Binoculars FAQs

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА БИНОКЛИ

Какви типове бинокли съществуват?

Първият бинокъл е създаден преди около 400 години. Днес по света се произвеждат и продават няколкостотин различни модели бинокли. Независимо, че принципът на наблюдение на увеличен образ със собствените си очи не се е променил, съществуват два ясно различими типа бинокли: призмови бинокли и бинокли тип "Галилео"

 • Призмови бинокли

При повечето бинокли, продавани днес, се използват изпъкнали лещи както за обектива, така и за окуляра. Те се наричат призмови бинокли, защото използват призми за "корекция" на обърнатия образ.

Поро призми

При използване на поро призми светлината изминава Z-образен път, преди да достигне окото.

Покривни призми

При използване на призми с формата на покрив (или призми Dach – покрив на немски език) светлината преминава по права линия, което позволява създаването на компактни бинокли.

 • Бинокли тип "Галилео"

При тези бинокли се използва принципът, приложен от Галилео Галилей при създаването на телескопа през 17-и век. Поради използването на вдлъбнати лещи за окулярите не са необходими призми за корекция на образа. Този тип бинокли, известни също като театрални бинокли, се използват за наблюдение на по-близки обекти.

Какво е коефициент на увеличение?

Коефициентът на увеличение представлява съотношението между размера, виждан с просто око, и размера, видян през бинокъла. Например, ако бинокълът предлага увеличение 10x, обектът ще бъде увеличен 10 пъти. С други думи нещо, отдалечено на разстояние 100 метра, през бинокъла изглежда сякаш е на 10 метра.


Телеобектив с фокусно разстояние 1000 mm на фотоапарат осигурява пет пъти по-голямо увеличение от обектив с фокусно разстояние 200 mm. Същото се отнася и за биноклите – моделите с коефициент на увеличение 20x увеличават пет пъти повече образа от тези с коефициент на увеличение 4x. Единствената разлика е, че докато телеобективът трябва да бъде достатъчно широк, за да увеличи образа за доста широкия отвор на диафрагмата на фотоапарата, биноклите е необходимо да увеличат образа само за относително по-малкия ирис на човешкото око. Вземете за пример бинокъл с коефициент на увеличение 12x. За да получите същото увеличение на образа с огледално-рефлексен фотоапарат с формат на кадъра 35 mm, трябва да използвате телеобектив с фокусно разстояние 700 ~ 800 mm. Различни типове бинокли: призмови бинокли и бинокли тип "Галилео".

Защо образът се вижда по-лесно, когато е увеличен?

Степента на яснота на детайлите, виждани през биноклите, се нарича разделителна способност. Поради факта, че броят конични клетки на единица площ в човешката ретина е малък, не е възможно разделителната способност на окото да се увеличи по естествен начин. Единственият начин да бъде увеличена е с помощта на добър бинокъл. Ако използвате бинокъл с увеличение 10x, ще имате 10 пъти по-голяма разделителна способност от нормалната.


Не всички бинокли осигуряват увеличението и разделителната способност, обозначени върху тях. Когато има големи изкривявания, разделителната способност е недостатъчна. Дори бинокълът да има превъзходни качества, разделителната способност се намалява поради трептенето на образа. Колкото по-голямо е увеличението, толкова повече ще трепти образът, поради заклащането, причинено от ръцете. Като цяло биноклите с ниво на увеличение над 10x не се препоръчват за използване без статив. За да елиминира този проблем, Canon прилага своята превъзходна оптична технология, разработена за производството на обективи за фотоапарати. В допълнение към използването на лещи за изправяне на фокусното поле, UD лещи и асферични лещи за постигане на идеална разделителна способност, Canon вгражда в биноклите и собствена оригинална технология за стабилизиране на образа (в серия IS), която отлично компенсира заклащането на бинокъла. Благодарение на тези технологии с биноклите на Canon всяко перо на птичите крила се вижда кристално и ясно.

