Tailored solutions for faster, more efficient in-house printing.

Производство на документи по заявка

Решения за по-бърз и по-ефективен вътрешнофирмен печат, съобразени с конкретните нужди.

Ако вашата услуга за печат не може да се справя с нарастващите обеми или с търсенето на по-високо качество, това може да доведе до ненужни разходи за възлагане на външни изпълнители.

Освен че са скъпи, неефективните работни процеси забавят работата на вашата организация, което не ви позволява да спазвате кратките времена за изпълнение.

Предимствата на производството на документи по заявка

Benefits Benefits

Извършвайте повечето задачи във фирмата

Един по-динамичен и по-гъвкав печатен център намалява необходимостта от възлагане на външни изпълнители

Benefits Benefits

Спазване на кратки срокове

Цифровият работен процес повишава продуктивността и намалява грешките

Benefits Benefits

Управлявайте печата

Автоматизираното проследяване на задачи подобрява видимостта и сигурността

Benefits Benefits

Оптимизирайте производствените разходи

По-ефективната технология намалява разходите, грешките и закъсненията

Създаване на по-бърза и по-интелигентна услуга за печат

Canon understands our ambition to have a valuable in-house print department
Canon разбира нашата амбиция да имаме вътрешнофирмен отдел за печат, който е възможно най-ценен за организацията.

Водеща компания за финансови услуги

Предизвикателството

Водеща компания за финансови услуги искаше да подобри работата и репутацията на своя отдел за печат. Целта беше да се автоматизират бавните ръчни работни процеси, така че да може да се работи по-рентабилно и да се осигури информация в реално време на състоянието на задачите за печат.

Canon understands our ambition to have a valuable in-house print department
As well as improving in-house print technology, we introduced a streamlined print management.

Решението

Освен че подобрихме технологията за печат във фирмата, въведохме оптимизирана система за управление на печата чрез използване на софтуера за работни процеси PRISMA, който автоматизира всеки етап от процеса – от получаването на задачи и обработката им до изпълнение и фактуриране.

Предимствата

Услугата за печат на компанията е вече по-бърза и по-ефективна, с 30% по-кратко време за предпечатна подготовка и 15% по-малко проблеми поради човешки грешки. Освен че предлага продукти с цена с 25–50% по-ниска от пазарната, системата също така спестява пари, като осигурява прозрачност на общите разходи за вътрешно снабдяване.

The company's print service is now faster and more efficient.

Създайте по-бърз и по-гъвкав печатен център, за да спестите пари и да подобрите комуникациите.


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работиКлючови решения

Take digital colour printing to the next level with these high-performance

imagePRESS

Издигнете цифровия цветен печат на следващо ниво с тези високопроизводителни дигитални преси, които съчетават изключителна продуктивност, качество и гъвкавост в широка гама от приложения.

Серия VarioPrint

Разгърне пълната мощ на печата с тези високоскоростни цифрови монохромни преси за големи обеми – най-добре представящите се в своя клас по отношение на продуктивност, надеждност, работа с различни печатни носители и лесно използване.
Unleash the full power of print with these high speed, high volume digital monochrome presses
Print in stunning quality with this breakthrough range of high-performance wide format printers

imagePROGRAF

Печатайте с невероятно качество с тази несравнима гама високопроизводителни широкоформатни принтери, които осигуряват изключителна цветова гама и точност, необходими за взискателните среди за графичен дизайн.

PRISMA Suite

Революционна гама от софтуерни решения, които ви помагат да оптимизирате и автоматизирате работните процеси във всеки един етап от процеса на производствения печат.
A breakthrough range of software solutions that help you streamline and automate workflows.
Осигурете на печатните си комуникации максимално въздействие, спестявайки заедно с това време и пари.