УСЛУГИ

Проектиране на решения за бизнес процеси

Two men and two women sit round a small table on comfy patterned black and white chairs looking at graphs on a laptop.

Посрещнете предизвикателствата на управлението на информацията

Преобразувайте вашите нужди за управление на информацията в практическо и готово за внедряване решение с помощта на услугите за проектиране на решения от Canon.

Работейки с вас и вашия екип, нашите консултанти по проектиране на решения ще разпознаят и анализират нуждите ви, ще обсъдят подобрения и насоки и ще извършат доказване на концепцията. Резултатите от анализа формират решение, адаптирано към нуждите на вашия бизнес и базирано на най-добрите в класа компоненти, внедрено като локално решение или като управлявана услуга.

Какво предлагаме

Услуги за анализ

Идентифицирайте подобренията на процесите и инфраструктурата чрез сравняване на вашата текуща ситуация със съвременните тенденции за цифрова трансформация.

Услуги за семинари

Постигане на взаимно разбиране на анализа на процесите, концепциите и насоките за решения чрез семинари с експерти на Canon.

Доказване на концепцията

Вижте мигновено ползата от решението чрез доказване на концепцията. След постигането на съгласие за решението, можем да потвърдим добавената стойност за вашия бизнес.

Проектиране на решение

Трансформирайте договорената концепция за решението във функционална спецификация, като използвате най-модерни методологии, за да опишете проекта на решението в детайли.

Управление на проекти

Подгответе внедряването на решението и управлявайте проекта с подробен график, ресурси, резултати и качество в документ за иницииране на проекта.

Способности

Квалифицирани консултанти

Възползвайте се от експертни знания и нестандартно мислене, за да откриете правилните отговори.

Водещи методологии

Проект, трансформиран в разбираеми формати за хората и екипите, които ще реализират с внедряването.

Избор на доставчик

Проектът за решение от Canon е независим от доставчици, така че можете да избирате окончателното му внедряване.

Women in stripy shirt sits in a brown leather chair while resting her legs on the desk beside a laptop as she reads a document.
Работете заедно с нашите консултанти, за да проектирате правилните за вас решения.

Научете как услугите на Canon за проектиране на решения за бизнес процеси могат да добавят повече стойност към вашия бизнес.

ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП