Как да актуализирате фърмуера

Може да е необходимо да актуализирате фърмуера на многофункционалното устройство, за да използвате Canon PRINT Business.
Ако използвате модел устройство, което трябва да бъде актуализирано, когато използвате Canon PRINT Business се извежда съобщение, което ви подканя да го актуализирате.
Има два начина за актуализиране на фърмуера.
Вижте таблицата по-долу и следвайте метода, подходящ за модела устройство, който използвате.

Име на устройствоАктуализация на фърмуер
Чрез интернетЧрез компютър
Серия MF4800-Налично
Серия MF4700-Налично
Серия MF5900-Налично
Серия iR1133-Налично
Серия MF6100НаличноНалично
Серия MF8200CНаличноНалично
Серия MF8500CНаличноНалично

How to use_style_note_imageЗАБЕЛЕЖКА

За imageRUNNER ADVANCE не е необходимо да обновявате фърмуера.

1. Актуализиране чрез интернет
Изтеглете от интернет фърмуера в многофункционалното устройство, без да използвате компютър (Windows/Mac), и актуализирайте фърмуера.
- Многофункционалното устройство трябва да е свързано с интернет.

1-1. В менюто на работния панел изберете [System Management Settings] → натиснете [OK].

Настройки за управление на системата

1-2. Изберете [Update Firmware] → натиснете [OK].

Актуализация на фърмуер

1-3. Изберете [Via Internet] → натиснете [OK].

Чрез интернет

1-4. Актуализирайте фърмуера според инструкциите на екрана.
Актуализацията на фърмуера е завършена.
Стартирайте Canon PRINT Business и използвайте многофункционалното устройство, чийто фърмуер е актуализиран.

2. Актуализиране чрез компютър (Windows/Mac)
Изтеглете фърмуера в компютър (Windows/Mac) от уебсайта на Canon и актуализирайте фърмуера.
- Многофункционалното устройство и компютърът трябва да са свързани чрез LAN или USB.

2-1. Изтеглете фърмуера
Изтеглете фърмуера за многофункционалното устройство от страницата за изтегляне на допълнителен софтуер.
Серия MF
iR1133
iR1133A
iR1133iF
За да го изтеглите, трябва да въведете серийния номер на многофункционалното устройство.

How to use_style_note_imageЗАБЕЛЕЖКА

style_list Серийният номер е осемцифреният номер на етикета върху задния панел на многофункционалното устройство.

style_list Ако не можете да откриете серийния номер, направете справка с ръководствата от комплекта на многофункционалното устройство. Можете да откриете съответните теми, като потърсите "сериен номер".

2-2. Превключване на многофункционалното устройство към режим на изтегляне на софтуер
1) От менюто на работния панел изберете [System Management Settings] → натиснете [OK].

Настройки за управление на системата

2) Изберете [Update Firmware] → натиснете [OK].

Актуализация на фърмуер

3) Изберете [Via PC] → натиснете [OK].

Чрез компютър

4) В отговор на съобщението "Update firmware?" натиснете [Yes].

Актуализиране на фърмуера?

Устройството преминава към режим на изтегляне на софтуер.
За LAN връзки: За USB връзки:

LAN връзкиUSB връзки

Ако сте свързани чрез LAN, си запишете IP адреса, който се извежда в панела. Трябва да го въведете при следващото действие, което изпълнявате чрез компютъра (Windows/Mac).

2-3. Стартиране на User Support Tool и актуализиране на фърмуера
1) Разархивирайте изтегления файл, съдържащ фърмуера, чрез компютъра (Windows/Mac).
2) Щракнете двукратно върху файла User Support Tool в разархивираната папка

Windows/Mac

User Support Tool стартира.
3) Актуализирайте фърмуера според инструкциите на екрана.

Актуализирайте фърмуера

How to use_style_note_imageЗАБЕЛЕЖКА

style_list За информация относно работната процедура вижте "User Support Tool Operation Guide" в разархивираната папка.

Ръководство за работа с User Support Tool

style_list Ако многофункционалното устройство е свързано чрез LAN, трябва да въведете IP адрес в [IP Address], когато работите с User Support Tool. Въведете IP адреса, който се извежда на стъпка 4 от "Превключване на многофункционалното устройство към режим на изтегляне на софтуер".

2-4. Рестартиране на многофункционалното устройство
След като запаметяването на фърмуера от User Support Tool завърши, натиснете [Stop] от контролния панел на многофункционалното устройство.
Многофункционалното устройство се рестартира.
Актуализацията на фърмуера е завършена.
Стартирайте Canon PRINT Business и използвайте многофункционалното устройство, чийто фърмуер е актуализиран.