Ръководство за употреба на лого Canon

Съвети към упълномощените партньори и независимите търговци на Canon

Canon се старае да защитава своите търговски марки и търговски имена. Поради това Canon е изготвил тези инструкции за упълномощени партньори и независими търговци относно това как те могат и не могат да използват лога и търговски марки на Canon в уебсайтове си и в социалните мрежи.

Canon_logo_usage

ПОЗВОЛЕНО

  • Рекламирайте себе си и името на компанията си.
  • Уточнете, че излагате своите възгледи, а не тези на Canon1.
  • В уебстраницата ви логото на Canon може да стои само непосредствено до описание или изображение на продукт на Canon, който вие продавате (чрез легитимен бизнес), за да покажете неговата оригиналност.

ЗАБРАНЕНО

  • Не използвайте "Canon" или търговска марка на Canon като част от името на своя домейн или профил в социална мрежа.
  • Не използвайте логото на Canon или част от него като икона, изображение или снимка за своя профил.
  • Не съкращавайте името "Canon", не го променяйте или комбинирайте с друга дума или изображение.
  • Не закупувайте име на домейн или на профил в социална мрежа, съдържащо „Canon“, тъй като използването му ще наруши правата на Canon2.
  • Не представяйте себе си с невярна информация и не внушавайте, че сте част от Canon, посредством изображения, имена и текст.
  • Не публикувайте съдържание, което може да е незаконно, клеветническо или да се разглежда като враждебно към Canon или трета страна.

Препоръчваме ви да потърсите независимо официално мнение, ако имате някакви въпроси за това как да приложите тези инструкции към своя сайт или профил(и) в социална мрежа.

Ако имате нужда от по-подробна информация относно употребата на логото и търговските марки на Canon, моля, свържете се с corporate.communications@canon-europe.com за пълния PDF/документ.¹ Запомнете, че вие сте единствено и юридически отговорни за съдържанието, което публикувате онлайн. Винаги трябва да зачитате законите за авторските права, честната употреба, поверителността, финансовата прозрачност и други приложими закони.

² Canon ще изисква всяко име на домейн, придобито от трета страна, което включва търговски марки на Canon, да бъде прехвърлено към Canon и ще сътрудничи с оператори на социални мрежи за блокирането на профили, които нарушават правата на Canon.