Защо различните видове бинокли имат различно зрително поле?

Оптичната конструкция на всеки тип бинокъл е различна и затова дори и при еднакво увеличение има разлика между големината на зрителното поле на биноклите. Широчината на гледката, която виждате през бинокъла, се нарича зрително поле. При наблюдение на птици в голяма гора е по-подходящо използването на бинокъл с по-широко зрително поле.

 • Реално зрително поле

Това е зрителното поле на бинокъла. Измерва се от центъра на обектива и се изразява в градуси (ъгъл). Колкото по-малко увеличение има бинокълът, толкова по-широко е реалното зрително поле, и съответно колкото по-голямо е увеличението, толкова по-тясно е зрителното поле. Поради тази причина е трудно да се сравни реалното зрително поле между бинокли с различно увеличение.


 • Видимо зрително поле

Неговият размер се определя чрез метода, описан в стандарта ISO 14132-1:2002, и представлява зрителното поле, което очите ви виждат през бинокъла. Видимото зрително поле подлежи на сравнение дори между бинокли с различно увеличение. По принцип, когато видимото зрително поле е по-голямо от 60°, то се счита за широко зрително поле.

Защо някои бинокли са по-ярки от други?

Яркостта се различава при различните модели бинокли. Яркостта се различава при биноклите с различна цена и размер. Има много нива на яркост, отговарящи на различните нужди на потребителите.

 • Изходна зеница

Светлият кръг, който се вижда, когато лещата на окуляра се намира на около 10 инча от окото, се нарича изходна зеница. Диаметърът, измерван в милиметри, се нарича отвор на изходната зеница. Колкото по-голяма е изходната зеница, толкова по-ярко се вижда образът през бинокъла. Яркостта е равна на квадрата на размера на отвора на изходната зеница.


Човешката зеница се разтваря най-много до 2 – 3 mm при ярка светлина и изходната зеница на бинокъла трябва да бъде около 3 mm. През нощта зеницата ни се разтваря до около 7 mm, затова е желателно да имате бинокъл с голяма изходна зеница, ако ще го използвате нощем. Тези бинокли имат обаче недостатъка да са големи и тежки.

 • Ефективен входен отвор на обектива

Диаметърът на лещата на обектива, през която навлиза светлината, се нарича ефективен входен отвор на обектива. При едно и също увеличение, колкото по-голям е ефективният входен отвор на обектива, толкова по-ярко се вижда образът през бинокъла. Същото важи и за телеобективите с много голям диаметър на лещите. Съотношението между трите е:


Изходна зеница = ефективен входен отвор на обектива/коефициент на увеличение.

Как мога да разбера разликата в качеството на образа?

Идеалният бинокъл е този, който ви кара да забравите, че гледате през него. Ако купите такъв с широко зрително поле и качеството на образа е високо (достатъчно, за да няма разлика от гледането с просто око), ще прекарате много приятни часове, докато го използвате. Някои хора смятат, че тъй като се концентрират само в центъра на обектива, няма особено голямо значение, ако краищата на изображението са размазани. Обикновено ретината улавя образите без изкривявания, така че когато виждате размазани изображения, мозъкът се стреми да ги игнорира. Ако съзнателно се стараете да не обръщате внимание на размазаните образи продължително време, е възможно да се изморите прекомерно и даже да ви прилошее. Много е трудно да се определи качеството на образа само по техническите спецификации. Най лесният и сигурен начин е да изпробвате бинокъла. При покупката на бинокъл, моля, обърнете внимание на следното.


 • Само един образ ли виждате или два?

Биноклите имат два обектива, успоредни един на друг. Въпреки това, ако центровката им при производството не е перфектна или бинокълът е подложен на удари при транспортирането, обективите може леко да се разместят. В тези случаи ще виждате два образа. Даже и след ремонт на бинокъла обективите ще имат склонност да се разцентроват и при най-лекото сътресение. Не се препоръчват такива бинокли.


