Политика за подаване на сигнали за нередности (Speak Up (Заявете позицията си)

Canon е изцяло отдадена на осигуряването на ефективно управление, управление на риска и съответствие в цялата организация и като такава има проактивен подход към изразяване на опасения относно неетично или незаконно поведение. Създадохме система за докладване на спазването на условията „Speak Up“ (Заявете позицията си), за да получаваме информация, свързана с проблеми със спазването на условията, включително нарушения на законите или разпоредбите на Кодекса за поведение на Canon Group.

Поверителността на информаторите се пази стриктно и е гарантирана защита срещу репресивни мерки на работното място. Ние непрекъснато се стремим да насърчаване подходящото използване на системата, като повишаваме осведомеността за нея. Когато се получи сигнал за възможно нарушение на спазването на условията, започва разследване за установяване на фактите и се взема окончателно решение дали е извършено нарушение. Ако се установи, че е настъпило нарушение на спазването на условията, се предприемат необходимите коригиращи действия заедно с мерки за предотвратяване на повторение на подобни случаи.

Ако искате да повдигнете въпрос, моля, щракнете тук