Technical Glossary for Binoculars

ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК ЗА БИНОКЛИТЕ

D

  • Оптична група за изправяне на фокусното поле
Комбинация от две лещи, която компенсира изкривяването на фокусното поле и осигурява отлично изравняване и рязкост на образа.

L

  • Голямо очно разстояние
Позволява на тези, които носят очила, да видят целия образ.

O

  • Оптичен стабилизатор на образа
Компютърно контролирана призма с променлив ъгъл или система за изместване на оптичния елемент, която оптически компенсира заклащането и осигурява много по-детайлен и ясен образ.

P

  • Поро призма
Комбинация от правоъгълни призми, които осигуряват правилно възпроизвеждане на образа. Използването на призми скъсява и разстоянието между обектива и окуляра, в резултат на което се намаляват размерът и теглото на бинокъла.

R

  • Покривна призма

Изпълнява функция, подобна на призмата на Поро, но може да бъде монтирана в права зрителна тръба за по-оптимизиран външен вид.


  • Гумирано покритие

Предпазва биноклите от повреда при удар и прави захвата им по-лесен.

S

  • Super Spectra мултипокритие
Изключително тънки слоеве от вещества, покриващи повърхността на някои видове лещи и призми с цел намаляване на нежеланите отражения. Така се подобрява рязкостта, контрастът и цветовият баланс на образа.

W

  • Водоустойчив

Издържа на временно потапяне във вода на дълбочина до един метър за 5 минути. Не е подходящ за използване под вода.


  • Устойчив на атмосферни влияния

Може да се използва в дъжд или сняг и да се изплаква в течаща вода за премахване на прах и кал.


  • Широко зрително поле

Обикновено за биноклите с видимо зрително поле, по-голямо от 65º, се приема, че имат по-широко зрително поле и предлагат по-обширен изглед.