СТАТИЯ

Защо решенията за хардуера могат да увенчаят с успех или провалят усилията ви за цифрова трансформация

Цифрова трансформация

От ключова стратегическа инициатива цифровата трансформация се превърна в нещо още по-важно след избухването на пандемията от коронавирус. 59%1 от хората, вземащи решения за ИТ, казват, че затрудненията, предизвикани от пандемията, са ускорили усилията им за цифрова трансформация. „Новата нормалност“ оказва силно влияние върху това какви ще бъдат изискванията ви към хардуера в бъдеще. За да сте сигурни, че инвестициите ви няма да бъдат напразни, трябва да помислите какво място заема вашата офис технология в дългосрочната ви стратегия за цифрова трансформация.

Децентрализираната работа променя инвестиционните приоритети

Макар че статистическите данни се различават, проучване2 предсказва, че до края на 2021 г. 25 – 30% от работната сила ще работи от дома няколко дни в седмицата. Дистанционната работа не е ново явление, породено от пандемията, а стабилна тенденция, набираща сила през последното десетилетие. С множество марки от висок клас, обявяващи ангажимента си към по-гъвкав, хибриден подход към работата, можем да очакваме да видим увеличаване на дистанционната работа, но реалността е, че ролята на офиса просто ще се променя. Вместо подразбиращо се място за всички служебни дейности, той ще бъде възможност за извършването на задачи като съвместна работа лице в лице и използване на специализирани ресурси.

Фирмите и техните служители ще имат възможност да се запитат: „Какво искам да постигна и кое място на работа осигурява най-добри условия за това?“. Ролята на бизнеса и ИТ мениджъра ще бъде да гарантира, че технологиите никога няма да се намесват в това решение, а само ще бъдат мълчалив посредник между служителите във всяка работна среда. За ИТ мениджърите това ще бъде съществен преход. Преди това компаниите поставяха приоритет върху инвестициите в технологии в офиса, но ако искаме хибридната работа да функционира правилно, сега всички работни среди трябва да се третират еднакво. Целта трябва да е осигуряването на унифициран начин на работа независимо от местоположението.

Цифрова трансформация

Технология в подкрепа на хибридната реалност

На този фон инвестирането в правилната технология е съдбоносно. Фокусът трябва да бъде върху това да се гарантира, че нормалните процеси на компанията, например плащане на доставчици или наемане на служители, ще продължават да функционират ефективно, въпреки че все повече работници избират да работят дистанционно частично или през цялото си работно време. Цифровизацията ще бъде важна част от тази дистанционна среда на работа, тъй като не е лесно екипите да работят заедно по физически документи. Преобразувайки физическите документи в цифрови данни, служителите не само ги правят достъпни за колегите си, които работят от вкъщи, но и гарантират, че самите те могат да продължат да работят по тях дори ако се върнат у дома – позволявайки ефективна хибридна работа самостоятелно и в екип.

Почти половината (49%) от бизнес лидерите смятат, че цифровизацията на процесите, базирани на хартия, е много важна за инициативите за трансформация на бизнеса3. Но въпреки акцента върху трансформацията, 65% от хората, вземащи решения за ИТ, вярват, че хартията ще бъде все още важна за работното пространство до 2025 г.4. Независимо от напредъка в цифровите технологии предишните предсказания за възвестения „безхартиен офис“ не се сбъднаха. Всъщност дори в такива екстремни условия като пандемията, когато цифровизацията нараства, фирмите често все още не могат да заменят хартиените работни процеси със 100% цифрови5. Истината е, че повечето компании все още имат нужда от физически документи в даден етап от обичайните си работни процеси, независимо дали започват на хартия, или свършват с нея.

Какво означава това за инвестициите? Означава, че поне в бъдещето, което можем да предвидим, ИТ мениджърите ще трябва да инвестират в технология, която поддържа ефективни хибридни начини на работа.

Избор на правилния хардуер

Купуването на правилния хардуер е от основно значение за създаването на технологична екосистема, която подпомага хибридната работа. Макар че може да е изкушаващо да инвестираме въз основа на предишни решения за покупки или с оглед на спестяването на разходи, днешният свят е фундаментално различен дори от света преди 12 месеца. Хардуерът за печат и сканиране днес трябва да действа като събирателен център за хибридни работни процеси. Възможностите за свързване и функциите за цифровизация трябва да бъдат ключови във всяко бъдещо решение за покупка.

Портфолиото на Canon беше специално проектирано с оглед на ефективната хибридна работа. Интелигентните ни многофункционални устройства (MFD) са снабдени с най-новите технологии за сканиране и обработка на документи и включват разширени възможности за свързване с често използвани облачни услуги за съхранение и приложения за работни процеси.

Нашите многофункционални устройства, като например новата серия imageRUNNER ADVANCE DX C5800, не предлагат само съвременни способности за печат, но и интелигентна технология за сканиране, подпомагаща цифровата трансформация. Служителите могат лесно да преобразуват печатни документи в цифрова информация, която след това да изпращат в приложения като OneDrive или Dropbox или да включат в работни процеси на компанията, като например Concur на SAP. Тези подобрени възможности за свързване гарантират, че информацията ще бъде налична за колегите независимо от местоположението им, поддържайки по-ефективна работа отвсякъде.

От гледна точка на ИТ мениджърите 2020 г. вероятно оказа огромно въздействие върху ИТ стратегията и инвестиционните приоритети. Макар че непосредственият приоритет ще бъде „нещата да започнат да работят“ в краткосрочен план, компаниите трябва да мислят практично за хибридна работа в дългосрочен план. Как работните процеси ще функционират ефективно от различни местоположения? Кои елементи от тези процеси могат наистина да бъдат цифровизирани? И къде печатът все още е от основно значение? За да подпомогнат безпроблемната работа дори по време на прехода между печат и цифровизация, ИТ мениджърите трябва да се стремят да инвестират в многофункционални устройства от следващо поколение, които предлагат не само възможности за ежедневен печат, но и функции, позволяващи свързване, цифровизация и работни процеси, които съвременните многофункционални устройства могат да предложат.

Открийте как нашите най-нови многофункционални устройства отговарят на вашите нужди за цифрова трансформация

 1. https://www.idg.com/tools-for-marketers/cio-pandemic-business-impact-survey-2020/
 2. https://globalworkplaceanalytics.com/work-at-home-after-covid-19-our-forecast
 3. Quocirca, Print 2025
 4. Quocirca, Print 2025
 5. Проучване European Hardcopy на IDC, април 2020 г.

Свързани продукти и решения

Вижте по-подробно

 • Статия

  Осигуряване на високо качество без компромис

  Помагаме ви да впечатлите клиентите, без да се разорявате.

  20 Jan 2021

 • СТАТИЯ

  Превърнете печатните носители във вашето тайно оръжие за успех

  Качествените печатни носители са вашето тайно оръжие за привличане на вниманието на клиентите в „новото нормално“.

  20 Jan 2021

 • СТАТИЯ

  Увеличете своята бизнес продуктивност с Canon

  В Canon знаем пред какви предизвикателства са изправени фирмите днес. Затова сме тук да ви предложим портфолио от печатни устройства, което може да помогне на фирмата ви да увеличи продуктивността.

  19 Jan 2021

 • СТАТИЯ

  Цифрова трансформация на хибридното работно място чрез печат

  Трансформиране на печата за нуждите на вашето хибридно работно място.

  20 Jan 2021

 • Не сте сигурни от кои продукти има нужда вашият бизнес?