Общи условия за използване на лога на Canon

Моля прочетете този документ, преди да получите достъп до логото на Canon, всички продуктови лога или лога, налични за изтегляне от този уебсайт (‘Canon Logos’). Получавайки достъп до логата на Canon, вие се съгласявате да спазвате тези общи условия. Тези общи условия могат да бъдат актуализирани от Canon от време на време, като обновените общи условия ще бъдат публикувани без предварително отделно уведомление към вас.

Приемане
Това са общите условия между вас и Canon Europa N.V., със седалище на дейност 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Холандия (“Canon”), във връзка с използването на логата на Canon, налични за изтегляне от този уебсайт.

Употреба
Canon ви упълномощава (физическо лице или фирма) като журналист, медийна компания или представител на пресата да изтеглите и използвате лога на Canon в Европа, Близкия изток и Африка и в интернет само за медийни цели, включително в следните медии:

a) печатна преса (включително корици на списания)
b) телевизия
c) онлайн медия
d) вестници

  • В рамките на обхвата на разрешеното използване логата на Canon не трябва да бъдат променяни или поправяни по какъвто и да е начин. Логата на Canon трябва винаги да бъдат показвани на правилното място и в съответствие с предоставените указания.

  • Логата на Canon не трябва да се използват за търговски цели, включително, но не само за търговски промоции, материали на местата за продажби, постери, билбордове или други търговски цели.

  • Логата на Canon не трябва да се използват по начин, който понижава стойността им, поставя Canon или нейни филиали в компрометираща позиция или причинява объркване по отношение на връзката между вас, местния офис на Canon и/или групата компании на Canon. Ако Canon счита, по свое собствено усмотрение, че някои от логата на Canon се използват по такъв начин, незабавно ще трябва да прекратите използването на логата на Canon по този начин при поискване.

Вие приемате и се съгласявате, че нямате право, право на собственост или правен интерес към логата на Canon по друг начин освен описания в тези общи условия и че всички права, права на собственост и правен интерес към логата на Canon се притежават единствено от Canon и/или от група компании на Canon. Вие също така приемате и се съгласявате, че нищо в тези общи условия няма да се тълкува като назначаване или предоставяне на права, права на собственост или правен интерес към логата на Canon, или към авторско право, търговска марка или промишлен дизайн на Canon или група компании на Canon, с изключение на ограничените права, предоставени съгласно тези общи условия. Canon и всяка фирма от групата компании на Canon и длъжностните лица, директорите, служителите, акционерите или агентите в някои от тях, изключват, до максималната степен, позволена от закона, всякаква отговорност за какъвто и да е размер или вид загуба или щети, които могат да се случат на вас или на трета страна (включително без ограничение, всякаква пряка, косвена, наказателна или последваща загуба или щети, или загуба на доходи, печалби, благосклонност, данни, договори, използване на пари или загуба или щети), произтичащи от или свързани по някакъв начин с изтеглянето и/или използването, неспособността да изтеглите и/или използвате или резултатите от изтеглянето и/или използването на логата на Canon. Това няма да засегне вашите законни права или отговорности, щети или удовлетворение, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Прекратяване
Canon си запазва правото да поиска от вас незабавно да прекратите използването на логата на Canon, ако не спазвате някои от тези общи условия или по някаква друга причина. По силата на това искане трябва незабавно да спрете да използвате логата на Canon и незабавно да унищожите всички непубликувани копия от логата на Canon.

Общи
Структурата, валидността и изпълнението на тези общи условия се уреждат от холандското законодателство и Canon и вие се съгласявате да се подчинявате на неизключителната юрисдикция на съдилищата в Амстердам.

В случай че Canon не успее да упражни или приложи някое право или разпоредба от тези общи условия, това няма да представлява отказ от това право или разпоредба и по никакъв начин няма да засяга правото да го упражни или приложи по-късно.

Ако някоя разпоредба от тези общи условия бъде определена като невалидна от даден съд с компетентна юрисдикция, страните се съгласяват, че това няма да повлияе на валидността или приложимостта на други условия или права, които ще продължат в пълна сила и ефект, с изключение на подобна невалидна или неприложима разпоредба или част от нея.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с местния офис за връзки с обществеността на Canon.