Калкулатор за общи разходи за притежание – методология

Разберете как изчисляваме общите разходи за притежание на вашия принтер на Canon.

Калкулатор за TCO

Общите разходи за притежание (TCO) се базират на сумата на първоначалната покупка на хардуера плюс разходите за мастило или тонер през определен период от време (вж. по-долу за условията). Обърнете внимание, че допълнителни променливи разходи могат да повлияят върху общите разходи за притежание, включително, но не само, други консумативи, комплекти с мастило и тонер, пакети с мастило и тонер с голям капацитет, обслужване, потребление на електроенергия и сменяеми части.

Общите разходи за притежание (TCO) се базират на следното изчисление: [средна цена на страница за цветно x обем на цветния печат – минус страниците с мастилото/тонера в комплекта] плюс [средна цена на страница за монохромно x обем на монохромния печат – минус страниците с мастилото/тонера в комплекта] плюс [цена на хардуера] плюс [цена на патрона за поддръжка само за моделите MAXIFY GX].

Моделите, използвани за сравнение на спестяванията от общите разходи за притежание (TCO), включват избрани модели от 10-те най-продавани цветни лазерни принтера и 10-те най-продавани мастиленоструйни принтера според IDC EMEA Hardcopy Tracker (данни за първото тримесечие на 2020 г. – третото тримесечие на 2020 г.). Средната продажбена цена (ASP) на принтерите във вашата местна валута е получена от IDC EMEA Hardcopy Tracker (Data Q1 2020 – Q3 2020), а цената на консумативите – от официалните уеб сайтове на производителя на 2 февруари 2021 г.

Хардуерът и консумативите на серия Canon MAXIFY GX7000, GX6000, GX5000, GX4000 и GX3000 са включени и за единствената цел на този калкулатор на TCO (общ разход за притежание) се използва препоръчителната цена на дребно („RRP“), която включва ДДС.

ДДС се включва, но обърнете внимание, че разходите за доставка не се включват в изчисленията на цената. Цените подлежат на промяна поради пазарните условия.

Разходите за печат се базират на използване на настройките по подразбиране на принтерите на Canon и принтерите на конкурентите. Това съответства на тестовите условия, използвани в теста за капацитет на ISO/IEC за съответната категория.

Цената на страница е изчислена от продажбената цена на консуматива, както е посочена в уеб сайтовете на производителя, разделена на публикувания от производителя капацитет, оповестен официално в публично наличната информация. Цената на страница се базира на печатната симулация на тестовите еталони, предоставени в ISO/IEC24712 за мастиленоструйни принтери и ISO/IEC 19798 за цветни лазерни принтери.

Всички спецификации и данни за производителността от производителите са събрани от публично налична информация, включително, но не само, собствените брошури и уеб сайтове на производителите. Капацитетите на мастилата и тонерите на Canon и на конкурентите са взети от спецификациите, публикувани от производителите.

За целта на честното сравняване и точното съобщаване на данните информацията за капацитета на консумативите беше взета от консумативите за тонер или мастило с най-висок стандарт, налични в момента на публикацията, определени в съответствие с ISO стандарти. Сравнението изключва комбинирани пакети, XL и големи опаковки. Тези данни са публично достъпни.

Нуждаете се от помощ за вашето устройство?