EFI MarketDirect cross media

Бързо и лесно разработвайте и реализирайте завладяващи и персонализирани маркетингови комуникации паралелно чрез печатни и цифрови канали.

Изискване на информация

EFI MarketDirect Cross Media

Ново поколение кросмедиен софтуер (бивш DirectSmile)

Предоставя мощен комплект инструменти за автоматизиране и персонализиране на ангажираността на клиентите ви. Като интегрира печатни, имейл, уеб, мобилни и социални канали, MarketDirect предлага обща платформа за ангажиране на съществуващите клиенти и стимулиране на създаването на нови.

Next generation cross media software (formerly DirectSmile)

Вижте всички функции

Ключови приложения

Директен маркетинг

 • печат на пощенска реклама
 • имейл кампании
 • PURLs
 • SMS

Уеб

 • корпоративни уебсайтове
 • микросайтове
 • мобилни уебстраници

Клиентска лоялност

 • бюлетини
 • обратна връзка
 • проучвания
 • поздравления

Поддръжка на продажби

 • управление на потенциални клиенти
 • процеси за автоматизирана продажба

Анализ на пазара

 • проследяване на реакцията
 • сегментация
 • потребителско поведение

Маркетинг събития

 • покани за кампании
 • управление на потребители

Key Applications