Canon’s Purchase to Pay for better purchasing, spend control and cashflow visibility

От покупка до плащане

По-добро закупуване, контрол на разходите и видимост на паричния поток.

Извършването на покупки и заплащането на доставчици не е винаги толкова ефективно, контролирано или рентабилно, колкото трябва да е.

Неефективните хартиени процеси не ви предоставят прегледността, от която се нуждаете, за да управлявате разходите и да контролирате парите си.

Предимства на решенията "от покупка до плащане" на Canon

Benefits Benefits

Поемете контрола

Контролирайте всичко – от поръчка до плащане

Benefits Benefits

Повишете видимостта

Контролирайте своите P2P данни и анализи

Benefits Benefits

По-малки разходи

Рационализирайте своите процеси за плащане на доставчици

Benefits Benefits

По-добра съвместимост със стандарти

Намалете рисковете чрез автоматизирани проверки и цифрови процеси

Помощ за бизнеса да се промени

Canon’s Purchase to pay helps a business to transform
От получаването на стоки до плащането на фактури – без съмнение това решение прави всичко по-лесно.

Merete Buerstad

Старши финансов секретар, Protector Forsikring

Предизвикателството

Бизнесът на офшорната норвежка застрахователна компания Protector Forsikring нарастваше бързо и тя искаше да подобри своя процес "от покупка до плащане", който бе бавен и неефективен. Необходимо бе решение, което предоставя ясна картина за разходите и улеснява разширяването на компанията, без да забавя дейностите й.

Canon’s Purchase to pay helps a business to transform
Canon transformed its processes by adopting a digital Purchase to Pay automation solution

Решението

Ние помогнахме на Protector Forsikring да преобразува своите процеси чрез внедряване на цялостно цифрово автоматизирано решение "от покупка до плащане", което осигурява цифрови работни процеси на всеки етап от работата.

Предимствата

Цифровизацията осигури по-бърз процес "от покупка до плащане" – като подобри продуктивността на служителите и ускори бизнеса като цяло. Нашето мащабируемо решение с наблюдение на процесите в реално време и подробен анализ също помогна на компанията да постигне стратегически спестявания и осъществи своите планове за развитие.

Our scalable solution improved staff productivity and accelerated the business as a whole

Трансформирайте бизнеса си с по-бърз и интелигентен процес "от покупка до плащане".


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работи

Подобрете управлението на разходите и паричния поток с Canon.

Свързани решения