СОФТУЕР

iWEMC

Решение за наблюдение и управление на устройства за големи и малки печатни паркове

iW Management

Увеличете производителността на вашия офис, като преодолеете предизвикателствата в управлението на печатния парк и се съсредоточите върху основните бизнес задачи.

Интелигентното наблюдение и откриване на устройства от iWEMC на Canon оптимизира задачите, повишава ефективността и спестява разходи.

Ключови предимства

Simplify printer driver management and deployment Simplify printer driver management and deployment

Подобрена видимост на печатния парк от една точка на контрол

Reduce infrastructure Reduce infrastructure

Повишена производи-телност чрез оптимизирани процеси

Minimise IT helpdesk calls and empower the end user Minimise IT helpdesk calls and empower the end user

Опростени задачи с автоматизирано управление

Minimise IT helpdesk calls Minimise IT helpdesk calls

Намалена тежест върху ИТ екипа и подобрени оперативни разходи

Минимално време за престой

Наблюдението на консумативите и устройствата повишава производителността чрез сигнализиране на отговорния администратор за съответните грешки в състоянието, като например засядане на хартия или ниско ниво на тонера.

Автоматично регистриране на устройство

Функциите за защитен SNMP протокол и за мултикаст откриване на устройства заместват времеемкото регистриране чрез автоматично откриване на устройства в рамките на множество подмрежи.

Използвайте дистанционна диагностика

Интеграцията със системата за отдалечена диагностика eMaintenance на Canon позволява бързо и отдалечено разрешаване на проблеми с устройствата, без да е нужен техник.*

Minimise downtime

Едновременна актуализация на фърмуера

Лесно извършвайте актуализиране на фърмуера на множество устройства едновременно и сведете прекъсването на работата до минимум чрез планиране на дейностите през нощта или през почивните дни.*

Подобрете контрола на разходите

Оптимизирайте разпределението на печатните ресурси с видимост за използването на устройствата и разходите в цялата компания от локално снети и консолидирани отчети с показанията на броячите.*

Конфигурирайте ефективно настройките на устройството

Оптимизирайте и управлението на системата и приложенията чрез конфигуриране на MEAP приложения и изпращане на подробни настройки за архивиране или възстановяване на множество устройства наведнъж.** изисква допълнителен плъгин за iWMC версия 3.4

Automate device registration

Основни характеристики


Открийте правилната версия на софтуера iWEMC за вашите бизнес нужди,
като говорите с нашия екип

Свързани продукти и услуги