Strategic insight, tools and training for an evolving communications landscape

Комуникации по заявка

Стратегически проучвания, инструменти и обучение за развиващия се свят на комуникациите.

Като доставчик на услуги за печат в днешния бързо развиващ се пазар, жизнено важно е да не изоставате от най-новите тенденции и иновации, за да откриете най-добрия път за вашия бизнес.

С правилните съвети и поддръжка можете да откриете вълнуващи нови подходи и технологии, които ще ви помогнат да отговорите на променящото се търсене от страна на клиентите.

Предимствата на нашите комуникации по заявка

Benefits Benefits

Открийте нови начини на работа

Експертни съвети и анализи, които ви дават конкурентно предимство

Benefits Benefits

Транс-формирайте бизнеса си

Открийте нови начини за справяне с финансови предизвикателства и за постигане на растеж

Benefits Benefits

Адаптирайте се към променящ се пазар

Стратегическа иновация, която ви помага да отговорите на нови пазарни тенденции

Benefits Benefits

Подобрете производителността

Разработете цялостни решения с постоянна техническа поддръжка

Цифрова трансформация

LO Digital can now offer high quality digital services, and have the vision to think more long-term
Вече можем да предложим висококачествени цифрови услуги и визията ни е да мислим в по-дългосрочна перспектива.

Lars Langbo

Мениджър "Производството", LO Digital

Предизвикателството

В отговор на спадащите печатни обеми и намаляващата печалба норвежката фирма LO Media искаше да се трансформира от доставчик на печатни услуги във фирма за цялостни комуникационни услуги. Освен да произвежда персонализирани многоканални комуникации, фирмата трябваше да удовлетвори нуждите за сигурност на основните си клиенти в политическата сфера.

LO Digital can now offer high quality digital services, and have the vision to think more long-term
The solution

Решението

Разработихме гъвкава кросмедийна комуникационна платформа, като комбинирахме услугата за печат през интернет на LO Media със софтуера EFI DirectSmile Cross Media Suite. Като част от този пакет включихме обучението и непрекъснатата бизнес подкрепа, необходими за отключване пълния потенциал на новата система.

Предимствата

LO Media вече прилага многоканален подход към комуникациите, избирайки носителя, който би бил най-ефективен за всеки клиент или проект. Този нов модел помогна на фирмата да спечели нови дългосрочни договори на стойност над 100 000 € годишно, подсилвайки същевременно отдела за печат.

The benefits

Открийте как предлаганите от нас комуникации по заявка могат да помогнат на бизнеса ви да се развие.


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работиКлючови решения

A breakthrough range of software solutions that help you streamline and automate workflows

Пакет PRISMA

Революционна гама от софтуерни решения, които ви помагат да оптимизирате и автоматизирате работните процеси във всеки един етап от процеса на производствения печат.

imagePRESS

Серията цифрови цветни печатни преси imagePRESS, които предлагат висока производителност и изключително качество, включва широка гама от модели за компании от всякакъв мащаб.
Digital colour printing presses that offer high performance and outstanding quality
An innovative, high volume colour inkjet sheet-fed press

VarioPrint i300

Новаторските производствени принтери за цветен мастиленоструен печат в големи обеми върху форматирана хартия VarioPrint i300 съчетават високата продуктивност на мастиленоструйната технология с гъвкавостта на форматираната хартия и работата с разнообразни печатни носители.

imagePROGRAF

Печатайте с невероятно качество с тази несравнима гама високопроизводителни широкоформатни принтери, които осигуряват изключителна цветова гама и точност, необходими за взискателните среди за графичен дизайн.
Print in stunning quality with this breakthrough range of high-performance wide format printers
Трансформирайте своя бизнес така, че да посрещнете нуждите на един развиващ се пазар.