ИНСТРУМЕНТИ

PRISMA Tools

Предоставяне на данните, от които се нуждаете, за да увеличите максимално производителността на печатните си устройства, включително наблюдение, анализ и разпределение на разходите.
Изтеглете брошура

PRISMA Tools

Canon Camera

ПРЕГЛЕД

Анализ на производителността

Постигнете максимална ефективност на вашето печатно оборудване, като подобрите продуктивността, използвайки ключови данни и ясни анализи за вашите устройства и дейности.

Анализ на данни

Нашите инструменти за информация за вземане на решения, базирани в облака, предоставят точни и изчерпателни данни за ефективно управление на разходите и увеличаване на производителността на печат.

PRISMAlytics Accounting

Събирайте точни данни за всяка една задача, клиент или отдел чрез всеобхватен, базиран на облака инструмент за управление на информация.

PRISMA Tools

PRISMAlytics Dashboard

Получавайте анализи за работата на вашите принтери – от наблюдение на използването и консумативите до анализиране на ключовите показатели за ефективност.


Намалете разходите чрез използване на прецизни данни

Идентифицирайте потенциалните икономии и изготвяйте изчисления на разходите, базирани на производителността, като наблюдавате експлоатационните разходи и следите данните за консумативите.


Повишете рентабилността чрез оптимизирана производителност на печата

Информирайте се кога принтерите бездействат или кога производителността е ниска поради неправилни настройки и повишете полезното време за работа и използването на устройствата за оптимална ефективност.

PRISMA Tools

Управление на устройството

Подобрете работната ефективност и качеството на печат с общи прегледи в реално време, отдалечено управление и график на задачите за множество устройства.

 • PRISMAsync remote match

  PRISMAsync Remote Match

  Синхронизирайте настройките на принтера за цветове, печатни носители и работни процеси с тези на други подобни устройства от вашия печатен парк с едно щракване.

 • PRISMAsync remote manager

  PRISMAsync Remote Manager

  Изпращайте, наблюдавайте и управлявайте задачите дистанционно за един или повече PRISMASync принтери едновременно.

 • PRISMAsync remote control

  PRISMAsync Remote Control

  Осигурете спазването на графика за производството чрез приложение за наблюдение на принтера, което изпраща предупреждения към вашия телефон или таблет.

Свързани продукти и решения

Запознайте се с цялото портфолио от приложения за работни процеси и инструменти за управление на печата, базирани на PRISMA.

 • PRISMAprepare Go in Monitor

  PRISMAprepare Go

  Безпроблемни работни процеси за печат в облака за лесно и ефективно изпращане на задачи.

 • PRISMAprepare

  PRISMAprepare

  Подготвяйте и отпечатвайте документи по-бързо с автоматизирани задачи и усъвършенствани функции за добавена стойност за клиента.

 • PRISMAdirect

  PRISMAdirect

  Централизирайте и оптимизирайте печатните си дейности, за да увеличите производителността и да развиете бизнеса си.