Общи условия на промоцията за професионални принтери на Canon

1. ПРОДУКТИ ОТ ПРОМОЦИЯТА, ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА И УЧАСТНИЦИ

1.1. Тази промоция е в сила само за закупуване на продуктите, посочени по-долу („Промоционални продукти“), на територията на Р. България от упълномощени партньори между 1.10.2022 г. и 30.11.2022 г. включително („Период на промоцията“).

1.2. Всички участници трябва да са навършили 18 години.

1.3. Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани от настоящите общи условия.

1.4. Всички продукти трябва да са закупени в Р. България и трябва да са доставени и дистрибутирани до търговците на дребно от Canon CEE GmbH („Canon“). Моля, проверете при продавача дали това е така, за да избегнете евентуално разочарование. Интернет магазините трябва да имат показан регистриран/пощенски адрес в Р. България.

1.5. Всички промоционални продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марката Canon. Покупките на продукти втора употреба, на фабрично възстановени или рециклирани продукти, както и на фалшифицирани продукти или такива, които по някакъв начин нарушават правата на интелектуална собственост на групата компании Canon (включително, но не само, неупълномощен или “сив” внос), не отговарят на изискванията за участие в промоцията.

2. КАК ДА УЧАСТВАТЕ

2.1. За да се включи в промоцията, участникът трябва да закупи промоционален продукт на територията на Р. България от упълномощен партньор в рамките на периода на промоцията.

2.2. Получаването на промоционален подарък е обвързано със закупуването на един промоционален продукт.

2.3. Продуктите от промоцията са налични до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност в случай, че даден търговец на дребно не достави поръчани промоционални продукти в рамките на периода на промоцията.

2.4. Тази промоция не може да се използва във връзка с друга промоция.

3. ПОДАРЪК

3.1. При покупка на промоционален продукт участниците ще получат подарък – комплект от 3 фотохартии:

Подарък


1 брой FineArt хартия FA-Smooth A4 25 листа

1 брой Фотохартия PRO PLATINUM PT-101 4x6 20 листа

1 брой Фотохартия PRO LUSTER LU-101 A3 20 листа


4. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Strabe 233, 1100 Vienna, Austria.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

5.1. В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, причинена по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon.

5.2. Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност.


6. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите общи условия и всички спорове, произтичащи от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Австрия и са предмет на неизключителната юрисдикция на виенския съд.

Участващите в промоцията продукти

Продукти


ImagePROGRAF PRO-300

ImagePROGRAF PRO-1000