Промоция за 5-ата годишнина на системата EOS R

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И УЧАСТНИЦИ
1. Организатор на промоцията е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Strabe 233, 1100 Vienna, Austria ("Организатор").
2. Всички участници („Участници“) трябва да са жители на Р. България на възраст 18 или повече години.
3. Служителите на организатора на промоцията и неговите дъщерни дружества, техните семейства, агенти и други страни, пряко свързани с тази промоция и спонсорството, нямат право да участват.
4. Със закупуването на продукт на Canon в рамките на тази промоция се счита, че всички участници са се съгласили да бъдат обвързани с тези общи условия, освен ако не са уведомени по друг начин в писмена форма.
5. Тази промоция е в сила само при покупка на някой от продуктите, изброени по-долу („Промоционални продукти“), в Р. България от търговец на дребно в Р. България, посочен по-долу, между 11.9.2023 г. и 15.10.2023 г.;
5.1. Магазините, партньори на промоцията са: Динафос, Озон, Технополис, Техномаркет, Фомус, Фотопавилион, Фотосвят и Фотосинтезис.
6. Промоцията е ограничена до изчерпване на количествата;
7. Възможността за участие в промоцията не може да бъде прехвърляна, нито промоцията да бъде компенсирана по финансов начин.

ДЕКЛАРАЦИЯ

8. Canon си запазва правото да не признае валидността на продукт от промоцията, ако прецени, че е имало злоупотреба или нарушение на общите условия на тази промоция.
9. Организаторът на промоцията не носи отговорност за каквито и да е загуби, щети или наранявания, понесени от някой от участниците в тази промоция. Наред с това нищо в настоящите общи условия не изключва или ограничава отговорността на организатора на промоцията при телесна повреда или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на негови служители или подизпълнители.
10. В случай на спор относно тълкуването или прилагането на правилата по всеки въпрос, свързан с промоцията, решението на директорите на организатора на промоцията е окончателно и няма да се извършва кореспонденция.
11. Настоящите общи условия и всички спорове, произтичащи от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Австрия и са предмет на неизключителната юрисдикция на австрийския съд.

Промоционални продукти


Седмица 1

11.9. – 17.9.2023

Седмица 2

18.9. – 24.9.2023

Седмица 3

25.9. – 1.10.2023

Седмица 4

2.10. – 8.10.2023

Седмица 5

9.10. – 15.10.2023

EOS R3 тяло

20%

       

EOS R5 тяло

 

20%

     

EOS R5 24-105L комплект

     

20%

 

EOS R6 Mark II тяло

   

20%

   

 EOS R6 Mark II 24-105 STM

       

20%

 EOS R6 Mark II 24-105 L

20%

       

R8 тяло

 

20%

     

 R8 24-50 комплект

     

20%

 

 EOS RP тяло

   

20%

   

 EOS RP 24-105 STM

       

20%

 EOS R7 тяло

 

20%

     

 EOS R7 18-150

     

20%

 

 EOS R10 18-45

20%

     

20%

 EOS R10 18-150

   

20%

   

 R50 18-45 комплект

 

20%

 

20%

 

 R50 18-45 + 55-210 комплект

   

20%

   

 R50 комплект за създатели на съдържание

       

20%

 EOS R100 18-45 комплект

20%

 

20%

 

20%

 EOS R100 18-45 + 55-210 комплект

 

20%

 

20%

 

 EOS R5c

20%

 

20%

   

 EOS C70

     

20%

 

RF обективи

10% при покупка на 1 обектив

15% при покупка на 2 обектива

20% при покупка на 3 или повече обектива

 Image Prograf PRO 300

Купи imagePROGRAF PRO-300 или imagePROGRAF PRO-1000 и вземи ексклузивен пакет хартия като подарък. Пакет хартия: Premium Fine Art Smooth, Pro Platinum PT-101 и Pro Luster LU-101

 Image Prograf PRO 1000