ТИП

Тип

Аксесоар за прехвърляне на изображения, съвместим с IEEE 802.11ac/n/a/g/b безжичен LAN

Съвместими фотоапарати

TREX

КОМУНИКАЦИЯ

FTP режим

FTP (Протокол за предаване на файлове)


FTPS (Протокол за предаване на файлове през SSL/TLS)

EOS Utility

Базирано на EOS Utility управление на фотоапарати през мрежа

WFT Server

Базирано на браузър дистанционно заснемане и изтегляне на изображения/видеоклипове през мрежа

Смартфон

Свързване със смартфон чрез приложението Canon Camera Connect

Свързано заснемане

Безжично задействане на заснемане чрез подчинени фотоапарати, свързани към главен фотоапарат

FTP ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Съвместими операционни системи

*Операционната система трябва да позволи на компютъра да бъде конфигуриран като FTP сървър предварително.

Настройки на главния сертификат

Прочитане на главния сертификат от карта


Проверка на информацията за главния сертификат (издател, източник на издаване и дата на изтичане)


Изтриване на главния сертификат

Прехвърляне на изображения

(1) Автоматично прехвърляне


(2) Избор/прехвърляне на изображения


*Избор на изображения за прехвърляне след заснемане


*Поддържа прехвърляне чрез избиране на папки


*Поддържа групово прехвърляне на всички изображения на карта


(3) Прехвърляне със SET


*Прехвърляне на изведеното в момента изображение с помощта на бутона SET


(4) Прехвърляне с надпис


* В EOS Utility потребителите могат да създават и запазват до 15 различни надписа от 31 символа всеки


*Избран надпис може да бъде добавен към последното заснето изображение преди ръчно прехвърляне


*Добавените към изображенията надписи могат да бъдат проверени, като прегледате информацията на Exif в потребителските коментари.

Автоматично повторно прехвърляне на изображения

Да

Прехвърляне на изображения за специфичен носител

Размерът и видът на изображенията, които ще се прехвърлят автоматично, могат да бъдат


определени, когато използвате записване със специфичен носител или когато записвате


едновременно в RAW и JPEG формат.


(1) Размер на JPEG файлове за прехвърляне: [Larger JPEG] (По-голям JPEG) или [Smaller JPEG] (По-малък JPEG)


(2) Размер на RAW изображения за прехвърляне: [Larger RAW] (По-голям RAW) или [Smaller


RAW] (По-малък RAW)


(3) RAW+JPEG изображения за прехвърляне: [JPEG only] (Само JPEG), [RAW only] (Само RAW) или


[RAW+JPEG]

Проверка на състоянието на прехвърляне на изображения

По време на прехвърляне на изображения:


Лампата <LAN> мига, за да посочи, че се извършва прехвърляне


на изображение


При избирането на елемента от менюто [Communication settings] (Настройки на комуникация) се извежда следната информация на LCD монитора на фотоапарата: метод на свързване, скорост на връзката, номер на файла на изображението, което се прехвърля, и брой на изображенията, оставащи за прехвърляне


След заснемане или прехвърляне на изображение:


При избирането на [Sel.Image] (Избор на изображение) в менюто [Image sel./transfer] (Избор/прехвърляне на изображение) се извежда икона близо до горния ляв ъгъл на изображението, която показва състоянието на изображението: не е избрано, изчакващо прехвърляне, неуспешно прехвърляне или успешно прехвърляне

EOS UTILITY

Функция за сдвояване

Функцията за сдвояване на EOS Utility автоматично открива и свързва TREX в мрежа

Съвместим софтуер

EOS Utility


*Всички функции са достъпни при свързване чрез USB, с изключение на актуализация на фърмуера

WFT SERVER

Дистанционно заснемане

(1) Управление на фотоапарата – подробни настройки могат да бъдат конфигурирани за заснемане в режим Контрол на живо, функции за фокусиране и заснемане


(2) Лесно управление – поддържа се само заснемане и фокусиране в режим Контрол на живо