 • С добра рязкост ли е образът?

Уверете се, че виждате кристално ясно буквите на табелите или тънките клони на дърветата. Уверете се също, че светлините през нощта и звездите не се виждат размазани и контурите не са разкривени. Може да е трудно да разберете колко ясен образ виждате, изпробвайки само един бинокъл. Изпробвайте няколко бинокъла, за да видите разликата.


 • Струва ли ви се, че цветовете се сливат? Или има обезцветяване?

Когато гледате към бял обект, около него се появява кръг с цветовете на дъгата. Това е така наречената хроматична аберация, която причинява понижаване на качеството на образа. Получава се при бинокли с по-голям входен отвор и по-голямо увеличение. Наред с това поради разликата в покритието и типа на лещите, използвани при биноклите, цветовете може да се променят. Насочете бинокъла към бял обект и проверете колко бял е образът. За да предотврати обезцветяването, Canon използва UD лещи (модели 15X50 IS AW, 18X50 IS AW, 10x32 IS, 12x32 IS и 14x32 IS) от серията обективи EF, които са известни с превъзходната си оптична технология. В допълнение с покритието Super Spectra ние гарантираме ярки и ясни образи.


 • Ясен ли е целият образ?

Съществуват множество модели бинокли с широко зрително поле, отговарящи на нуждите на потребителите. Има обаче случаи, в които зрителното поле е принудително разширено, което намалява качеството по периферията на образа. В повечето случаи това е причинено от кривината на фокусното поле. Насочете бинокъла към стена, фокусирайте го върху прост обект и проверете колко ясно виждате всичко около него. Ако кривината на фокусното поле е голяма, образът ще бъде разфокусиран по периферията. Не е препоръчително да закупувате такъв бинокъл. За да намали до голяма степен кривината на фокусното поле, Canon използва лещи за изправяне на фокусното поле и асферични лещи. С биноклите на Canon ще имате високо качество на образа в цялото зрително поле.


 • Изкривен ли е образът?

Понякога при гледане през бинокъл перпендикулярните линии на прозорците и тухлите на сградите изглеждат извити по периферията на образа. Това се нарича дисторсия. Когато дисторсията е голяма, целият образ не само се вижда разкривен, но се създава и илюзия за "плуване" на обектите при движение на бинокъла, поради което е наблюдението е много трудно. Canon използва много прецизни асферични лещи за коригиране на дисторсията.

Защо серията IS на Canon е толкова уникална?

 • Премахва "нестабилността на образа", която беше голям проблем при използването на бинокли. Използва най-усъвършенстван стабилизатор на образа.

  Почти всеки, който е използвал някога бинокъл на спортни събития или концерти, е забелязал колко нестабилен е образът и е имал чувството, че бинокълът е безполезен. Основното оплакване на потребителите беше свързано с нестабилността на образа. Колкото е по-високо е увеличението, толкова по-нестабилен е образът. По принцип който и да е бинокъл с увеличение над 10x не би трябвало да се използва дълго време. Най-доброто решение в миналото беше да се използва статив. Стативите обаче са обемни и не могат да се използват навсякъде. Даже и при нужда от увеличение над 10x за наблюдение на птици, тъй като ще се движите достатъчно много, бихте използвали бинокъл с ниво на увеличение най-много 7x или 8x.


Canon е първият в света производител, който използва активен оптичен стабилизатор на образа за своята серия IS. Поради това, че оптичната система компенсира движенията на бинокъла и се контролира от микропроцесор, заклащането на ръката е елиминирано. В резултат на това дори при увеличение над 10x не е необходим статив. Биноклите могат да се използват дори докато сте на движеща се платформа.


