Invoice Processing give more control, efficiency and transparency in Accounts Payable

Обработка на фактури

Повече контрол, ефективност и прозрачност в процеса на плащане на доставчици.

Управлението на паричния поток е ключово за вашия бизнес, но ръчната обработка на фактури може да е неефикасна и да води до грешки – това ще ви струва време и пари.

Нашият по-опростен и по-интелигентен подход към обработката на фактурите ви позволява да контролирате своя паричен поток – това ви спестява време и ви осигурява спокойствие благодарение на по-надеждните одитни данни.

Предимствата от автоматизацията на обработката на фактури

Benefits Benefits

По-малки разходи

Избегнете лихви за закъснели плащания и се фокусирайте повече върху основните бизнес дейности

Benefits Benefits

Подобрена ефективност

Намалете времето за обработване на фактури, като намалите човешките грешки

Benefits Benefits

По-добра видимост на паричния поток

Следете изцяло състоянието на фактурите и вземайте по-информирани решения

Benefits Benefits

Подобряване на съответствието със стандартите за сигурност

Постигнете по-сигурни и по-съответстващи одитни данни и избягвайте измами

Помощ за бизнеса да се модернизира

Canon helped a business to modernise with an Invoice Processing system
Благодарение на бързото и професионално изработено решение на Canon ние успяхме да опростим процеса на обработка на фактури.

Ján Lipták

Финансов директор, DB Schenker, Чехия

Предизвикателството

След години разширяване на бизнеса водещият международен доставчик на логистични услуги DB Schenker, Чешка република, установи огромно повишаване на получаваните фактури. За да се справи с причинените затруднения в администрирането, компанията си постави цел: да модернизира ръчния си процес на обработка на фактури.

Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture
Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture

Решението

Ние помогнахме на DB Schenker, Чехия, чрез предоставянето на аутсорсинг услуга за обработка на фактури, базирана в Canon Delivery Centre в Прага. Това доведе до по-бърза и по-ефективна система с използване на рационализирани работни процеси и автоматизирано разпознаване, проверка и съпоставяне на данни от фактури.

Предимствата

Ние намалихме наполовина времето за обработка на фактури – позволявайки на DB Schenker, Чехия, да обработва всички входящи фактури за 24 часа. Нашите решения също позволиха на компанията да пренасочи пет служителя от отдела за плащане на задължения, което доведе до още подобрения в процесите.

Canon halved the time taken to process invoices

Открийте как оптимизираната обработка на фактури ви спестява пари и време.


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работи

Контролирайте своя паричен поток с решението за обработка на фактури на Canon.

Свързани решения