Многообразие, равнопоставеност и приобщаване

Canon се стреми да създаде многообразна култура, като същевременно развива приобщаващо работно място и работи за изграждането на по-равнопоставено общество за всички. С над 22 000 служители и 102 националности в Европа, Близкия изток и Африка и 180 000 в световен мащаб ще срещнете хора от всяка сфера на живота.
Group of people standing in front of a park bridge
Ние вярваме във философията Kyosei, която означава „живеем и работим заедно за общото благо“. Това желание да играем роля в развитието на едно по-добро общество е в основата на нашето желание за по-приобщаващ и равнопоставен свят.

Ние се стремим да създадем разнообразно, приобщаващо и равнопоставено работно място, което отразява разнообразните общности, в които работим, и клиентите, които обслужваме в цяла Европа, Близкия изток и Африка. Стремим се да постигнем това чрез създаване на работна среда, в която хората са ценени, уважавани, имат чувство за принадлежност и могат да преуспяват в личен и професионален план.

PETER SAAK, Executive Vice President, Canon EMEA Developing Regions Business Group

Реализиране на приобщаваща визия за хората

„Разнообразието, равнопоставеността и приобщаването са основополагащи за това как колегите отразяват и въплъщават нашата корпоративна философия „Kyosei“. Това е начинът, по който ние изразяваме нашия ангажимент за изграждане на разнообразна организация, в която хората могат да бъдат себе си и им се дава всяка възможност да успеят в ролята си и да развият кариерата си.“
Group of people standing on a softball pitch

Създаване на многообразна култура

Заедно с нашето ръководство и служители ние подкрепяме и се стремим да бъдем пример за приобщаващо поведение. Наша цел е да създадем среда, в която всеки се чувства уважаван, ценен и може да преуспява в личен и професионален план.

Canon Camera

Разработване на приобщаващо работно място

Ние се ангажираме да предоставяме на служителите среда на приобщаване и равнопоставеност през всички етапи от трудовия живот на служителите.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Създаване на по-равнопоставено общество за всички

Фокусирани сме върху това да бъдем отговорен бизнес партньор чрез нашата фирмена философия Kyosei, за да допринесем за по-добро общество за всички с нашата роля да създадем по-приобщаващ и равнопоставен свят.

Canon Camera

Вижте по-подробно

Многообразието, равнопоставеността и приобщаването са ключови стълбове на нашата програма за устойчиво развитие и са в основата на корпоративните ни ценности. Ние се стремим да предоставим възможности за растеж, обучение и развитие, които ще подкрепят нашата работа за създаване на съвременни технологични иновации, помагащи на бизнеса и подобряващи живота на хората.