 • Широко зрително поле с превъзходно качество на образа. Използва два елемента за изправяне на фокусното поле.
Качеството на образа в краищата на зрителното поле е много важен фактор при избирането на бинокъл. Ако потребителят използва продължително време бинокъл с ниско качество на образа, ще се уморява лесно и дори може да му прилошее. Серията IS използва първия в света двоен елемент за изправяне на фокусното поле. Това е уникалната оптична конструкция на Canon с две лещи за изправяне на фокусното поле – лещи, които обикновено се използват в биноклите от висок клас. Чрез двете лещи Canon постига широко зрително поле от 61° (модел 15x50 IS AW) и 60,3° (модел 18x50 IS AW) с ненадмината рязкост на образа.


 • Ниско тегло и водоустойчивост: отлични за използване на открито.
Птицата, която следяхте отдалеч, внезапно се намира близо до вас. Един проблем, с който се сблъсквате, е минималното разстояние до обекта. В общи линии колкото е по-високо увеличението на бинокъла, толкова по-голямо е минималното разстояние до обекта. Твърде често нямате друг избор, освен да следите птицата с просто око, защото не сте имали време за фокусиране. Наред с това при наблюдение на птици през цялото време се движите, носейки бинокъл. Затова би ви се искало да носите нещо леко.


Моделът 10x30 IS II на Canon – независимо от стабилизатора на образа и пълния си размер – тежи само 600 g. Поради липсата на нужда от статив, чието тегло е близо един килограм, теглото е значително намалено. Моделите 15x50 IS AW и 18x50 IS AW са със защитена от атмосферни влияния конструкция, позволяваща използването им на открито – даже и при проливен дъжд. Създадени да издържат на ВСЯКАКВО ВРЕМЕ (AW).

Различни типове и характеристики на технологиите за стабилизиране на образа

Понастоящем трима производители, сред които и Canon, продават бинокли с технология за стабилизиране на образа.


 • Призма с променлив ъгъл

Два сензора разпознават съответно хоризонталното и вертикалното заклащане. Двете призми с променлив ъгъл в лявата и дясната тръба се управляват от микропроцесор и незабавно коригират ъгъла на пречупване на навлизащата светлина. Тази система се използва в биноклите от серията IS на Canon.


Предимства: компактност, ниско тегло; незабавна реакция след активиране на стабилизатора на образа (системата се активира при натискане на бутона), стабилен образ дори при панорамни движения. 

Недостатъци: изисква батерии.


 • Изместване на оптичен елемент

Тази система е подобна на използващата призми с променлив ъгъл с тази разлика, че оптичните елементи за компенсиране на заклащането са обикновени лещи с управляемо подвижно механично окачване – както при стабилизатора на образа, използван в обективите EF на Canon.


Предимства: по-голяма яснота на образа и компенсиране на движения с по-голям диапазон, като например люлеенето на лодка или бавното движение, предизвикано от дишането.


 • Използване на жироскоп

Високоскоростен, задвижван от мотор жироскоп, е прикрепен към призма. Колкото и да се разклаща бинокълът, образът остава стабилен. Тази система се използва в моделите Stabiscope S1240 и S1640 на Fujinon.


Предимства: изключителна стабилност при силно заклащане или движение. Недостатъци: една минута забавяне при стартиране на мотора, който работи с 12 000 оборота в минута, обикновено теглото на бинокъла се увеличава, системата е неспособна да различи заклащане от панорамни движения, поради което образът е нестабилен при панорамни движения, изисква батерии.


 • Механичен метод

Системата от призми е свързана към система с карданно окачване, което предотвратява движението на призмите независимо колко силно се заклаща бинокълът. Тази система се използва в Zeiss 20x60S Professional.


Предимства: няма нужда от батерии, тъй като системата е механична, незабавна реакция след активиране на стабилизатора на образа (активира се при натискане на бутона).

Недостатъци: обикновено теглото на бинокъла се увеличава, системата е неспособна да различи заклащане от панорамни движения, поради което образът е нестабилен при панорамни движения.