Managed Print Services

Управлявани услуги за печат

Намалете разходите за печат във Вашия офис

Днешните тенденции в печата говорят, че трябва да печатаме по-добре, по-бързо и с възможно най-ниски разходи. 

Но ако не можете да следите устройствата в цялостната Ви печатна инфраструктура, ще е трудно да ги контролирате и да сте сигурни, че работят ценово ефективно и възможно най-добре

Знаете ли, че 24% от отпечатаните документи, никога не се взимат от принтера? А знаете ли, че 50% от заявките към системните администратори или отдела за помощ са свързани с печатането?

Още любопитна информация може да откриете в доклада ни  “Управлявани услуги за печат (MPS)”

Изтегляне на доклада

Как могат управляваните услуги за печат да бъдат полезни за вас?

Открийте как управляваните услуги за печат Canon, могат да ви помогнат да намалите разходите и да ускорите вашия бизнес.

Научете повече