Промоция: Теглото има значение – върни употребяван обектив или фотоапарат и вземи отстъпка за нов.
Общи условия
ПРОДУКТИ ОТ ПРОМОЦИЯТА, ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА И УЧАСТНИЦИ

1.1. Тази промоция е в сила само за закупуване на продуктите, посочени/приложени по-долу („Промоционални продукти“), на територията на България от упълномощени партньори между 03.05.2023 и 23.05.2023 включително („Период на промоцията“).
1.2. Всички участници трябва да имат навършени 18 години и да са постоянно пребиваващи в Европейското икономическо пространство или Швейцария (ЕИП) (“участник”).
1.3. Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани от настоящите общи условия.
1.4. Всички продукти трябва да са закупени в България от магазини партньори на промоцията (виж т.1.5) и трябва да са доставени и дистрибутирани до търговците на дребно от Canon CEE GmbH ("Canon") или компании от групата Canon, опериращи в Европейското икономическо пространство. Моля, проверете при продавача дали това е така, за да избегнете евентуално разочарование. Интернет магазините трябва да имат показан регистриран/пощенски адрес в България.
1.5. Магазините, партньори на промоцията са: Динафос, Технополис, Фомус, Фотопавилион, Фотосвят, Фотосинтезис.
1.6. Всички промоционални продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марката Canon. Покупките на продукти втора употреба, на фабрично възстановени или рециклирани продукти, както и на фалшифицирани продукти или такива, които по някакъв начин нарушават правата на интелектуална собственост на групата компании Canon (включително, но не само, неупълномощен или “сив” внос), не отговарят на изискванията за участие в промоцията. За да научите повече за сивия внос на продукти, вижте https://www.canon.bg/about_us/serial-number-checker/.

2. КАК ДА УЧАСТВАТЕ

2.1. За да се включи в промоцията, участникът трябва да закупи промоционален продукт на територията на България от упълномощен партньор в рамките на периода на промоцията И ДА ВЪРНЕ в магазина употребяван обектив или няколко обектива или един употребяван фотоапарат. Върнатият фотоапарат трябва да е ЦИФРОВ фотоапарат, предназначен да работи със сменяеми обективи. Предадените употребявани обективи трябва да са в работещо състояние, т.е. да са функционални и да могат да се използват с фотоапарат. Върнатият употребяван фотоапарат трябва да е в работещо състояние, което означава, че трябва да е функционален и с него да могат да се правят снимки. При връщане на употребявани обективи, отстъпка може да се ползва само за закупуване на един нов обектив, а при връщане на употребяван фотоапарат, отстъпка може да се ползва само за закупуване на един нов фотоапарат. Участникът има право да получи отстъпка от цената на избран от него промоционалнен продукт, определена в процент, според теглото на върнатия обектив/обективи или фотоапарат, съгласно таблиците в точка 8.
2.2. Продуктите от промоцията са налични до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност в случай, че даден търговец на дребно не достави поръчани промоционални продукти в рамките на периода на промоцията.
2.3. Може да се подава само по една заявка за закупен промоционален продукт.
2.4. Тази промоция не може да се използва във връзка с друга промоция.

3. ОТСТЪПКА ЗА ВЪРНАТИЯ УПОТРЕБЯВАН ОБЕКТИВ ИЛИ ФОТОАПАРАТ

3.1. Участниците ще получат отстъпка в процентите, посочени при покупката на промоционалните продукти.
3.2. Ако сте регистрирано по ДДС лице в България и получите отстъпката в брой, това може да намали облагаемата стойност на вашата покупка и да се наложи да намалите платения данък ДДС със съответната сума.

4. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Организатор на промоцията е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Strabe 233, 1100 Vienna, Austria.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

5.1. В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, причинена по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon.
5.2. Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност.
5.3. Canon си запазва правото да проучва всяка една заявка за съответствие с посочените тук условия и да изисква допълнителна информация и документи. Canon си запазва правото да отхвърля заявки и/или участници при подозрение за злоупотреба с промоцията. Решенията на Canon във връзка с промоцията са окончателни и във връзка с тях не се извършва кореспонденция.

6. ДАННИ

6.1. Canon Europa NV, 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB е администратор на данни по отношение на всички лични данни, предоставени от участниците. Всички предоставени ни лични данни ще се обработват от Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ирландия за целите на провеждането на промоцията и, ако е приложимо, за маркетингови цели – в случаите, когато участниците са потвърдили съгласие да получават маркетингови съобщения от Canon. Предоставените лични данни се обработват по сигурен начин и могат да бъдат прехвърлени на защитен сървър извън EEA.
6.2. Личните данни, предоставени от участниците, са предмет на Политиката за поверителност на Canon http://www.canon.bg/privacy-policy/.

7. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите общи условия и всички спорове, произтичащи от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Австрия и са предмет на неизключителната юрисдикция на виенския съд.

8. ПРОДУКТИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

ОБЕКТИВИ:

Промоционални обективи
RF 50mm f/1.2 L USM
RF 85mm f/1.2L USM
RF 85mm f/1.2L USM DS
RF 5.2mm f/2.8 L DUAL FISHEYE
RF 14-35mm f/4L IS USM
RF 15-35MM F2.8 L IS USM
RF 24-70MM F/2.8 L IS USM
RF 24-105mm f/4 L IS USM
RF 28-70mm f/2 L USM
RF 70-200 f/4 L IS
RF 70-200 f/2.8L IS USM
RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM
RF 100mm f/2.8 L IS MACRO
RF 85mm f/2 IS STM
RF 100-400 IS

Отстъпка за върнатия употребяван обектив:
Тегло на употребявания обектив Отстъпка
1-500g 10%
501 - 1000g 15%
1001g + 20%

ФОТОАПАРАТИ:
Промоционални фотоапарати
EOS R5C EOS R5
EOS R6 Mark II
EOS R7
EOS R10

Отстъпка за върнатия употребяван фотоапарат:
Тегло на употребявания фотоапарат (тяло) Отстъпка
1-500g 5%
501 - 1000g 10%
1001g + 15%