Капацитети за отпечатване на патроните с мастило

Независимо дали купувате патрон с мастило за смяна или чисто нов принтер, броят страници, които можете да отпечатате с един патрон с мастило – наречен също "капацитет за отпечатване на патрона с мастило" – е важен фактор.

Тестване на капацитета за отпечатване на патроните с мастило

За да сравним консумацията на мастило на различни принтери Canon, както и на други производители, ние използваме международно стандартизирани методи за тестване. Тези ISO стандарти гарантират, че различните принтери се тестват по един и същи начин. Тестването се извършва чрез непрекъснат печат на три различни принтера до изчерпване на трите комплекта основни мастила на всеки принтер. Посоченият капацитета в страници е въз основата на средните резултати от тестовете.

Печат на документи A4

Количеството мастило, използвано за печат на документ A4, се измерва според международния стандарт ISO/IEC 24711. Това включва непрекъснат печат на стандартен цветен документ от пет страници върху обикновена офис хартия. Това отразява типичния за бизнес потребител печат.

Печат на снимки 10x15cm

Количеството мастило, използвано за печат на снимка без бели полета 10x15cm, се измерва съгласно стандарта ISO/IEC 29102. Това определя капацитета за печат на патроните с мастило чрез непрекъснат печат на комплект от шест стандартни ISO фотокомпозиции (като всяка включва тестова диаграма) върху фотохартия за мастиленоструйни принтери.

Печат на снимки A3+

Капацитетът на патроните с мастило за отпечатване на снимка A3+ се определя чрез непрекъснат печат на избрана от Canon снимка с размери 279,4x355,6mm (11x14in) върху фотохартия A3+. Изображението се отпечатва от Adobe Photoshop, като се използва драйвер за принтер на Microsoft Windows със стандартните му настройки.

XL патрони с мастило

Съотношение между XL и стандартен капацитет

Всеки XL и XXL патрон с мастило е обозначен с лого на опаковката, указващо колко разпечатки повече ще направи в сравнение със стандартен патрон с мастило на Canon. То помага за калкулиране на спестяванията при използване на патрони с голям капацитет.

Комбиниран капацитет

Средна консумация на мастила CMY

Комбинираният капацитет за отпечатване е осредненият капацитет за отпечатване на патроните с мастила циан, магента и жълто. Така по-лесно се сравнява консумацията на мастило при принтери с 3-цветни патрони и принтери с отделни патрони с мастила циан, магента и жълто.

Къде мога да намеря капацитета за отпечатване на патроните с мастило?

Един и същи патрон с мастило може да има различен капацитет в страници в зависимост от принтера, с който се използва. Ще намерите капацитета в страници за всеки принтер Canon в раздела "Спецификации" на уеб страницата му.

Използване на допълнително мастило

Всички мастиленоструйни принтери използват малко количество мастило за почистване на печатащите глави при нормална употреба. На уебстраницата на всеки принтер Canon е посочено очакваното използвано количество от това допълнително мастило в допълнение към данните за капацитета за отпечатване.

Цитираните данни за капацитета в страници са измерени според посочените условия на базата на непрекъснат печат; капацитетът може да се различава в зависимост от съдържанието на документа, типа хартия, настройките за печат, софтуера, средата за печат - като околна температура и влажност, както и честотата на печат.

Всички спецификации на продукта подлежат на промяна без предупреждение. По-старите модели принтери е възможно да са били тествани според други стандарти. Моля проверете спецификациите на отделните продукти за подробности.