(3) Заснемане на статични кадри – да


(4) Заснемане на видео – да


(5) Настройка на функция за автофокусиране – да


(6) Дисплей за увеличаване на изображението при Контрол на живо – да

Преглед на изображение

'(1) Формат на показване


– Миниатюри


– Показване на единично изображение + миниатюри


избраните изображения могат да бъдат изтеглени на компютъра едно по едно


(2) Автоматична актуализация на прегледаните изображения – да


(3) Възпроизвеждане на RAW изображения – извеждат се вградени JPEG изображения


(4) Възпроизвеждане на видео – да, MOV и MP4


(5) Бутон за преглед на изображения – да


(6) Поле на списък за избор на папки – да

Едновременен достъп

Имате достъп до един фотоапарат от до три компютъра едновременно

Номер на порт

Може да се променя

Поддържани езици

Английски, немски, френски, италиански, испански, руски, опростен китайски, корейски и японски

СМАРТФОН

Съвместими устройства

Смартфон или таблет с инсталирано приложение Canon Camera Connect


*Функцията NFC не се поддържа

Съвместими операционни системи

iOS и Android (в зависимост от спецификациите на приложението Canon Camera Connect)

Отдалечено управление

Пълната функционалност зависи от спецификациите на приложението Canon Camera Connect

Едновременна свързаност

1 фотоапарат

Метод на свързване

(1) Директно използване на смартфона и фотоапарата


(2) С помощта на приложението Camera Connect се свържете с точката за достъп, към която е свързан EOS-1D X Mark II чрез безжична LAN мрежа

Приложими изображения

(1) JPEG


(2) RAW


(3) MP4 (MOV не се поддържа)

Опции за преглед на изображенията

(1) Всички изображения


(2) Изображенията от последните дни


(3) Избор по категоризиране


(4) Диапазон на номер на файл

СВЪРЗАНО ЗАСНЕМАНЕ

Подчинени фотоапарати

Макс. 10 – Съвместими са следните комбинации от устройства: WFT-E8, WFT-E7 ver2, WFT-E7, WFT-E6, WFT-E5, WFT-E4 II и WFT-E2 II с фотоапарати EOS, които поддържат Свързано заснемане

Обхват на прехвърляне

Приблиз. 100 m/328 ft. от главния фотоапарат (когато силата на


сигнала е благоприятна).

БЕЗЖИЧНО СИНХРОНИЗИРАНЕ НА ВРЕМЕТО

БЕЗЖИЧНО синхронизиране на времето

Времето на главния фотоапарат (WFT-E8 + EOS-1D X Mark II) се задава за устройствата EOS-1D X Mark II (до 10 устройства), свързани към безжичната LAN мрежа


Настройка на допустима грешка с главния фотоапарат: максимум прибл. ±0,05 сек.

БЕЗЖИЧНА LAN МРЕЖА

Съответствие със стандарти

IEEE 802.11ac


IEEE 802.11n


IEEE 802.11a


IEEE 802.11g


IEEE 802.11b

Модулация

OFDM модулация (IEEE 802.11ac, n, a, g)


DS-SS модулация (IEEE 802.11b)

Обхват на прехвърляне

Приблиз. 150 m/492 ft.


Без препятствия между предаващата и приемната антена и без радиосмущения

Предавателна честота

Версия на честотен канал

(централна честота)

WFT-E8 A


2412 – 2462 MHz 1 – 11 канала


5180 – 5320 MHz 36 – 64 канала


5745 – 5825 MHz 149 – 165 канала


WFT-E8 B


2412 – 2472 MHz 1 – 13 канала


5180 – 5700 MHz 36 – 140 канала


WFT-E8 C


2412 – 2472 MHz 1 – 13 канала


5180 – 5320 MHz 36 – 64 канала


5745 – 5805 MHz 149 – 161 канала


WFT-E8 D


2412 – 2462 MHz 1 – 11 канала


5180 – 5825 MHz 36 – 165 канала


WFT-E8 E


2412 – 2472 MHz 1 – 13 канала


5180 – 5825 MHz 36 – 165 канала

Методи на настройка на защитена Wi-Fi мрежа

(1) Метод с натискане на бутон


(2) Метод с PIN код

Метод на свързване

Инфраструктура, Ad hoc, Режим на точка за достъп на фотоапарат

Скорост на връзката (макс.)

