Как да актуализирате фърмуера

Може да е необходимо да актуализирате фърмуера на многофункционалното устройство, за да използвате Canon PRINT Business.
Ако използвате модел устройство, което трябва да бъде актуализирано, когато използвате Canon PRINT Business се извежда съобщение, което ви подканя да го актуализирате.
Има два начина за актуализиране на фърмуера.
Вижте таблицата по-долу и следвайте метода, подходящ за модела устройство, който използвате.

Име на устройство Актуализация на фърмуер
Чрез интернет Чрез компютър
Серия MF4800 - Налично
Серия MF4700 - Налично
Серия MF5900 - Налично
Серия iR1133 - Налично
Серия MF6100 Налично Налично
Серия MF8200C Налично Налично
Серия MF8500C Налично Налично

ЗАБЕЛЕЖКА

За imageRUNNER ADVANCE не е необходимо да обновявате фърмуера.

1. Актуализиране чрез интернет
Изтеглете от интернет фърмуера в многофункционалното устройство, без да използвате компютър (Windows/Mac), и актуализирайте фърмуера.
- Многофункционалното устройство трябва да е свързано с интернет.

1-1. В менюто на работния панел изберете [System Management Settings] → натиснете [OK].

1-2. Изберете [Update Firmware] → натиснете [OK].

1-3. Изберете [Via Internet] → натиснете [OK].

1-4. Актуализирайте фърмуера според инструкциите на екрана.
Актуализацията на фърмуера е завършена.
Стартирайте Canon PRINT Business и използвайте многофункционалното устройство, чийто фърмуер е актуализиран.

2. Актуализиране чрез компютър (Windows/Mac)
Изтеглете фърмуера в компютър (Windows/Mac) от уебсайта на Canon и актуализирайте фърмуера.
- Многофункционалното устройство и компютърът трябва да са свързани чрез LAN или USB.

2-1. Изтеглете фърмуера
Изтеглете фърмуера за многофункционалното устройство от страницата за изтегляне на допълнителен софтуер.
Серия MF
iR1133
iR1133A
iR1133iF
За да го изтеглите, трябва да въведете серийния номер на многофункционалното устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

Серийният номер е осемцифреният номер на етикета върху задния панел на многофункционалното устройство.

Ако не можете да откриете серийния номер, направете справка с ръководствата от комплекта на многофункционалното устройство. Можете да откриете съответните теми, като потърсите "сериен номер".

2-2. Превключване на многофункционалното устройство към режим на изтегляне на софтуер
1) От менюто на работния панел изберете [System Management Settings] → натиснете [OK].

2) Изберете [Update Firmware] → натиснете [OK].

3) Изберете [Via PC] → натиснете [OK].

4) В отговор на съобщението "Update firmware?" натиснете [Yes].

Устройството преминава към режим на изтегляне на софтуер.
За LAN връзки: За USB връзки:

Ако сте свързани чрез LAN, си запишете IP адреса, който се извежда в панела. Трябва да го въведете при следващото действие, което изпълнявате чрез компютъра (Windows/Mac).

2-3. Стартиране на User Support Tool и актуализиране на фърмуера
1) Разархивирайте изтегления файл, съдържащ фърмуера, чрез компютъра (Windows/Mac).
2) Щракнете двукратно върху файла User Support Tool в разархивираната папка

User Support Tool стартира.
3) Актуализирайте фърмуера според инструкциите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

За информация относно работната процедура вижте "User Support Tool Operation Guide" в разархивираната папка.

Ако многофункционалното устройство е свързано чрез LAN, трябва да въведете IP адрес в [IP Address], когато работите с User Support Tool. Въведете IP адреса, който се извежда на стъпка 4 от "Превключване на многофункционалното устройство към режим на изтегляне на софтуер".

2-4. Рестартиране на многофункционалното устройство
След като запаметяването на фърмуера от User Support Tool завърши, натиснете [Stop] от контролния панел на многофункционалното устройство.
Многофункционалното устройство се рестартира.
Актуализацията на фърмуера е завършена.
Стартирайте Canon PRINT Business и използвайте многофункционалното устройство, чийто фърмуер е актуализиран.