Подгответе офиса си за законодателните промени в GDPR

Доколко е вашият бизнес е регулаторно съответствие? Разберете чрез инфографиката за GDPR на Canon

ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОГРАФИКА

Close up of man with tablet and laptop

Най-значимите регулации за сигурност на данните

Важни законодателни промени в областта на данните през 2018 г. оказват голямо влияние върху стратегиите за сигурност на малки и големи европейски фирми от всички сектори, чиято дейност е пряко свързана с данни.

Тази инфографика разяснява актуалната законодателна среда и разглежда подробно важни статистически данни и факти, стоящи в основата на GDPR, PSD2 и др.

Изискванията на ISO са подобрили информацията при 98%

Като се има предвид, че според изчисленията измамите засягат 637,6 милиона от фондовете от ЕС, законодателното съответствие е по-важно от всякога

ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОГРАФИКА

Female hands with black tablet
Office team working in office around white desks

Спазвайте съответствие със законите за защита на данните

Използвайте цифровите технологии, за да създадете стратегия за управление на риска според спецификата на вашата дейност

Научете как офис решенията на Canon могат да ви помогнат да създадете по-сигурен свързан офис


СВЪРЖЕТЕ СЕ