IEEE 802.11ac: 433 Mbps


IEEE 802.11n: 150 Mbps


IEEE 802.11a: 54 Mbps


IEEE 802.11g: 54 Mbps


IEEE 802.11b: 11 Mbps

Извеждане на силата на сигнала

Извежда се на скалата от едно до четири, с икона на антена, на задния LCD панел на фотоапаратите

Извеждане на скоростта на връзката

Извежда се на скалата от един до 433 Mbps на LCD монитора на фотоапарата


(1 – 433 Mbps) 1/2/5,5/6/9/11/12/18/24/36/48/54… 433 Mbps

Ограничения на връзката за сигурност

Поддържа филтриране на SSID и MAC адреси

Приемник

Безжична LAN точка за достъп или адаптер със съвместимост с IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

КАБЕЛНА LAN ВРЪЗКА

Стандартно

Не (вградена в EOS-1D X Mark II)

НАСТРОЙКИ НА LAN

Настройки

Могат да бъдат конфигурирани и регистрирани 20 вида настройки по отношение на прехвърляне на изображения и безжичната и кабелната мрежа, както и FTP сървъра и връзките за смартфон. В картата с памет могат да бъдат запаметени до 10 настройки

Методи на конфигурация

С помощта на съветника за свързване или функциите на менюто на фотоапарата

Съобщения за грешка

На LCD монитора на фотоапарата се извеждат номер на грешка и


съответното съобщение

BLUETOOTH

СВЪРЗАНИ GPS УСТРОЙСТВА

Съвместими GPS устройства

Вградени в EOS-1DX Mark II

ИНТЕРФЕЙС

Връзка към фотоапарат

Порт за разширяване на системата

ЗАХРАНВАНЕ

Захранване

Захранване от фотоапарата

Бутон за захранване

Няма

Функции за пестене на енергия

Ако [Enable] (Активиране) е зададено за опцията [LAN power save] (LAN пестене на енергия), устройството излиза


от FTP сървъра и безжичната LAN връзка се задава на режим на заспиване


след завършване на FTP прехвърлянето.

Възможни кадри

Безжична LAN мрежа


1030 при нормална температура (+23°C/73°F)


900 при ниска температура (0°C/32°F)


*С помощта на напълно зареден LP-E19


*В съответствие с условията на Асоциацията за фотоапарати и продукти за обработка на изображения (CIPA) за тестване на капацитета на заснемане при използване на автоматично прехвърляне на изображения с изображения, които са приблизително 5 MB


*Могат да бъдат прехвърляни по-малко изображения при спадане на скоростта на прехвърляне през безжична LAN връзка и за последователно прехвърляне на изображения през безжична LAN връзка


* Ако оставащото ниво на батерията спадне под 19%, заснетите изображения не могат да бъдат прехвърляни или архивирани към външен източник

ФИЗИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Конструктивни материали

Магнезиева сплав и инженерна пластмаса

Цвят

Сив

Размери (Ш x В x Д) в mm

Приблиз. 24,7 x 57 x 34,1

Тегло (само на корпуса)

Приблиз. 38 g

Работна среда

0 до +45°C, 85% или по-ниска влажност

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Аксесоари

Калъф за съхранение, капаче за порт

Отказ от гаранция

Всички данни се базират стандартните тестови методи на Canon, освен ако не е посочено друго.

Подлежи на промяна без предупреждение

Всички данни се базират стандартните тестови методи на Canon, освен ако не е посочено друго.

Подлежи на промяна без предупреждение