СОФТУЕР

Облачна съвместна работа –
Автоматизация на процесите

Бизнесът се стреми да постигне бърза цифрова трансформация и повишена ефективност в управлението и обработката на информация. Чрез автоматизацията на процесите, която е част от решенията на Canon за облачна съвместна работа, силата е във ваши ръце.
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ТАБЛЕТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ТАБЛЕТИ

Работете с колегите си отвсякъде

Цифровизирайте документи, стартирайте бизнес процеси и незабавно намирайте необходимата информация, независимо дали работата ви е в офиса, у дома, или в движение.

Ключови предимства

  • Структурирайте и защитете информацията си

  • Оптимизирайте бизнес процесите

  • Намалете работното натоварване с автоматизация

  • Интегрирайте информация от хартиени и цифрови документи

  • Възползвайте се от ефективна дистанционна работа

  • Лесно намирайте информацията, от която се нуждаете

Как може облачната автоматизация на процесите да помогне на бизнеса ви?

Управлението на увеличаващото се с бързи темпове количество поверително и критично за бизнеса съдържание бързо се превръща в приоритет за бизнеса от всякакъв размер.

Решенията за управление на информацията могат да бъдат сложни за внедряване, интегриране и поддръжка, но облачната автоматизация на процесите на Canon улеснява това. Процесите се управляват изцяло в облака, налични са предварително конфигурирани важни бизнес процеси и са готови за използване в рамките на минути.

Лесната за използване платформа ви позволява да цифровизирате, създавате, управлявате и съхранявате цялата си бизнес информация на едно място. Представете си въздействието върху вашето обслужване на клиентите и вътрешните процеси с възможността да намирате, използвате защитено и обработвате правилната информация незабавно от всяко място.

Инсталирайте във вашите многофункционални устройства или мрежови скенери на Canon чрез опростена помощна процедура. Използвайте чрез персонален компютър, за да импортирате цифрови файлове или да сканирате чрез многофункционално устройство или документен скенер.

Опростете сканирането и индексирането на документи с лесно за използване сканиране с един бутон и централизирана опашка за сканиране, достъпни отвсякъде

Използвайте предварително конфигурирани работни процеси или създайте свои собствени, за са посрещнете своите бизнес изисквания и да превърнете информацията в стратегически актив.

Подсилване на информационната сигурност и регулаторното съответствие

Важните документи се класифицират и индексират след автоматично сканиране и извличане на съответното съдържание в съответствие със специфични документи процеси.

Съвместната работа е подобрена благодарение на цифровите работни процеси за одобрение и напълно структурирани и индексирани бази данни.

Сигурността и регулаторното съответствие на съдържанието са подобрени с усъвършенствани правила за запазване и съответствие, които могат лесно да бъдат приложени за целия жизнен цикъл на документите.

Спокойствие с решение, одитирано от независими експерти по сигурността, които удостоверяват че то осигурява спазване на изискванията за защита на данните като Регламента на ЕС за защита на данните (ОРЗД).

Интелигентно цифровизиране на документи

Вградете интелигентност в своето сканиращо устройство: осигурете му способност да чете, разпознава и предупреждава, ако има някакви проблеми с даден документ, и да го изпраща до правилния отдел.

Опростете сканирането и индексирането на документи със сканиране с един бутон и централизирана опашка за сканиране, достъпна отвсякъде, за да направите сложните процеси по сканиране лесни за използване във вашата организация, без да е необходимо обучение.

Налично директно от екрана на Canon imageRUNNER ADVANCE/DX и на мрежовите скенери или се използва чрез компютър за импортиране на цифрови файлове и сканиране чрез съвместими с TWAIN многофункционални устройства или документни скенери.

Сигурно цифрово съхраняване на данни

Защитете данните си в облачно базирана услуга за съхранение, хоствана от Microsoft Azure, гарантираща най-високо ниво на сигурност и обслужване и осигуряваща ви достъп до вашите данни по всяко време и навсякъде по сигурен начин.

Лесно намирайте документи въз основа на метаданните или съдържанието им, независимо къде са съхранени в системата. Възползвайте се от защитена съвместна работа в реално време с интелигентно управление на версиите, позволяващо на вашите служители да работят съвместно върху последните документи с увереност.

Повишете производителността чрез автоматизация на времеемките административни или основни бизнес процеси и придобийте способност да ги анализирате и оптимизирате допълнително.

Основни характеристики

Цялостно интегрирано решение

Включва интелигентно сканиране и цифрово съхраняване на данни с вградена сигурност, предварително интегрирано с единен вход от централен портал, позволяващ управление на потребителите и споделяне на информация.

Предварително конфигурирани приложения

Използвайте предварително конфигурираните процеси (одобрение на фактури, цифровизация на човешки ресурси или управление на договори), разширете ги или създайте напълно нови с тази отворена платформа

Напълно мащабируемо облачно решение

Създадена за всякакъв размер бизнес, платформата може лесно да се разшири с нарастването на вашата организация или да внедрите нови процеси за други отдели.

Мощни работни процеси

От сканирането до управлението на документите – можете да автоматизирате процесите си и да намалите времето, необходимо за тяхното изпълнение, да увеличите точността, да подобрите видимостта и проследяемостта на документите.

Бързо цифровизиране на данни

С функции, като например автоматично разпознаване на документи, сканиране и валидиране на паспорти или лични карти и IRIS™ технологии за OCR и компресиране, можете да обработвате и индексирате всичките си документи бързо и ефективно.

Достъп до информация в реално време

С всичките ви данни в защитения облак можете бързо и лесно да извършвате достъп до всякакви файлове, когато имате нужда от тях, от всяко място – информацията ви се движи с вас!

За повече информация и въпроси, моля, свържете се с нас

Свързани продукти и решения

Не сте сигурни от кой продукт има нужда вашият бизнес?