focus background.

Управление на комуникациите с клиенти

Запознайте се с нови начини за привличане на клиенти с помощта на нашите решения за цифрова комуникация.

Открийте нов начин на работа с бизнес услугите на Canon.

ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП